Gebruiksaanwijzing PIONEER S-H320V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-H320V-W. Wij hopen dat dit PIONEER S-H320V-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-H320V-W te teleladen.


PIONEER S-H320V-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1528 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-H320V-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt. De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten. [. . . ] Bij dit systeem kunt u het ingangssignaal voor de verschillende ingangen kiezen, zoals hieronder wordt beschreven. 2 Wanneer DIGITAL of HDMI is ingesteld, licht 2 op wanneer een Dolby Digital signaal binnenkomt en DTS licht op wanneer een DTSsignaal binnenkomt. Wanneer HDMI is geselecteerd, zijn de A en DIGITAL indicators uit (zie pagina 38). 2 Druk op SIGNAL SEL om het ingangssignaal te selecteren dat overeenkomt met het bronapparaat. Wanneer DIGITAL (C1/O1/O2) of HDMI (H) is geselecteerd en de geselecteerde audioingang niet beschikbaar is, wordt automatisch A (analoog) geselecteerd. Bij enkele keren indrukken worden de volgende instellingen doorlopen: · De coaxiale 1 ingang wordt geselecteerd voor C1 en de optische 1 of 2 audio-ingang wordt geselecteerd voor O1 of O2. Dit systeem kan alleen digitale signaalformaten van Dolby Digital, PCM (32 kHz tot 96 kHz) en DTS (waaronder DTS 96 kHz/24-bits) weergeven. Het is mogelijk dat u digitale ruis hoort wanneer een LD- of CD-speler die compatibel is met DTS een analoog signaal weergeeft. Om ruis te voorkomen, moet u de juiste digitale aansluitingen maken (pagina 27) en het ingangssignaal instellen op C1/O1/O2 (DIGITAL). 2 Wanneer de HDMI optie in De audio-opties instellen op pagina 63 is ingesteld op THRU is het geluid hoorbaar via uw TV en niet via dit systeem. Dit systeem heeft een speciale iPodaansluiting die u kunt gebruiken om het afspelen van het audiomateriaal van uw iPod te regelen met de bedieningsorganen van dit systeem. Als u begint met afspelen terwijl er iets anders dan een muziekstuk is geselecteerd, worden alle muziekstukken die in die categorie vallen afgespeeld. Druk op deze toets om het afspelen te pauzeren, of om het afspelen opnieuw te starten wanneer het apparaat in de pauzestand staat. Houd deze toets tijdens afspelen ingedrukt om te beginnen met versnelde weergave. Druk enkele malen op deze toets om Repeat One, Repeat All of Repeat Off te kiezen. Druk enkele malen op deze toets om Shuffle Songs, Shuffle Albums of Shuffle Off te kiezen. / Druk op deze toets om naar het U kunt alle muziekstukken in een bepaalde categorie afspelen door het item All bovenaan de categorielijst te selecteren. U kunt bijvoorbeeld alle muziekstukken van een bepaalde artiest afspelen. DISPLAY Druk enkele malen op deze toets om de afspeelinformatie van het muziekstuk te veranderen die op het display op het voorpaneel wordt aangegeven. / Bij bladeren drukt u op deze toets om naar het vorige/volgende niveau te gaan. Opmerking 1 Wanneer u zich in de muziekstukkencategorie bevindt, kunt u ook op ENTER drukken om te beginnen met afspelen. Functie Bij het afspelen van een audioboek drukt u op deze toets om de afspeelsnelheid te veranderen: Sneller Normaal Langzamer Druk op deze toets om terug te keren naar het iPod Top menuscherm. [. . . ] geen geluid of het · Wanneer u afzonderlijke aansluitingen voor audio hebt gemaakt, dient u te geluid stopt plotseling. Controleren of u de analoge/digitale aansluiting(en) hebt toegewezen aan de corresponderende HDMI-ingang voor het apparaat. Als het apparaat een DVI-apparaat is, moet u een aparte verbinding voor de audio gebruiken. Er zijn gevallen waarin u de HDMI-signalen niet via dit systeem kunt leiden (dit is afhankelijk van het apparaat met de HDMI-functie dat u aansluit - raadpleeg de fabrikant voor informatie over de HDMI-compatibiliteit). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-H320V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-H320V-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag