Gebruiksaanwijzing PIONEER SX-20-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER SX-20-K. Wij hopen dat dit PIONEER SX-20-K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER SX-20-K te teleladen.


PIONEER SX-20-K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER SX-20-K (2523 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER SX-20-K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. D3-4-2-1-3_A_Du WAARSCHUWING Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt. De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven D3-4-2-1-4_A_Du op de achterkant van het apparaat. WAARSCHUWING Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur D3-4-2-1-7a_A_Du zetten. Dit toestel maakt gebruik van een techniek ter bescherming van auteursrechten die op zijn beurt weer is beschermd door methodeclaims onder bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendommen in het bezit van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaars. [. . . ] Druk op deze toets om het afspelen te pauzeren; druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten. (Er zijn twee snelheden; de huidige snelheid wordt op het scherm aangegeven. ) 53 Du 04 Aan de slag PREV NEXT Druk hierop om naar de vorige/volgende track te gaan. (Tijdens afspelen kunt u dit ook doen met de +/­ toetsen op het voorpaneel. ) Wanneer een PBC-menu wordt weergegeven, drukt u hierop om naar de vorige/volgende pagina te gaan. (Reclame overslaan) Bij elke druk op de toets wordt er verder vooruit gegaan tot maximaal tien minuten. Voer tijdens afspelen een tracknummer in en druk dan op ENTER om meteen naar de betreffende track te gaan. Gebruik CLEAR om een nummer te wissen en opnieuw vanaf het begin te starten. Wanneer een PBC-menuscherm wordt weergegeven, gebruikt u deze toetsen om de genummerde menu-onderdelen te selecteren. Druk op deze toets om het discmenu van een Video-CD weer te geven die wordt afgespeeld in de PBC-modus. 2 Om het informatiedisplay te verbergen, drukt u enkele malen op SHIFT en DISPLAY tot de informatie verdwijnt. De hiernavolgende afbeeldingen van de displays zijn enkel als voorbeeld bedoeld; de feitelijke afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van de disc die is geplaatst enz. Stopdisplay 1 12 Stop DVD-RW VR Original CM SKIP 3 4 Pr 01 Stereo 5 10:10 SAT 12/12/2005 CLEAR ENTER RETURN Opmerking · Bij het afspelen in de PBC-modus zijn sommige weergavefuncties, zoals zoeken en herhalen, niet beschikbaar. Weergeven van de discinformatie op het beeldscherm U kunt diverse informatie op het beeldscherm weergeven betreffende de disc die in het apparaat is geplaatst. ST ­ HOME MENU 1 Original of PlayList VR-modus DVD-RW discs die op andere DVD-recorders zijn bewerkt, kunnen Original of PlayList materiaal bevatten. (Zie ook de informatie over PlayLists op pagina 55. ) 2 Disctype en modus Toont het disctype (DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, CD, MP3, NO DISC enz. ), en de discmodus voor de opnameDVD, indien van toepassing (VR of Video). Gefinaliseerde DVD-R/RW Video-modus discs worden aangegeven als DVD-VIDEO. De volgende pictogrammen worden gebruikt om aan te geven welke aanwijzingen voor welke discs zijn bestemd. DVD DVD-Video De DVD-kant van een DualDisc kan in dit apparaat worden afgespeeld. Voor verdere informatie betreffende de specificaties van de DualDisc wordt u verwezen naar de fabrikant van de disc of de winkel waar u de disc hebt gekocht. Gebruik van de Disc Navigator om door de inhoud van een disc te bladeren Gebruik de Disc Navigator om door de inhoud van een disc te bladeren en te beginnen met afspelen. VIDEO INPUT CLEAR Voor elke soort DVD, DVD-R of DVD-RW Commerciële DVD's of gefinaliseerde Video-modus DVD-R/RW Video-modus DVD-R/RW (niet gefinaliseerd) VR-modus DVD-RW Audio-CD Video-CD MP3-bestanden DISC NAVIGATOR TUNE + DVD MENU TOP MENU RDS DISP ST ­ HOME MENU SYSTEM SETUP ENTER ST + RETURN Video mode TEST TONE TUNE ­ DISPLAY VR mode CD Video CD MP3 Gebruik van de Disc Navigator met opnamediscs VR mode Video mode · Bij sommige DVD-Video discs is het gebruik van bepaalde afspeeltoetsen op enkele plaatsen van de disc niet toegestaan. · Bij het afspelen van Video-CD's zijn sommige functies niet beschikbaar in de PBC-modus. · Bij het afspelen van een NTSC-disc zal de videouitvoer PAL zijn. · Betreffende het afspelen van DualDiscs Een DualDisc is een nieuwe tweezijdige disc: een kant van de disc bevat DVD-materiaal, waaronder video, audio enz. , en de andere kant bevat niet-DVD materiaal, zoals digitaal audiomateriaal. De niet-DVD audiokant van de disc voldoet niet aan de CD Audio specificaties en kan daarom in sommige gevallen niet worden afgespeeld. Het is mogelijk dat bij het plaatsen of uitnemen van een DualDisc de tegenovergestelde kant van de kant die wordt afgespeeld, bekrast wordt. Bekraste discs kunnen niet meer worden afgespeeld. 1 Druk op HOME MENU en selecteer `Disc Navigator' in het beeldschermdisplay. U kunt ook op DISC NAVIGATOR drukken om rechtstreeks naar het Disc Navigator scherm te gaan. HOME MENU Disc Navigator Editing Timer Recording Initial Setup Play Mode ENTER Confirm HOME MENU Exit 56 Du Afspelen 05 2 Gebruik de / (cursor links/rechts) toetsen om een titel te selecteren die u wilt afspelen. · U kunt ook de + / ­ toetsen op het voorpaneel gebruiken. Disc Navigator DVD-VR Titles ORG 03, PL 02 Title 01 Remain 00h20m (XP) Original Door de discs navigeren ALL Nederlands Tijdens afspelen kunt u de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om gemakkelijk naar een andere titel, hoofdstuk of track op de disc te gaan. The lively big tree Recording Time 00h30m00s 01 02 03 PL01 ­ DVD FRI 02/07 11:00 + FM/AM AUDIO INPUT CHANNEL TUE 29/06 11:00 WED 30/06 11:00 THU 01/07 11:00 VIDEO INPUT · Sommige VR-modus DVD's die op andere recorders zijn opgenomen, kunnen een PlayList of virtueel materiaal hebben. De PlayList titels verschijnen in de Disc Navigator na de `Original' titels. [. . . ] Zie ook Digitale audio. PBC (weergavebesturing) (alleen voor Video-CD) Een systeem voor het navigeren door een Video-CD via beeldschermmenu's die op de disc zijn opgenomen. Dit systeem is bijzonder handig bij discs die u gewoonlijk niet in een keer vanaf het begin tot het einde bekijkt-- bijvoorbeeld karaoke-discs. Progressive-scan video Dit wordt ook non-interlaced video genoemd. Bij deze methode voor het weergeven van een beeld worden alle lijnen in een keer ververst, waardoor een meer stabiel en flikkervrij beeld wordt verkregen dan bij interlaced video (bij een bepaalde scanfrequentie). PureCinema DVD-Video kan videomateriaal zijn (oorspronkelijk opgenomen op video) of filmmateriaal (oorspronkelijk opgenomen op film). Videomateriaal heeft een framerate van 30 frames per seconde (fps) (NTSC) of 25 fps (PAL), in vergelijking met filmmateriaal dat een framerate van' 24 fps heeft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER SX-20-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER SX-20-K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag