Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-828-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-828-S. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-828-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-828-S te teleladen.


PIONEER VSX-828-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19166 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-828-S (19755 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-828-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan het netsnoer met natte handen aangezien dit kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. Maak er nooit een knoop in en en verbind het evenmin met andere snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. [. . . ] 52 t/m 55 voor nadere bijzonderheden betreffende het gebruik van de afstandsbediening voor de bediening van andere componenten. Gebruik deze toets voor het maken van de vereiste instellingen voor de surroundfuncties van de receiver. Met de FQ +/­ toetsen kunt u het frequentiebereik doorlopen om op een gewenste zender af te stemmen. Met ST +/­ toetsen kiest u de zenders die in het geheugen zijn vastgelegd. Gebruik de cijfertoetsen voor het intoetsen van de zenderfrequenties bij rechtstreekse afstemming of de (muziekstuk)nummers bij weergave van een CD, DVD enz. In de tuner-stand gebruikt u de toets om tussen AM en FM om te schakelen. De toets wordt tevens gebruikt voor het rechtstreeks afstemmen op een zender door intoetsen van de zenderfrequentie. De toets wordt tevens gebruikt voor het omschakelen tussen automatische FM stereo-ontvangst en FM monoontvangst. Als het signaal zwak is, wordt bij overschakelen op mono een betere geluidskwaliteit verkregen. De toets wordt tevens gebruikt voor het omschakelen tussen de drie voorkeurzendergroepen. De toets wordt tevens gebruikt om het ingangsniveau van een radiosignaal te verlagen. Gebruik deze toets voor het maken van de vereiste instellingen voor de surroundfuncties van de receiver. Gebruik de cijfertoetsen voor het intoetsen van de zenderfrequenties bij rechtstreekse afstemming of de (muziekstuk)nummers bij weergave van een CD, DVD enz. De toetsen met de hierna vermelde opschriften hebben tevens nog een andere functie. Als u een van deze functies probeert te gebruiken, maar de aanduiding in het display knippert, betekent dit dat de functie in de huidige gebruiksstand niet beschikbaar is (de DSP functies kunnen bijvoorbeeld niet gebruikt worden wanneer de 5. VOL +/­ toetsen Gebruik deze toetsen voor het instellen van het volume van de TV. Dit lampje knippert wanneer een bedieningsopdracht vanaf de afstandsbediening naar de receiver wordt gestuurd. Het lampje knippert ook in andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe apparatuurcode in de afstandsbediening programmeert. Gebruik deze toets voor toegang tot de diverse menu's die bij uw DVD-speler horen. Gebruik deze toets om andere componenten aangesloten op de receiver in en uit te schakelen. 7 De volgende toetsen worden gebruikt voor de bediening van andere componenten (zoals de DVD-speler) of voor de bediening van de tuner van deze receiver. Bij gebruik voor de bediening van de tuner moet u eerst op de "TUNER" MULTI CONTROL toets drukken. [. . . ] Gebruik deze toets om het GUIDE programmainformatiescherm op een satelliet-TV op te roepen. De eerste vier bovenstaande toetsen voor de VSX609RDS en de eerste drie toetsen voor de VSX-709RDS, zijn uitsluitend bedoeld voor de bediening van de TV die aan de TVC (TV CONT) toets is toegewezen. Wanneer u dus maar één TV op deze installatie aansluit, moet u deze aan de TVC(TV CONT) MULTI CONTROL toets toewijzen. Wanneer u twee TV's aansluit, wijst u de hoofd-TV aan de TVC (TV CONT) toets toe. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-828-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-828-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag