Gebruiksaanwijzing PIONEER S-DJ05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-DJ05. Wij hopen dat dit PIONEER S-DJ05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-DJ05 te teleladen.


PIONEER S-DJ05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER S-DJ05 BROCHURE (1941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-DJ05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. Dit apparaat is uitgerust met een drie-draden (geaarde) stekker ­ de stekker heeft dus een derde pen (aardpen). Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, moet u contact opnemen met een bevoegde elektricien om het stopcontact te laten vervangen door een geaard stopcontact. [. . . ] In het ideale geval moeten de luidsprekers onder een hoek van 30° graden ten opzichte van de luisterplaats worden opgesteld (ze vormen tesamen een hoek van 60° graden) en naar binnen gedraaid worden naar de luisterplaats toe. Voor een goede ventilatie moeten de luidsprekers zich op een afstand van 30 cm of meer van de muur bevinden. Wanneer de luidsprekers te dicht bij de muur staan, is het mogelijk dat er een onderbreking is in het frequentiebereik van de luidsprekers. Bij deze luidsprekers worden geen luidsprekerstandaards, montage-accessoires of schroeven geleverd. Indien u deze onderdelen nodig hebt, moet u ze naar vereist zelf aanschaffen. Zoals aangegeven in de afbeelding zijn er twee schroefgaten in de onderkant van elke luidspreker voor de bevestiging van montage-accessoires. Bij gebruik van montage-accessoires moet u de instructies die bij het accessoire worden geleverd zorgvuldig doorlezen en erop letten dat het accessoire het gewicht van de luidspreker kan dragen. Een niet goed bevestigde luidspreker kan vallen met letsel of beschadigingen tot gevolg. Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of negatieve gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van montageaccessoires voor de luidsprekers, waaronder een foutieve of niet deugdelijke montage, onjuiste montage, onvoldoende sterkte van het accessoire om het gewicht van de luidspreker te dragen, verkeerd gebruik, wijzigingen of ongelukken. Bij te strak aantrekken van de schroeven kan de schroefdraad gladgetrokken worden met beschadiging van het product tot gevolg. Bevestig een rubber voetje op elke hoek aan de onderkant van de luidspreker. Het is mogelijk dat de rubber voetjes op sommige plaatsen onvoldoende slipweerstand leveren, dus let goed op wanneer de ondergrond erg glad is. Probeer de rubber voetjes niet te bevestigen terwijl u de luidspreker schuin houdt. Leg een zachte doek of deken op de vloer en leg de luidspreker op de zijkant wanneer u de voetjes eraan bevestigt. Bij normaal gebruik moeten de luidsprekers zo worden gebruikt dat de indicator niet roze knippert of brandt. Als de indicator roze knippert (of brandt), verlaagt u het volume (LEVEL knop) op het achterpaneel van dit apparaat of u verlaagt op het aangesloten bronapparaat het niveau van het signaal dat naar dit apparaat wordt gestuurd. Bij overmatig aftoppen van het signaal kan het apparaat worden beschadigd. LET OP Dit product is zodanig ontworpen dat alle indicatorlampjes doven wanneer de gebruiker de betreffende toetsen op de luidspreker omschakelt of de bedieningseenheid (wanneer een bedieningseenheid is bijgeleverd) inschakelt. Het lijkt dan alsof de luidspreker is losgekoppeld van de voedingsbron (niet aangesloten is), maar u mag niet vergeten dat er toch elektrische stroom naar het apparaat wordt gevoerd. Om alle elektrische stroom naar het apparaat volledig af te sluiten, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Om brand te voorkomen, moet het product in de buurt van een stopcontact worden geplaatst zodat de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald wanneer u op reis gaat of als u het apparaat om een andere reden geruime tijd niet denkt te gebruiken. Bij enkele malen indrukken van deze toets wordt er omgeschakeld tussen INPUT 1d 2 d 3 d 4. [. . . ] Kies de ingangsaansluiting die overeenkomt met het type ingang van het gewenste apparaat. Draai de LEVEL knop (op de bedieningseenheid, indien aangesloten, anders op het achterpaneel van de luidspreker) langzaam linksom om het geluidsvolume te verlagen. stel het uitgangsniveau van het aangesloten geluidsapparaat correct in. Draai de LEVEL knop (op de bedieningseenheid, indien aangesloten, anders op het achterpaneel van de luidspreker) langzaam linksom om het geluidsvolume te verlagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-DJ05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-DJ05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag