Gebruiksaanwijzing PIONEER SW90S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER SW90S. Wij hopen dat dit PIONEER SW90S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER SW90S te teleladen.


PIONEER SW90S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1358 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER SW90S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de verwijderde stekker per ongeluk in een stopcontact zou worden gestoken, kan dit resulteren in een ernstige elektrische schok. Zorg er daarom voor dat de oude stekker na het verwijderen op de juiste wijze wordt weggegooid. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken (bijv. Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de stekker uit het stopcontact halen om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. [. . . ] Zo niet kan de luidspreker van het televisietoestel af vallen door externe schokken, zoals aardschokken, en kunnen de omstanders in gevaar worden gebracht of kan de luidspreker schade oplopen. Plaats de subwoofer in een goed geventileerde ruimte waar hij niet aan hoge temperaturen of vochtigheid blootstaat. Plaats de subwoofer niet in de buurt van verwarmingselementen of andere hittebronnen of op plaatsen die aan het direkte zonlicht blootstaan, daar warmte mogelijk de behuizing of de interne onderdelen aantasten. Voorkom beschadiging of een onjuist funktioneren en installeer de subwoofer derhalve tevens niet op stoffige of vochtige plaatsen. (Installeer niet in de buurt van gasfornuizen of op plaatsen waar de subwoofer aan hitte, stoom of roet blootstaat. ) ÷ Plaats geen zware voorwerpen zoals een TV of monitor op de subwoofer. Plaats de subwoofer uit de buurt van apparaten als cassettedecks die gevoelig voor magnetische velden zijn. Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 60 cm boven, 10 cm achter en 30 cm aan de zijkanten van het apparaat). De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e. Gebruik een doek die met een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel is bevochtigd indien de behuizing erg vuil is. Wring de doek goed uit alvorens de behuizing schoon te maken en veeg na met een droge doek. Gebruik geen thinner, benzine, insektenspray en andere chemicaliën in de buurt van of op de subwoofer daar dit soort middelen de behuizing aantast. Indien het toestel vlakbij de antennekabel wordt geplaatst, zal de ontvangst mogelijk worden gestoord. Plaats in dat geval het toestel verder van de antenne en de antennekabel of schakel de spanning van dit toestel uit indien weergave van extra lage tonen niet nodig is. Afhankelijk van de installatieplaats is het echter mogelijk dat de kleuren op het scherm van een TV vervormen indien het luidsprekersysteem dicht bij de TV is geplaatst. Schakel in dat geval de spanning van de TV uit en wacht 15 tot 30 minuten met het weer inschakelen. Indien het probleem nu nog niet is opgelost moet u het luidsprekersysteem verder van de TV vandaan plaatsen. Verdraai de regelaar langzaam vanaf de MIN stand naar het gewenste niveau. U kunt voor deze subwoofer het niveau voor de lage tonen onafhankelijk instellen. Met de schakelaar ingedrukt (_ 180°) is de uitgangsfase tegengesteld aan het ingangssignaal. Wanneer de schakelaar niet is ingedrukt (--0°) is de fase hetzelfde als het ingangssignaal. [. . . ] De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te S002_Du kopen. OPMERKING: Technische gegevens en ontwerp zijn ter produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER SW90S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER SW90S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag