Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-528-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-528-K. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-528-K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-528-K te teleladen.


PIONEER VSX-528-K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19166 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-528-K (14450 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-528-K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ¶ Zorg dat er voldoende ruimte romdom het apparaat wordt vrijgehouden zodat er een goede doorstroming van lucht is om de warmte in het apparaat af te voeren (minimaal 20 cm boven het apparaat, 15 cm aan de achterkant en 15 cm aan beide zijkanten). Als dit wordt verzuimd en het apparaat te dicht bij een muur of bij andere apparatuur staat, kunnen de onderdelen in het inwendige oververhit raken met een afname van de prestaties of defecte werking tot gevolg. ¶ Zet het apparaat niet op een wollen kleedje, bed, divan of andere dikke stof. Wanneer de ventilatie-openingen afgesloten worden, neemt de temperatuur in het inwendige toe met een defect of zelfs brand tot gevolg. [. . . ] De VSX-528-K kan hiervan volledig profijt trekken voor een realistisch en dynamisch surroundgeluid. Door een Pro Logic functie met DSP effect te kiezen, kunt u het uiteindelijke effect nog extra versterken. Volg de onderstaande aanwijzingen voor weergave van Dolby Surround of Dolby Pro Logic materiaal. Wanneer u de surroundfuncties wilt gebruiken, let er dan goed op dat de luidsprekers correct zijn opgesteld (zie blz. 11 - 12) en dat u de instellingen hebt gemaakt die beschreven zijn in "Instellingen voor surroundgeluid" op blz. Bij herhaaldelijk indrukken van de toets worden de Pro Logic functies als volgt doorlopen: U kunt nu beginnen met het instellen van het effectniveau. U kunt het effectniveau instellen tussen 10­90 (de standaardinstelling is 50). Zorg dat u de vereiste instellingen (ingangsfunctie/afstand/ niveau) voor de Pro Logic functie hebt gemaakt (zie blz. Wanneer u de luidsprekers uitschakelt, wordt de PRO LOGIC functie eveneens uitgeschakeld. Bij opnieuw inschakelen van de luidsprekers wordt de PRO LOGIC functie niet automatisch ingeschakeld. Als u probeert om de PRO LOGIC functie in te schakelen terwijl de luidsprekers uitgeschakeld zijn, begint de aanduiding SP OFF in het display te knipperen, om u erop attent te maken dat de PRO LOGIC functie niet ingeschakeld kan worden wanneer de luidsprekers uitgeschakeld zijn. Bij meermalen indrukken van de toets wordt er beurtelings tussen FM en AM omgeschakeld (u kunt ook de FM/AM toets op het voorpaneel van de receiver gebruiken). Automatische afstemming Om een zender op de huidige afstemband te zoeken, houdt u de FQ. De receiver zoekt dan automatisch de eerstvolgende zender op de afstemband en blijft op die zender afgestemd staan. ­ (5) toets ingedrukt totdat u de gewenste frequentie bereikt en laat de toets dan los. Nadat u op een zender hebt afgestemd, kunt u deze in het geheugen van de receiver vastleggen, om de zender naderhand weer snel te kunnen oproepen. Als u op een FM-zender hebt afgestemd en de TUNED of STEREO indicator niet oplicht omdat het signaal erg zwak is, drukt u op de MPX toets om over te schakelen op mono-ontvangst. Als het radiosignaal erg sterk is en het geluid vervormd, drukt u op de RF ATT toets om het radiosignaal te verzwakken zodat de vervorming minder wordt. Gebruik rechtstreekse afstemming wanneer u de frequentie weet van de zender waarnaar u wilt luisteren. Bij deze afstemmethode voert u de frequentie rechtstreeks in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening (deze afstemmethode is niet beschikbaar met de toetsen op het voorpaneel van de receiver). Bij meermalen indrukken van de toets wordt er beurtelings tussen FM en AM omgeschakeld. U kunt ook de FM/AM toets op het voorpaneel van de receiver gebruiken om de afstemband te kiezen. [. . . ] Druk op deze toets om te stoppen met weergeven (voor sommige modellen: wanneer u op de toets drukt terwijl de disc stilstaat, gaat de disc-lade open). Druk op deze toets om terug te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk (track). Druk herhaaldelijk op de toets om terug te keren naar het begin van hoofdstukken (tracks) verder terug. Gebruik deze toets voor het oproepen van de menu's voor het wijzigen van de standaardinstellingen, beeldkwaliteit e. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-528-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-528-K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag