Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-821

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-821. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-821 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-821 te teleladen.


PIONEER VSX-821 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8565 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-821 (8945 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-821

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VSX-826-K VSX-821-K AUDIO/VIDEO MULTIKANAALS RECEIVER Ontdek nu de voordelen van online registratie!Registreer uw Pioneer product via http://www. pioneer. nl - http://www. pioneer. be (of http://www. pioneer. eu). Handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft. BELANGRIJK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken. [. . . ] In dat geval kunt u de aansluiting doen vanaf de zijkant van het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie. DTV/ TV MUTE BASS TRE Het merk Bluetooth® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. 30 Nl Luisteren naar de radio Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op FM- en AMradiozenders met de automatische (zoek) en handmatige (stap) afstemfuncties. Wanneer op een zender is afgestemd, kunt u de frequentie opslaan in het geheugen en deze later opnieuw oproepen ­ zie Voorkeurzenders opslaan hieronder voor meer informatie over de juiste procedure. AUDIO PARAMETER DVR/BDR CD CD-R CH TOP MENU Voorkeurzenders opslaan Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver om hem later makkelijk te kunnen oproepen. In dit apparaat kunt u maximaal 30 zenders in het geheugen opslaan. AUDIO PARAMETER TV SOURCE CONTROL TOP MENU Luisteren naar voorkeurzenders Dit kan alleen als voorkeurzenders zijn opgeslagen. Druk op PRESET / om de voorkeurzender te selecteren waarnaar u wilt luisteren. · U kunt de voorkeuzezender ook oproepen met de cijfertoetsen op de afstandsbediening. 04 TUNE TUNER EDIT MASTER VOLUME TOOLS MENU TUNE TUNER EDIT MASTER VOLUME TOOLS MENU RECEIVER SLEEP PRESET Voorkeurzenders benoemen PRESET ENTER PRESET PRESET ADAPTER iPod USB VIDEO 1 ENTER RECEIVER INPUT SELECT INPUT Om zenders gemakkelijker te kunnen herkennen, kunt u alle voorkeurzenders benoemen. BAND VIDEO 2 TUNER SIGNAL SEL VOL HOME MENU SETUP BD DVD TV TUNE BAND HOME MENU SETUP TUNE iPod CTRL PTY SEARCH RETURN DTV/ TV MUTE DVR/BDR CD CD-R CH iPod CTRL PTY SEARCH RETURN DTV/ TV MUTE 1 Kies de voorkeurzender die u een naam wilt geven. Zie Luisteren naar voorkeurzenders hierboven voor verdere aanwijzingen. 1 Kies de tuner door op TUNER te drukken. Met elke druk op de toets schakelt de band tussen FM (stereo of mono) en AM. ADAPTER iPod USB VIDEO 1 BASS TRE 2 Druk tweemaal op TUNER EDIT. De cursor bij de eerste tekenpositie knippert in het scherm. VIDEO 2 TUNER SIGNAL SEL VOL HDD DVD VCR 3 Voer de gewenste naam in. DISP 1 2 3 3 Stem af op een station. Dit kan op drie manieren: Automatisch afstemmen Om de zenders in de momenteel geselecteerde band te zoeken, drukt u TUNE / in en houdt u deze circa een seconde ingedrukt. De receiver begint te zoeken naar de volgende zender en stopt wanneer een zender is gevonden. Handmatig afstemmen Druk op TUNE / om de frequentie stap voor stap te wijzigen. Afstemmen met hoge snelheid Houd TUNE / ingedrukt om af te stemmen met hoge snelheid. Laat de toets los wanneer de gewenste frequentie is bereikt. 1 Stem af op de gewenste zender. Zie Luisteren naar de radio hierboven voor meer informatie. 2 Druk op TUNER EDIT. In het scherm wordt PRESET weergegeven en vervolgens een knipperende MEM en de geheugenpositie. Kies een naam van maximaal acht tekens lang. Tip · Om een zendernaam te wissen, volgt u stappen 1 en 2 en drukt u op ENTER terwijl het scherm leeg is. Druk op TUNER EDIT terwijl het scherm leeg is om de vorige naam te behouden. · Zodra u een geheugenpositie benoemd hebt, drukt u op DISP om de naam weer te geven. Wanneer u terug wilt keren naar de frequentieweergave, drukt u meerdere malen op DISP om de frequentie weer te geven. 3 Druk op PRESET / om de voorkeurzender te selecteren waarnaar u wilt luisteren. U kunt hiervoor ook de cijfertoetsen gebruiken. 4 Druk op ENTER. Het voorkeuzenummer stopt met knipperen en de receiver slaat het station op. Opmerking · Wanneer de receiver langer dan een maand niet op het lichtnet is aangesloten, gaan de zendergeheugens verloren en moeten deze opnieuw worden geprogrammeerd. Wanneer het station in de stand FM MONO wordt opgeslagen, verschijnt dit als ST wanneer het wordt opgeroepen. FM-geluid verbeteren Als de TUNE- of ST-indicatoren niet gaan branden wanneer op een FM-station wordt afgestemd omdat het signaal zwak is, kunt u de receiver op de mono-ontvangstmodus zetten. Hierdoor verbetert de geluidskwaliteit gewoonlijk en kunt u ongestoord luisteren naar de uitzending. 31 Nl 04 Een inleiding tot RDS RDS (Radio Data System ­ radiogegevenssysteem) is een systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om luisteraars informatie te verschaffen ­ bijvoorbeeld de naam van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen. U kunt bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype JAZZ uitzendt op dit moment. U kunt naar de volgende soorten programma's zoeken: NEWS ­ Nieuws AFFAIRS ­ Actualiteiten INFO ­ Algemene informatie SPORT ­ Sport EDUCATE ­ Educatief DRAMA ­ Hoorspelen e. d. SCIENCE ­ Wetenschap en technologie VARIED ­ Meestal praatprogramma's, zoals quizzen of interviews. [. . . ] · Gebruik nooit verdunner, benzine, insectensprays of andere chemische producten om dit product schoon te maken, want deze kunnen corrosie op het buitenoppervlak veroorzaken. Configuratie B (alleen VSX-826) Gebruik componentvideokabels voor het aansluiten van de video-uitgang van uw HDMI-geschikte videobronapparaat op de componentvideo-ingang van de receiver. De receiver kan dan de analoge componentvideosignalen omzetten in een digitaal HDMI-signaal voor doorsturen naar het beeldscherm. Bij deze configuratie gebruikt u de handigste aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het doorgeven van het audiosignaal aan de receiver. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over audioaansluitingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-821

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-821 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag