Gebruiksaanwijzing PIONEER S-H520V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-H520V-W. Wij hopen dat dit PIONEER S-H520V-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-H520V-W te teleladen.


PIONEER S-H520V-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1588 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER S-H520V-W BROCHURES (5282 ko)
   PIONEER S-H520V-W BROCHURES (5161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-H520V-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De feitelijke schermafbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om verbeteringen in de prestaties en de functies te bewerkstelligen. paratuur wordt geleverd als uw primaire referentie. Voor klanten die AVIC-X1R, AVIC-X1BT, CNDV-60M of CNDV70M gebruiken Enkel de kaartdatabase verandert naar de meeste recente gegevens (alle functies zijn hetzelfde als voorheen). Ook als u AVIC-X1R met deze disc opwaardeert, worden de volgende AV functies niet hetzelfde als AVIC-X1BT. Handsfree telefoneren met Bluetooth draadloze technologie (TEL bron) !De functies voor iPod De andere bedieningshandelingen zijn in principe hetzelfde als toen u de apparatuur kocht. [. . . ] Eventuele verschuldigde bedragen zullen onderhevig zijn aan twee procent rente (2%) boven de base-rate die regelmatig door National Westminster Bank Plc wordt uitgege- (a) behalve als specifiek anders is vermeld, POI gelicentieerde Tele Atlas producten licentieert of op andere wijze levert aan derden met het doel tot wederverkoop, sublicentiëren, redistributie of met het doel tot compilatie, verbetering, verificatie, aanvulling op of verwijdering van een mailinglijst of een geografisch bestand, handelsbestand, zakelijk bestand, geclassificeerd bestand, of advertenties die verkocht, verhuurd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden worden geleverd; (b) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten beschikbaar stelt in een online-omgeving, tenzij deze juist beveiligd en/of versleuteld zijn om ongeoorloofde toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen; en (c) de POI gelicentieerde Tele Atlas producten gebruikt, geheel of gedeeltelijk, als een factor om (i) de geschiktheid te bepalen van een persoon voor een krediet of verzekering; (ii) het assureren van een individuele verzekering; (iii) het evalueren van een persoon voor een functie, promotie, overplaatsing of behoud als werknemer; (iv) het bepalen van een iemand's geschiktheid voor een licentie of andere zaak gesubsidieerd door een publieke autoriteit; of (v) het benaderen van overlevenden van overleden personen. (d) mailing- of telemarketing-lijsten creëert tenzij dit in deze overeenkomst is toegestaan. (e) de eindgebruiker slaat de POI gelicentieerde Tele Atlas producten achter firewalls op internet op en implementeert een systeem om (i) de integriteit van de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te beschermen; (ii) de toegang tot de POI gelicentieerde Tele Atlas producten te regelen en (iii) ongeoorloofd gebruik of kopiëren van POI gelicentieerde Tele Atlas producten te voorkomen. 10 Aanvullende bepalingen voor Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon (het "Merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product"): (De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op producten die Tele Atlas producten gelicentieerd met het Tele Atlas® merkicoon bevatten. ) a Het gebruik door de eindgebruiker van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan, is uitsluitend beperkt tot gebruik met als doel het verhogen van de waarde en/of het gebruik van de spatiale vectorgegevens die bij Tele Atlas zijn geleverd of gemaakt. Niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen hierin, of in een aanhangsel of stuk dat hierop betrekking heeft, zal onder geen enkele omstandigheid een eindgebruiker het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product of een gedeelte hiervan gebruiken samen met of in verband met spatiale vectorgegevens geleverd of gemaakt door een andere partij dan Tele Atlas. De eindgebruiker mag alleen iconen, merknamen, logo's, handelsmerken en andere voorzieningen binnen (en niet gescheiden van) de kaartgegevens gebruiken. Bovendien mag de eindgebruiker de kleur, vorm, grootte en oriëntatie van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product zoals geleverd aan de eindgebruiker niet modificeren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tele Atlas. b De licentiehouder gaat ermee akkoord dat het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden beschreven in deze overeenkomst en dat er mogelijk aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen van derden komen voor het gebruik van het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product, welke aan de eindgebruiker bekend zullen worden gemaakt door de licentiehouder in de release notes van het afgeleide product. c Mocht de eindgebruiker starten met een commerciële onderneming voor het adverteren, betaling-voor-plaatsing, promotie of een andere betaalde merkmarketing opzet met eventuele eigenaars (of hun vertegenwoordigers) van een van de merkiconen die bij het merkicoon gelicentieerd Tele Atlas product worden geleverd, dan ontvangt Tele Atlas minimaal vijfentwintig procent (25%) van eventuele inkomsten die zijn verkregen in verband met een dergelijke commerciële onderneming, tenzij vooraf schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen. ken, om specifieke 3D oriëntatiepunten in volgende releases van de gelicentieerde Tele Atlas producten te verwijderen. In dat geval moet de licentiehouder de betreffende 3D oriëntatiepunten zo spoedig als praktisch mogelijk is verwijderen van het afgeleide product, maar niet later dan de eerste nieuwe release van het afgeleide product na de ontvangst door de licentiehouder van de update voor het gelicentieerde Tele Atlas product. Tele Atlas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, onkosten of uitgaven die de licentiehouder heeft in verband met het verwijderen van een 3D oriëntatiepunt door Tele Atlas uit het gelicentieerde Tele Atlas product of nalatigheid in het verwijderen van een 3D oriëntatiepunt door de licentiehouder uit het afgeleide product. De licentiehouder moet duidelijk de vereiste copyright-informatie voor de gelicentieerde Tele Atlas producten tonen op het opstartscherm, in de programmabroncode, op het opslagmedium, op de verpakking, in het "Help/ Info" gedeelte, in de bedieningshandleiding en in elk ander weergegeven of gedrukte kaartbeeld, voor elk afgeleid product dat gebaseerd is op: 1 Tele Atlas® MultiNet® Europa. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "Data Source © 2009 Tele Atlas B. V. "; en, in aanvulling hierop, "gebaseerd op": a Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Oostenrijk. De gegevens met betrekking tot de verkeersregeling die in de kaart database worden gebruikt zijn alleen van toepassing op standaard passagiersvoertuigen. Denk eraan dat de voorschriften voor grotere voertuigen of motorfietsen en andere nietstandaard voertuigen niet opgenomen zijn in de database. Uitgave 06/2009. Configuratie van gegevens opgeslagen op discs De database en kleinere schaalkaarten die op de discs zijn opgeslagen zijn als volgt: 4 Steek de disc in die uw huidige locatie bevat. p Het navigatiesysteem herstart automatisch en uw bestemming en route blijven ingesteld. p Verwijder voor het afspelen van DVD-Video of CD de DVD kaartdisc nadat "Memorynavi-indicator" gestopt is met knipperen. AV menu Vernieuwde punten voor alle modellen Bezoek onze website Bezoek ons op de volgende site: http://www. pioneer. eu !We bewaren de details van uw aankoop in onze bestanden zodat wij u kunnen helpen naar deze informatie te verwijzen indien deze door uw verzekering gevraagd wordt bij verlies of diefstal. Op onze website vindt u de laatste informatie over Pioneer Corporation. Vernieuwde kaartdatabase De kaartdatabase zal worden gewijzigd. Westelijke zone disc Disc voor centrale gedeelte 5 Rijd naar uw bestemming. p Wanneer u gebieden nadert die niet op uw disc zijn opgeslagen, zal het navigatiesysteem u op de hoogte stellen dat u een dergelijk gebied nadert. p De disc verwijderen en een andere disc in het toestel doen zorgt ervoor dat het navigatiesysteem automatisch herstart en de nieuwe route opnieuw laadt. (Deze automatische "Nieuwe route berekenen" kan niet geannuleerd worden. ) Vernieuwde punten voor AV Bron Bronpictogram Het ontwerp van het pictogram voor elke bron wordt gewijzigd. Een grote hoeveelheid informatie voor het zoeken van nuttige plaatsen (POI) Ongeveer 2 miljoen Cat. De categorieën die u kunt gebruiken voor spraakherkenning zullen eveneens gewijzigd worden. Zie de spraakherkenninghulp om te weten te komen welke categorieën u voor spraakherkenning kunt gebruiken. Bepaalde pictogrammen van faciliteiten gebruikt in Zoek op categorie, Zoek in de omgeving en Categorieën op de kaart zullen gewijzigd zijn. [ESC] aanraaktoets De naam van sommige van de aanraaktoetsen wordt gewijzigd van [ESC] naar [HIDE]. Vernieuwd punt in het MP3 bedieningsscherm Het map-pictogram wordt toegevoegd aan de [UP] aanraaktoets. [. . . ] (Gegevens voor gebieden die niet opgeslagen zijn op de disc kunnen niet in het geheugen opgeslagen worden. ) !De voorbereiding van de geheugen-navigatiestand moet herhaald worden als het voertuig een niet op de disc opgeslagen gebied betreedt en daarna terugkeert naar een gebied dat opgeslagen is op de disc. (Voorbereiding van de geheugen-navigatiestand start van de locatie waar het voertuig opnieuw het op de disc opgeslagen gebied betreedt. ) In de geheugen-navigatiestand als de DVD-kaartdisc is ingebracht zonder de schaal te wijzigen (alleen wanneer het punt op de DVD-kaartdisc is opgeslagen). Wanneer de schaal waarop de kaart eerder werd getoond niet kan worden weergegeven: · De disc werd uitgeworpen en het systeem werd omgeschakeld naar de geheugen-navigatiestand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-H520V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-H520V-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag