Gebruiksaanwijzing PIONEER S-ST70-CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-ST70-CR. Wij hopen dat dit PIONEER S-ST70-CR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-ST70-CR te teleladen.


PIONEER S-ST70-CR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1858 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-ST70-CR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. D3-4-2-1-3_A_Du WAARSCHUWING Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt. De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven D3-4-2-1-4_A_Du op de achterkant van het apparaat. WAARSCHUWING Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur D3-4-2-1-7a_A_Du zetten. Dit toestel maakt gebruik van een techniek ter bescherming van auteursrechten die op zijn beurt weer is beschermd door methodeclaims onder bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendommen in het bezit van Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaars. [. . . ] (Voor kanaal 6 drukt u op 6 en dan op ENTER; voor kanaal 24 drukt u op 2, 4 en dan op ENTER) · Als de recorder in de stopstand staat, kunt u ook de +/­ toetsen op het voorpaneel gebruiken om het kanaalnummer te kiezen. 3 Gebruik de REC MODE toets om de beeldkwaliteit/opnametijd in te stellen. · Zie Instellen van de beeldkwaliteit/opnametijd hierboven voor verdere informatie. 4 Gebruik de AUDIO toets om het audiokanaal te kiezen dat u wilt opnemen. · Als bij opnemen in de VR-modus een tweetalige uitzending wordt opgenomen, zullen beide audiokanalen worden opgenomen, zodat u bij weergave het gewenste audiokanaal kunt kiezen. Wanneer de beeldkwaliteit echter is ingesteld op LPCM, gebeurt dit niet en moet u het gewenste audiokanaal kiezen voordat u met opnemen begint. Als u een opname-eindtijd wilt instellen, drukt u enkele malen op de ì REC toets. De opnametijd wordt in blokken van 30 minuten verlengd, tot maximaal zes uur. De tijd dat de opname wordt gestopt, wordt op het beeldscherm en in het voorpaneel-display aangegeven. Wanneer de opname stopt, schakelt de recorder automatisch in de ruststand (standby) als er geen andere bedieningshandeling wordt verricht. · Druk op ì REC om de ingestelde opnametijd te annuleren. Als de indicator knippert, betekent dit (in geval van een DVD-timeropname) dat er geen disc is geplaatst of dat er op de geplaatste disc niet kan worden opgenomen (bij een timeropname op de vaste schijf betekent dit dat er niet op de vaste schijf kan worden opgenomen). · Ongeveer twee minuten voordat de timeropname gaat beginnen, zal de recorder in de timeropnameparaatstand komen te staan. · De maximale lengte voor timeropnamen op de vaste schijf is 24 uur. Aangezien de tijdsduur voor een enkele title (vaste schijf) beperkt is tot 12 uur, zullen opnamen die langer duren dan 12 uur over twee titels worden verspreid. Merk op dat er een korte onderbreking van enkele seconden zal zijn tussen de opgenomen titels. · VPS/PDC werkt mogelijk niet met alle zenders in uw land/gebied. · De tijd tussen 3:00 en 5:00 's morgens wordt door het GUIDE Plus+ systeem gebruikt voor het downloaden van de programma-informatie. Gedurende deze tijd zal de VPS/PDC misschien niet goed werken; laat de VPS/PDC uitgeschakeld staan als u een timeropname instelt die binnen deze tijd valt. Instellen van een timeropname VR mode Video mode HDD Met de timeropnamefunctie kunt u in totaal 32 timeropnamen programmeren tot 1 maand vooruit. De timeropnameprogramma's kunnen worden ingesteld voor het maken van een enkele opname, of voor het maken van een opname elke dag of elke week. Er zijn twee methoden om een timeropname te programmeren: met behulp van het GUIDE Plus+ systeem (zie Het Schedule gebied op pagina 74) of met behulp van de Easy Timer Recording functie (zie Easy Timer Recording functie hieronder). U kunt de opnamekwaliteit voor uw timeropname op dezelfde wijze instellen als bij een normale opname, maar u hebt bovendien de beschikking over een AUTO functie waarmee een maximale opnamekwaliteit kan worden verkregen voor de beschikbare ruimte op de disc (wanneer u op een DVD opneemt), of waarbij de opname nog op een lege DVD-disc zou passen (wanneer u opneemt op de vaste schijf). [. . . ] Standaard CD-audio heeft een bemonsteringsfrequentie van 44, 1kHz wat betekent dat er 44. 100 maal per seconde een meting genomen wordt. Zie ook Digitale audio. Titel Een groep hoofdstukken op de vaste schijf of een DVDdisc. Zie ook Hoofdstuk. Track Audio-CD's en Video-CD's gebruiken tracks om de inhoud van een disc te verdelen. Zie ook Hoofdstuk. WMA WMA is de afkorting voor Windows Media Audio; dit is een audiocompressie-technologie die ontwikkeld is door Microsoft Corporation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-ST70-CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-ST70-CR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag