Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-421

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-421. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-421 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-421 te teleladen.


PIONEER VSX-421 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4848 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-421 (5003 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-421

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VSX-421-K AUDIO/VIDEO MULTIKANAALS RECEIVER Ontdek nu de voordelen van online registratie!Registreer uw Pioneer product via http://www. pioneer. nl - http://www. pioneer. be (of http://www. pioneer. eu). Handleiding BELANGRIJK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken. WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. [. . . ] Een audio- of video-opname maken U kunt een audio- of een video-opname maken vanaf de ingebouwde tuner of van een audio- of videobron die is aangesloten op de receiver (bv. Alleen videosignalen die op deze receiver zijn ingevoerd door middel van een composiet videokabel of analoge audioingangen kunnen worden vastgelegd. Signalen die zijn ingevoerd door middel van een HDMI-kabel, componentvideokabel of digitale audiokabel (zie Andere audiocomponenten aansluiten op bladzijde 15 voor meer gegevens over aansluitingen). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de recorder als u niet zeker weet hoe dit moet. De meeste videorecorders stellen het audio-opnameniveau automatisch in ­ raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat in geval van twijfel. 5 Start de opname en start vervolgens de weergave op het bronapparaat. Opmerking · Het volume, de balans, de toon (lage tonen, hoge tonen, loudness) en de surroundeffecten van de receiver hebben geen invloed op het opgenomen signaal. Deze kunnen niet worden opgenomen. 21 Nl 04 Hoofdstuk 4: Luisteren naar uw systeem Kiezen van de luistermodus Deze receiver biedt een verscheidenheid aan luistermodes voor de weergave van verschillende audioformaten. Kies er een in overeenstemming met uw luidsprekeromgeving of de bron. Opmerking · Stereo-surround (matrix) formaten worden gedecodeerd met behulp van NEO:6 CINEMA of DOLBY PLIIx MOVIE (zie Luisteren in surroundgeluid hieronder voor verdere informatie over deze decoderingsformaten). Soort surroundmodes Decoderen zonder ruisonderdrukkingd STEREOe Geschikte bronnen Geen toegevoegde effecten Zie hierboven. Surroundachterluidspreker(s) ­ ­ Luisteren in surroundgeluid ALC/ STANDARD ALC/ STANDARD SURR Multikanaalsbronnen STEREO ALC DOLBY PLIIx MOVIE DOLBY PLII MOVIE DOLBY PLIIx MUSICb DOLBY PLII MUSICb DOLBY DIGITAL EX DTS-ES DTS NEO:6 Decoderen zonder ruisonderdrukkingd STEREOe Music Zie hierboven. Film ­ Tweea Nee Tweea Nee Ja Ja Ja ­ ­ Terwijl u naar een bron luistert drukt u herhaald op de luistermodustoets om de gewenste luistermodus te kiezen. BD MENU ALC/ AUTO/ DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR AUDIO PARAMETER TUNER EDIT MASTER VOLUME TOOLS DISPLAY BAND TUNER EDIT TUNE AUTO SURROUND/ ALC/ STREAM DIRECT STANDARD SURR ADVANCED SURROUND STEREO SOUND RETRIEVER · De luistermodus wordt op de display van het voorpaneel getoond. Belangrijk · De luistermodi en veel functies die in dit gedeelte staan beschreven, zijn wellicht niet beschikbaar vanwege de huidige bron, instellingen en status van de ontvanger. Met deze receiver kunt u elke bron beluisteren in surroundgeluid. De beschikbare opties hangen evenwel af van uw luidsprekeropstelling en het soort bron dat u beluistert. · Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital, DTS of Dolby Surround, wordt automatisch het juiste decoderingsformaat gekozen en getoond op het display. Wanneer u STEREO ALC (Auto Level Control-stereomodus) selecteert, dan reguleert dit apparaat de weergave van de geluidsniveau's ingeval ieder geluidsniveau per muziekbron verschilt die in een draagbare audiospeler is opgenomen. Wanneer u STEREO selecteert, hoort u de bron alleen via de linker- en rechtervoorluidsprekers (en soms ook via de subwoofer, afhankelijk van de luidsprekerinstellingen). Dolby Digital en DTS meerkanaals geluidsbronnen worden teruggebracht tot stereo. De volgende modi bieden een basissurroundgeluid voor stereo- en meerkanaalsbronnen. Verklaring Nee: Niet aangesloten / Ja: Aangesloten / Twee: Twee luidsprekers zijn aangesloten / ­: Al dan niet aangesloten Soort surroundmodes Geschikte bronnen Surroundachterluidspreker(s) Film/Music Film/Music Film/Music Geen toegevoegde effecten Zie hierboven. Tweekanaalsbronnen STEREO ALC DOLBY PLIIx MOVIE DOLBY PLII MOVIE MUSICb Zie hierboven. Film Music ­ Jaa Nee Jaa Nee Videogames Film Music Oude films Jaa Nee ­ ­ ­ Automatische weergave AUTO/ DIRECT AUTO SURROUND/ STREAM DIRECT a. Wanneer het verwerken van het surround-achterkanaal (bladzijde 24) uitgeschakeld is, of de surroundachterluidsprekers zijn in de stand NO geschakeld, wijzigt DOLBY PLIIx in DOLBY PLII (5. 1-kanaals geluid). Ook kan het C. WIDTH, DIMEN. , en het PNRM. -effect worden aangepast (zie De audio-opties instellen op bladzijde 24). Ook kan het C. IMG-effect worden aangepast (zie De audioopties instellen op bladzijde 24). Deze modus kan slechts worden geselecteerd als Surround Back Channel Processing (bladzijde 24) is uitgeschakeld. [. . . ] In dat geval kunt u een reset uitvoeren door de Control met HDMIfunctie op OFF te zetten, of door het apparaat op stand-by the zetten waarbij u alle aangesloten apparatuur uitschakelt en vervolgens reset nadat de HDMI-indicator op het voorpaneel is uitgeschakeld. Configuratie Sluit uw HDMI-geschikte component rechtstreeks aan op het scherm met behulp van een HDMI-kabel. Gebruik vervolgens de gemakkelijkste aansluiting (digitaal wordt aanbevolen) voor het verzenden van audio naar de receiver. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over audioaansluitingen. Stel het volume van het scherm in op een minimum wanneer u deze configuratie gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-421

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-421 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag