Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-AX5AI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-AX5AI. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-AX5AI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-AX5AI te teleladen.


PIONEER VSX-AX5AI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2875 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-AX5AI annexe 1 (5743 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-AX5AI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat u notities maken en opslaan over de eigenschappen van uw kamer tijdens de meting ervan. Biedt ook de mogelijkheid de grafieken af te drukken. Nuttige toepassingen van dit applicatieprogramma 1. De geavanceerde equalizer-instelling, die u kunt maken met de Manual Pro functie van de receiver (zie pagina 91 in de Gebruiksaanwijzing van de receiver), stelt u in staat een optimale meetperiode te kiezen voor de automatische equalizer-instelling. Aan de hand van de grafieken die het programma u toont, kunt u gemakkelijk de beste meetperiode voor uw kamer kiezen. [. . . ] (Zie pagina 78 in de Gebruiksaanwijzing van de receiver. ) Opmerking Het CSV bestandsformaat wordt vaak gebruikt voor het overbrengen van gegevens naar applicatieprogramma's zoals databases en spreadsheets. Met dergelijke programma's kunt u dan ook in dit geval een overzicht van de gemeten waarden zien. · Als er helemaal geen sprake is van nagalm in uw kamer, zal de grafiek er uit zien zoals figuur A hieronder. · Als er wel nagalm is, zal de grafiek een geleidelijke toename van akoestisch vermogen tonen, zoals aangegeven in figuur B. A Opmerkingen B · Vanwege een effect dat "groepsvertraging" genoemd wordt, kan het voortbrengen van de lagere frequenties iets langer duren dan voor de hogere frequenties (dit zal het meest opvallend zijn bij vergelijking van de frequenties aan het begin, bij 0 ms). · Als een grafiek doorloopt of uitsteekt voorbij het bereik dat aangegeven kan worden, of hinderlijk dicht bij de randen van het scherm komt, kunt u de afbeeldingsmaatstaf aanpassen met de Z (Zoom) regelknop op de grafiek-instelbalk, om het weergavebereik van de Niveau [dB] schaal zo te beperken dat de gehele grafiek zichtbaar wordt. · In de grafieken worden de verschillen in kanaalniveau en luidsprekerafstand automatisch verwerkt (en gecompenseerd, om een goede vergelijking mogelijk te maken), maar de frequentiemetingen worden altijd getoond zonder de equalizer-aanpassing die de receiver er aan toevoegt. · Zelfs in het geval dat er grote verschillen bestaan tussen de uitgangsniveaus voor de verschillende frequenties (wat zich voordoet als de frequentiekarakteristiek van de luisterruimte niet erg goed is), kunt u de ALL CH ADJUST van de Acoustic Cal EQ akoestiek-equalizer functie van de receiver gebruiken om de frequentiekarakteristiek voor elk kanaal dichter bij een vlakke respons te brengen. (Zie voor nadere bijzonderheden pagina 87 in de Gebruiksaanwijzing van de receiver. ) · Het zal gewoonlijk niet mogelijk zijn de juiste equalizerwaarden voor de Acoustic Cal EQ akoestiek-equalizer functie van de receiver te berekenen door eenvoudigweg de grafieken op uw PC te bekijken. (Dit komt omdat de automatische aanpassingen van de Acoustic Cal EQ akoestiek-equalizer functie rekening houden met diverse factoren zoals equalizerband-interferentie en analytische filterkarakteristieken voor het bepalen van de optimale instelling. ) wordt vervolgd 14 Interpretatie van de grafieken (vervolg) Bepalen van de meetperiode voor de Advanced EQ Setup ijking Bij de standaard Acoustic Cal EQ ijking worden de inkomende gegevens van de microfoon geanalyseerd over een vast interval van 80 tot 160 msec (het rode gebied in Figuur 1 hieronder). De Advanced EQ Setup stelt u in staat een meetperiode te kiezen (die 20 msec duurt) in het bereik van 0 tot 80 msec (het blauwe gebied in Figuur 1). Opmerking De meetperiode-instelling is die gemaakt op de receiver met de "Advanced EQ Setup" methode van de "Acoustic Cal EQ Professional" ijkingsfunctie. Deze instelling is niet vereist wanneer u de "Auto Pro. " methode gebruikt en de standaard Acoustic Cal EQ ijking. (Zie voor nadere bijzonderheden pagina 91 in de Gebruiksaanwijzing. ) Figuur 1 Vergelijking van de meetperioden voor gegevensopvang via de microfoon Niveau (dB) Acoustic Cal EQ Professional ijkingsinterval (instelling naar keuze) 0 Standaard Acoustic Cal EQ ijkingsinterval (vast) 80 160 Tijd (in ms) Om de meetperiode te bepalen voor de Advanced EQ Setup ijking, bekijkt u de grafieken van de gemeten nagalmkarakteristiek en let u op de volgende drie patronen. Patroon 1: Verschillende nagalmkarakteristiek voor hoge en lage frequenties In kamers met een nagalmkarakteristiek zoals die getoond in Figuur 2, krijgen de lagere frequenties vaak een veel sterkere nagalm in vergelijking met de hogere frequenties (m. a. w. Wanneer u de receiver ijkt met de ALL CH ADJUST methode van de standaard Acoustic Cal EQ functie, zullen de gegevens worden verkregen in de 80 tot 160 msec meetperiode (het rode bereik in Figuur 2). De analyse leidt dan tot de conclusie dat de lage frequenties te luid doorkomen en de hoge frequenties te zacht, dus de equalizercurve wordt bijgesteld om de hoge frequenties te versterken. In feite kan echter blijken dat de hoge frequenties al luid genoeg zijn, indien ze gemeten worden binnen 40 msec, gelijk aan de tijd die het directe geluid van de luidsprekers nodig heeft om uw oren te bereiken. Zodoende zou in dit geval de standaard Acoustic Cal EQ ijking kunnen resulteren in een aanpassing waarbij de hoge tonen uiteindelijk te schel klinken. In dergelijke gevallen kan het instellen van de meetperiode voor de Advanced EQ Setup op 20 tot 40 msec (het blauwe gebied in Figuur 2), om meer rekening te houden met het geluid dat direct van de luidsprekers komt, een vlakkere en beter gebalanceerde frequentierespons voor het directe geluid (inclusief de vroege weerkaatsingen) opleveren en daarmee een gelijkmatiger, prettiger klankbeeld. Figuur 2 Lage frequenties Hoge frequenties Niveau (dB) In te stellen meetperiode 0 80 160 Tijd (in ms) wordt vervolgd 15 Interpretatie van de grafieken (vervolg) Patroon 2: Verschillende nagalmkarakteristieken for verschillende kanalen Wanneer de verschillende kanalen nogal uiteenlopende nagalmkarakteristieken hebben, zoals getoond in Figuur 3, zal de ijking met de standaard Acoustic Cal EQ functie minder effectief zijn. Over het algemeen is een klankbeeld met een goede akoestische plaatsbepaling en beweging grotendeels gebaseerd op het geluid dat direct van de luidsprekers komt (inclusief de vroege weerkaatsingen). Daarom moet de ijkingsmethode u de mogelijkheid bieden tot aanpassing aan de directe geluidsweergave. In patroon-2 situaties is de standaard Acoustic Cal EQ ijking niet geschikt voor het aanpassen van de frequentiekarakteristiek aan het geluid dat direct van de luidsprekers komt. Deze functie meet namelijk de gegevens in een tijdsinterval van 80 tot 160 msec (het rode gebied in Figuur 3), dus de bijregeling is alleen geschikt voor het indirecte geluid dat hoorbaar is na 80 msec of langer. [. . . ] 2) Als dat niet werkt, start dan uw PC opnieuw op en start vervolgens het installeerprogramma (PioneerAdvancedMCACC_e_ver_*_*. exe) zonder dat er enige andere applicatie actief is. wordt vervolgd 26 Problemen oplossen (vervolg) De meetgegevens worden niet verzonden naar de PC. Oorzaak 1: Er kunnen soms onduidelijke transmissiefouten optreden. Als uw eerste poging niet gelukt is, kunt u opnieuw proberen de meetgegevens te zenden. Vaak verloopt de gegevensoverdracht de tweede maal wel goed. Oorzaak 2: Er kan een foutmelding zoals de onderstaande verschijnen als de gegevensoverdracht niet lukt. Probeer de volgende remedies, in de aangegeven volgorde. 1) Controleer of er in het instelscherm van de receiver ook een aanduiding "Operate a PC" verschijnt. (Deze aanduiding wijst erop dat de receiver gereed is om gegevens te verzenden naar de PC. ) 2) Controleer of de RS-232C kabel naar behoren is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-AX5AI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-AX5AI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag