Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-832

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-832. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-832 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-832 te teleladen.


PIONEER VSX-832 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18144 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-832

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 3 4 5 Es 3 > Antes de empezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configuración inicial > Reproducción Configuración avanzada | Información complementaria | Otros Nombres de las piezas Nombres de las piezas      58 > Antes de empezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configuración inicial > Reproducción Configuración avanzada | Información complementaria | Otros Network/Bluetooth 1 Realice ajustes relacionados con las conexiones de red y BLUETOOTH. Es 63 > Antes de empezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configuración inicial > Reproducción Configuración avanzada | Información complementaria | Otros Manual EQ Select: Seleccione las opciones "Preset 1" a "Preset 3" configuradas en "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ Adjust" (P56) en la pantalla Home. 72 > Antes de empezar > Nombres de las piezas > Instalación > Configuración inicial > Reproducción Configuración avanzada | Información complementaria | Otros 0 Las paredes de concreto debilitan las señales de radio. Berücksichtigen Sie die aktuelle Darstellung, wenn Sie die Einstellungen vornehmen. [. . . ] 0 Als multiplex audio afgespeeld wordt, zal "1+1" weergegeven worden als op de afstandsbediening op gedrukt wordt. Stel het ingangskanaal in voor afspelen van iedere 2-kanaals digitale bron, zoals Dolby Digital, of een analoge/PCM-bron in de Mono-luistermodus. "Left": Alleen linker kanaal "Right": Alleen rechter kanaal "Left + Right (Standaardwaarde)": Linker- en rechterkanalen Volume Limit Stel de maximale waarde in om een te hoog volume te voorkomen. selecteer "Off (standaardwaarde)" , "-32 dB" tot "+17 dB". Stel het volumeniveau in dat wordt gebruikt bij het inschakelen van de receiver. 0 U kunt geen hogere waarde instellen dan die van "Volume Limit". 0 dB") Power On Level Headphone Level Mono Input Channel Source ∫ Input Volume Absorber Pas het volumeniveauverschil aan tussen de apparaten die op de unit zijn aangesloten. Stel een negatieve (j) waarde in als het volume van het doelapparaat groter is dan de andere en een positieve (i) waarde als die kleiner is. 0 dB") ∫ Dolby Loudness Management Schakel bij het afspelen van Dolby TrueHD de dialoognormalisatiefunctie in, die het volume van dialoog op een bepaald niveau handhaaft. Houd er rekening mee dat wanneer deze instelling op Off staat terwijl Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD afgespeeld wordt, de DRC-functie, die u in staat stelt van surroundgeluid bij een laag volume te genieten, vast op Off staat. "On (Standaardwaarde)": Als deze functie gebruikt wordt "Off": Als deze functie niet gebruikt wordt ∫ Name Edit Stel een eenvoudige naam in op elke ingang. ˆ Volume Mute Level Stel het volume lager in via het luistervolume wanneer dempen aan is. Selecteer een waarde uit "-¶dB (Standaardwaarde)", "40dB" en "-20dB". 50 > Vóór het starten > Namen van de onderdelen > Installeren > Begininstelling > Afspelen Geavanceerde Setup | Extra informatie | Overige Name Edit 1. Selecteer na het invoeren "OK" met de cursorknoppen en druk op ENTER. ˆ Audio Select Selecteert de prioriteit voor de ingangsselectie als meerdere audiobronnen met één ingangskeuzeschakelaar verbonden zijn, zoals verbindingen met zowel de "BD/DVD" van de HDMI IN-aansluiting als de "BD/DVD" van de AUDIO IN-aansluiting. Merk op dat er sommige standaardwaarden zijn die u niet kunt veranderen. Fixed PCM "ARC": Bij het geven van voorrang aan ingangssignaal van ARC-compatibele TV. 0 De instelling kan alleen worden geselecteerd als "Hardware" "HDMI" - "Audio Return Channel" op "Auto" gezet is en ook de "TV"-ingang geselecteerd is. "HDMI": Als voorrang gegeven wordt aan een ingangssignaal van HDMI IN-aansluitingen. 0 De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de ingang is toegewezen aan de HDMI-aansluiting in de instelling "Input/Output Assign" - "HDMI Input". "COAXIAL": Als voorrang gegeven wordt aan een ingangssignaal van DIGITAL AUDIO IN COAXIAL-aansluitingen. [. . . ] De HDMI CEC-functie: Door apparaten en HDMI-kabels met elkaar te verbinden die voldoen aan de CEC (Consumer Electronics Control)-specificatie van de HDMIstandaard, wordt een verscheidenheid aan gekoppelde werkingen tussen de apparaten mogelijk. U kunt genieten van kenmerken zoals het gekoppeld schakelen tussen de ingangen met de ingangskeuzeschakelaar en spelers, het bedienen van het volume met gebruik van de afstandsbediening van de TV en het automatisch op standby schakelen van dit toestel wanneer de TV uitgeschakeld wordt Het toestel is ontworpen om gekoppeld te worden met producten die voldoen aan de CEC-standaard en de gekoppelde werking wordt niet altijd voor alle CECapparaten gegarandeerd. ARC (Audio Return Channel): Door een TV die ARC ondersteunt met een enkele HDMI-kabel te verbinden, kunt u niet alleen de audio en de video afkomstig van dit toestel naar de TV uitzenden maar kunt u ook de audio afkomstig van de TV uit dit toestel laten komen. hDMI Standby Through: Zelfs als dit toestel op stand-by staat , worden de ingangssignalen afkomstig van de AVcomponenten naar de TV gezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-832

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-832 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag