Gebruiksaanwijzing PIONEER SLX70W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER SLX70W. Wij hopen dat dit PIONEER SLX70W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER SLX70W te teleladen.


PIONEER SLX70W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3051 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER SLX70W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven D3-4-2-1-4_A_Du op de achterkant van het apparaat. De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. [. . . ] Het LFE kanaal wordt in overeenstemming met uw smaak ter versterking van de lage tonen (bas) gebruikt. 1 2 3 Vereisten voor het installeren van de subwoofer Linkerluidspreker Rechterluidspreker Aanbevolen bereik voor installeren van de subwoofer 4 Luisterpositie De subwoofer geeft de bastonen in mono weer, aangezien het menselijk gehoor niet erg gevoelig is voor de richting van waaruit de bastonen komen. Als de subwoofer echter te ver weg staat, is het mogelijk dat het geluid van de andere luidsprekers onnatuurlijk klinkt. Voorkom beeldstoring op een in de buurt zijnde TV en gebruik derhalve magnetisch afgeschermde luidsprekersystemen. Dit is vooral belangrijk voor de middenluidspreker daar deze normaliter het dichtst bij de TV is geplaatst. Plaats de linker- en rechterluidsprekers op gelijke afstand van de TV en ongeveer op 1, 8 meter afstand van elkaar. Plaats de middenluidspreker boven of onder het televisietoestel, zodat de klank van het centrale kanaal zich rond het televisiescherm bevindt. De achter (surround) luidsprekers worden optimaal benut wanneer u deze parellel direct naast of iets achter de luisteraar ongeveer 1 meter hoger dan oorhoogte plaatst. Plaatst u de middenluidspreker bovenop het televisietoestel, bevestig hem dan met plakband of een ander geschikt middel. Zo niet kan de luidspreker van het televisietoestel af vallen door externe schokken, zoals aardschokken, en kunnen de omstanders in gevaar worden gebracht of kan de luidspreker schade oplopen. Plaats de subwoofer in een goed geventileerde ruimte waar hij niet aan hoge temperaturen of vochtigheid blootstaat. Plaats de subwoofer niet in de buurt van verwarmingselementen of andere hittebronnen of op plaatsen die aan het directe zonlicht blootstaan, daar warmte mogelijk de behuizing of de interne onderdelen aantast. Voorkom beschadiging of een onjuist functioneren en installeer de subwoofer derhalve tevens niet op stoffige of vochtige plaatsen. (Installeer niet in de buurt van gasfornuizen of op plaatsen waar de subwoofer aan hitte, stoom of roet blootstaat. Hierdoor zou de subwoofer kunnen omvallen met beschadiging of letsel tot gevolg. Als de subwoofer op de installatieplaats omvalt, kunnen er scheuren in de behuizing komen die niet meer gerepareerd kunnen worden. Plaats de subwoofer uit de buurt van apparaten als cassettedecks die gevoelig voor magnetische velden zijn. Afhankelijk van de installatieplaats is het echter mogelijk dat de kleuren op het scherm van een TV vervormen indien het luidsprekersysteem dicht bij de TV is geplaatst. Schakel in dat geval de spanning van de TV uit en wacht 15 tot 30 minuten met het weer inschakelen. Indien het probleem nu nog niet is opgelost moet u het luidsprekersysteem verder van de TV vandaan plaatsen. Zet de subwoofer niet op een onstabiele ondergrond, want dan kan de subwoofer omvallen met beschadiging of letsel tot gevolg. Plaats geen kopjes, glazen of andere voorwerpen met vloeistof erin op de subwoofer, want de subwoofer kan beschadigd raken als vloeistof wordt gemorst. [. . . ] Het is ook mogelijk dat een van de andere componenten de oorzaak van het probleem is. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die u gebruikt. Raadpleeg een erkend PIONEER onderhoudscentrum of uw handelaar indien het probleem nadat u de onderstaande lijst heeft gecontroleerd nog niet kan worden opgelost. (indicator licht niet op wanneer op de spanningsschakelaar wordt gedrukt). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER SLX70W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER SLX70W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag