Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-1018AH-K/-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-1018AH-K/-S. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-1018AH-K/-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-1018AH-K/-S te teleladen.


PIONEER VSX-1018AH-K/-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1035 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-1018AH-K/-S (1028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-1018AH-K/-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing ­ Advanced MCACC PC-beeldweergaveprogramma ­ audio/video multikanaals receiver Omtrent deze handleiding Dit is de handleiding voor het gebruik van het programma dat op uw computerscherm de nagalmfrequentiekarakteristieken van de luisterruimte weergeeft en de MCACC-parameters gemeten door de Geavanceerde MCACC-functie van uw VSX-LX51 of VSX-1018AH. In deze handleiding pogen we alles te beschrijven dat nodig is voor gebruik van het programma, van de installatie tot en met het oplossen van problemen. Voor het gebruik van het programma zult u ook de receiver moeten bedienen, dus leest u vooral ook de handleiding van de receiver. Omtrent het Geavanceerde MCACC programma De functies van het Geavanceerde MCACC programma worden met hetzelfde doel gebruikt als de "Reverb View" functies van de receiver zelf (zie bladzijde 45 en 47 van de handleiding van de VSX-LX51 of VSX-1018AH), namelijk om de nagalmkarakteristieken van de luisterruimte en de groepvertragingkarakteristieken van de luidsprekers weer te geven. De grafieken zijn echter nauwkeuriger en gemakkelijker af te lezen op het scherm van een computer. [. . . ] · Als er helemaal geen sprake is van nagalm in uw kamer, zal de grafiek er uit zien zoals figuur A hieronder. · Als er wel nagalm is, zal de grafiek een geleidelijke toename van akoestisch vermogen tonen, zoals aangegeven in figuur B. Opmerking · Vanwege een effect dat "groepsvertraging" genoemd wordt, kan het voortbrengen van de lagere frequenties iets langer duren dan voor de hogere frequenties (dit zal het meest opvallend zijn bij vergelijking van de frequenties aan het begin, bij 0 ms). · Als een grafiek doorloopt of uitsteekt voorbij het bereik dat aangegeven kan worden, of hinderlijk dicht bij de randen van het scherm komt, kunt u de afbeeldingsmaatstaf aanpassen met de Z (Zoom) regelknop op de grafiek-instelbalk, om het weergavebereik van de Niveau [dB] schaal zo te beperken dat de gehele grafiek zichtbaar wordt. · De instellingen voor kanaalniveau en luidsprekerafstand worden grafisch weergegeven. Het is dan ook het beste om ervoor te zorgen dat deze instellingen (bij "ALL" of "Channel Level" van Auto MCACC) correct zijn ingesteld voordat u de nagalm meet. · Ook in gevallen wanneer er een groot verschil is in de uitgangsniveaus van de verschillende frequenties (de frequentiekarakteristieken van de kamer zijn slecht), kunnen de frequentiekarakteristieken van de afzonderlijke kanalen dichter bij een recht verloop worden gebracht met de "SYMMETRY" of "ALL CH ADJUST" ijkingsinstellingen van de "Auto MCACC" functie van de receiver. (Zie bladzijde 38 van de handleiding van de receiver voor nadere bijzonderheden. ) · Het zal gewoonlijk niet mogelijk zijn de juiste equalizerwaarden voor de Acoustic Cal EQ akoestiekequalizer functie van de receiver te berekenen door eenvoudigweg de grafieken op uw PC te bekijken. (Dit komt omdat de automatische aanpassingen van de Acoustic Cal EQ akoestiek-equalizer functie rekening houden met diverse factoren zoals equalizerband-interferentie en analytische filterkarakteristieken voor het bepalen van de optimale instelling. ) · Er kunnen verschillen zijn in de grafieken van de nagalmkarakteristieken na metingen met de Auto MCACC functie ("CUSTOM" "ALL", "Keep SP System" of "EQ Pro. & S-Wave") in vergelijking met na metingen met de Reverb Measurement functie (Manual MCACC "EQ Professional"), als gevolg van de instelling voor de staande-golf regeling. Met Auto MCACC wordt de nagalm gemeten met de staande golf geregeld, zodat de grafiek van de nagalmkarakteristieken niet de invloed van de staande golven weergeeft. Met Reverb Measurement daarentegen wordt de nagalm zonder staande-golf regeling gemeten en kunt u dus de nagalmkarakteristieken controleren inclusief de invloed van de staande golven. Als u de akoestiek van de kamer wilt controleren (met de staande golven), raden wij u aan Reverb Measurement te gebruiken. Continue Ga door 18 Interpretatie van de grafieken (vervolg) Bepalen van de meetperiode voor de Advanced EQ Setup ijking Bij conventionele MCACC EQ ijking ligt de meetperiode voor de ingangsgegevens van de microfoon vast tussen 80 en 160 [ms] (rode gebied in Figuur 1). De Advanced EQ Setup functie van de receiver biedt daarentegen een meer professionele bijregeling en de klant kan punten selecteren tussen 0 en 80 [ms] (met 20 ms breedte) (blauwe gebied van Figuur 1). Opmerking U kunt de tijdsperiode instellen met "Advanced EQ Setup" in het submenu "EQ Professional" (in het menu "Manual MCACC"). U hoeft dit niet in te stellen als de resultaten van "Auto MCACC" voldoen. (Zie voor verdere informatie bladzijde 45 van de handleiding van de receiver. ) Figuur 1 Vergelijking van de meetperioden voor gegevensopvang via de microfoon Niveau (dB) Acoustic Cal EQ Professional ijkingsinterval (instelling naar keuze) Tijdsbereik van conventionele MCACC EQ ijking (ligt vast) Tijd (in ms) Om de meetperiode te bepalen voor de Advanced EQ Setup ijking, bekijkt u de grafieken van de gemeten nagalmkarakteristiek en let u op de volgende drie patronen. Patroon 1: Verschillende nagalmkarakteristiek voor hoge en lage frequenties In kamers met een nagalmkarakteristiek zoals die getoond in Figuur 2, krijgen de lagere frequenties vaak een veel sterkere nagalm in vergelijking met de hogere frequenties (m. a. w. Bij conventionele MCACC EQ ijking worden de gegevens tussen 80 en 160 [ms] verkregen (het rode gebied in Figuur 2), dus het volume van de lage frequenties wordt als laag beoordeeld en het volume van de hoge frequenties wordt als hoog beoordeeld, en de egalisatiecurve wordt geijkt met de hoge frequenties enigszins versterkt. Voor de karakteristieken van het geluid dat het oor rechtstreeks bereikt binnen ongeveer 40 ms is er echter voldoende volume zodat de hoge frequenties niet versterkt hoeven te worden, dus met egalisatie met behulp van de MCACC EQ ijking zullen de hoge frequenties soms te sterk klinken. Zodoende zou Acoustic Cal EQ kunnen ertoe kunnen leiden dat hoge frequenties in een ruimte schel klinken. In dergelijke gevallen kan het instellen van de meetperiode voor de Advanced EQ Setup op 30 tot 50 msec (het blauwe gebied in Figuur 2), om meer rekening te houden met het geluid dat direct van de luidsprekers komt, een vlakkere en beter gebalanceerde frequentierespons voor het directe geluid (inclusief de vroege weerkaatsingen) opleveren en daarmee een gelijkmatiger, prettiger klankbeeld. Figuur 2 Niveau (dB) Lage frequenties Hoge frequenties In te stellen meetperiode Tijd (in ms) Continue Ga door 19 Interpretatie van de grafieken (vervolg) Patroon 2: Verschillende nagalmkarakteristieken for verschillende kanalen Als de nagalmkarakteristieken voor de verschillende kanalen verschillen zoals getoond in Figuur 3 en de egalisatie met conventionele Acoustic Cal EQ maakt gebruik van de gegevens die tussen 80 en 160 [ms] zijn verkregen (het rode gebied in Figuur 3), wordt de egalisatie zo uitgevoerd dat de toon van de verschillende kanalen geleidelijk wordt bijgeregeld voor 80 ms vanaf de tijd dat het geluid door de luidsprekers wordt uitgestuurd en daarna (het is niet mogelijk om de respons van het directe geluid bij te regelen). De waarneming van de plaatsing en de beweging van het akoestische beeld, en de eenheid van het geluid, van de verschillende luidsprekers wordt echter niet alleen beïnvloed door de nagalm maar ook door het directe geluid van de luidsprekers (inclusief het vroege weerkaatste geluid). In dergelijke gevallen kunt u beter gebruik maken van de Advanced EQ Setup functie en daarvoor een meetperiode kiezen van 30 tot 50 msec (het blauwe gebied in Figuur 3). [. . . ] Selecteer "Repair" en "Next". Continue Ga door 30 Het programma updaten, wissen of repareren (vervolg) 4 Selecteer "Install". 5 Klik op "Finish". Hiermee is de reparatie van het applicatieprogramma voltooid. Het programma wijzigen Bij het programma voor de VSX-LX51 of VSX-1018AH kan "Modify" niet worden gebruikt. 31 Problemen oplossen Tijdens het gebruik van de Gevanceerde MCACC applicatie kunnen er soms problemen optreden die te wijten zijn aan oorzaken zoals conflicten met andere programma's of een minder geschikte configuratie van de PC. Als zich een dergelijk probleem voordoet, zult u het meestal aan de hand van de onderstaande controlepunten kunnen oplossen. Als het probleem echter blijft bestaan of opnieuw optreedt na het volgen van de onderstaande suggesties, neemt u dan contact op met de Pioneer onderhoudsdienst die staat vermeld op uw garantiebewijs. Het programma werkt niet goed of laat de computer vastlopen Oorzaak 1: Als uw PC niet aan alle vereisten voor dit applicatieprogramma voldoet, kan het programma uiterst traag of onstabiel worden of helemaal vastlopen. Controleer zorgvuldig of uw PC daadwerkelijk voldoet aan alle vereisten voor het gebruik van dit programma. (Zie bladzijde 2. ) U zult deze applicatie alleen goed kunnen gebruiken als uw PC voldoet aan alle vereisten. Oorzaak 2: Als er aan de vereiste voorwaarden voor de computeromgeving is voldaan, maar er veel bestanden zijn geopend in het programma en deze alle met de MCACC Para optie worden weergegeven, kan er een foutmelding verschijnen als gevolg van een gebrek aan computergeheugen. Als de onderstaande fout optreedt, moet u enkele van de geopende bestanden sluiten of u verlaat het programma en start het dan weer opnieuw op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-1018AH-K/-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-1018AH-K/-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag