Gebruiksaanwijzing PIONEER SX-20-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER SX-20-S. Wij hopen dat dit PIONEER SX-20-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER SX-20-S te teleladen.


PIONEER SX-20-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER SX-20-S (2523 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER SX-20-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel. D3-4-2-1-1_Du WAARSCHUWING Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. D3-4-2-1-3_A_Du WAARSCHUWING Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt. De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. [. . . ] 4 Selecteer `Initial Setup' > `Tuner' > `Auto Channel Setting' > `Download from TV'. · Als de optie Download from TV grijs is, controleer dan de aansluiting op de TV en probeer nog een keer. · Afhankelijk van uw TV kan het nodig zijn om de TV uit te schakelen en de stekker even uit het stopcontact te trekken en het apparaat daarna weer op het stopcontact aan te sluiten en opnieuw in te schakelen. 5 Volg de aanwijzingen op het scherm. 6 Druk op deze toets om te stoppen met opnemen. · Als u in de vorige stap een opnametijd hebt ingesteld, kunt u nog steeds de opname op een gewenst moment stoppen door op STOP REC te drukken. · Het opnemen zal automatisch stoppen wanneer er geen ruimte meer op de vaste schijf/DVD is, of nadat er 12 uur op de vaste schijf is opgenomen (wat het eerst voorkomt). Als VPS/PDC geactiveerd is voor twee timerprogramma's die dezelfde begintijd hebben, zal het programma dat feitelijk het eerste begint voorrang hebben. Tip · Tijdens opnemen kunt u de SCART doorlusfunctie in/ uitschakelen. Druk tijdens opnemen op de CH + toets op het voorpaneel om SCART THRU (doorlusfunctie ingeschakeld) te activeren of druk op de CH ­ toets om SCART NORM (doorlusfunctie uitgeschakeld) te activeren. De doorlusfunctie wordt automatisch teruggesteld nadat het opnemen is afgelopen. U kunt de doorlusfunctie niet inschakelen als er via de AV1 (RGB)-TV aansluiting wordt opgenomen. Opmerking 1 Behalve tijdens Chase Play weergave. · De tijd tussen 3:00 en 5:00 's morgens wordt door het GUIDE Plus+ systeem gebruikt voor het downloaden van de programma-informatie. Gedurende deze tijd zal de VPS/PDC misschien niet goed werken; laat de VPS/PDC uitgeschakeld staan als u een timeropname instelt die binnen deze tijd valt. Instellen van een timeropname DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD Met de timeropnamefunctie kunt u in totaal 32 timeropnamen programmeren tot een maand vooruit. De timeropnameprogramma's kunnen worden ingesteld voor het maken van een enkele opname, of voor het maken van een opname elke dag of elke week. Er zijn twee methoden om een timeropname te programmeren: met behulp van het GUIDE Plus+ systeem (zie Het "Schedule" gebied op pagina 64) of met behulp van de Easy Timer Recording functie (zie Easy Timer Recording functie hieronder). U kunt de opnamekwaliteit voor uw timeropname op dezelfde wijze instellen als bij een normale opname, maar u hebt bovendien de beschikking over een AUTO functie waarmee een maximale opnamekwaliteit kan worden verkregen voor de beschikbare ruimte op de disc (wanneer u op een DVD opneemt), of waarbij de opname nog op een lege DVD-disc zou passen (wanneer u opneemt op de vaste schijf). U kunt de timeropname zo instellen dat er op een opnameDVD of op de vaste schijf worden opgenomen. Voor regelmatig terugkerende opnamen (dagelijks of wekelijks) op de vaste schijf, die u niet wilt bewaren, kunt u de functie Auto Replace Recording gebruiken die automatisch de vorige timeropname overschrijft door de nieuwe timeropname. Bij gebruik van deze opnamefunctie zal de opname die voorheen met het betreffende timerprogramma is gemaakt overschreven worden door de volgende opname van dat timerprogramma, ongeacht of u de eerste opname wel of niet bekeken hebt. U kunt de recorder ook zo instellen dat deze de opnamekwaliteit aanpast zodat de opname op de disc past, indien deze niet op de disc zou passen bij de ingestelde opnamekwaliteit (zie Optimized Rec op pagina 129 voor verdere informatie). Wanneer u een timeropname instelt voor het opnemen op een DVD, maar er geen opname-DVD is geplaatst wanneer de opname begint, zal de Wisselopnamefunctie ervoor zorgen dat het programma automatisch op de vaste schijf wordt opgenomen. Deze recorder is compatibel met de VPS (Video Programming System) en PDC (Program Delivery Control) systemen die door veel TV-zenders worden gebruikt zodat u het volledige televisieprogramma kunt opnemen ook wanneer dit bijvoorbeeld later begint of langer duurt dan aangekondigd. [. . . ] Direct boven op een versterker plaatsen, of op andere componenten van uw stereo-installatie die warm worden tijdens gebruik. Vlakbij een televisie of monitor gebruiken, omdat dit storing kan veroorzaken, vooral wanneer de televisie een binnenantenne heeft. In een keuken of andere kamer gebruiken waar het apparaat misschien blootgesteld wordt aan rook of stoom. Op een dik kleed of tapijt zetten en ook niet met een doek bedekken, omdat dit een goede ventilatie van het apparaat verhindert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER SX-20-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER SX-20-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag