Gebruiksaanwijzing PIONEER S-CR50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-CR50. Wij hopen dat dit PIONEER S-CR50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-CR50 te teleladen.


PIONEER S-CR50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1583 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-CR50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de zijkanten van het apparaat). Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt. De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. [. . . ] Pioneer kan geen correcte verbinding en bediening met dit apparaat garanderen met alle apparatuur die is uitgerust met Bluetooth draadloze technologie. Het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie moet AVRCP-profielen ondersteunen. Een correcte werking van de afstandsbediening kan niet worden gegarandeerd voor alle apparaten die zijn voorzien van Bluetooth draadloze technologie. Paren van de Bluetooth® adapter en een apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie "Paren" dient te worden uitgevoerd voordat u begint met afspelen van de Bluetooth draadloze technologie content met gebruik van de Bluetooth® adapter. Paren van de apparaten moet worden uitgevoerd de eerste keer dat u het systeem gebruikt of wanneer de paringsgegevens zijn gewist. "Paren" is de noodzakelijke stap voor het registreren van het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie om Bluetooth-communicatie in te schakelen. 2 Raadpleeg voor meer informatie tevens de handleiding van uw apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie. Stel de PIN-code van dit apparaat op dezelfde waarde in als die van het gebruikte apparaat met Bluetooth draadloze technologie. Telkens wanneer op SET UP wordt gedrukt, verandert het item dat op het display op het voorpaneel wordt aangegeven. Wanneer de Bluetooth® adapter AS-BT200 is aangesloten, verschijnt voor 2 seconden op het display op het voorpaneel waarna wordt aangegeven. · Wanneer er geen Bluetooth adapter is aangesloten, verschijnt voor 2 seconden op het display op het voorpaneel waarna wordt aangegeven. Bovendien aanvaardt Pioneer geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van bestanden op USBgeheugenapparaten dat optreedt na het aansluiten op dit apparaat. Dit apparaat kan de bestanden die in het USBgeheugenapparaat zijn opgeslagen herhaaldelijk afspelen. Zie Afspelen in de gewenste volgorde (Programma-weergave) op pagina 17 voor verdere informatie. Als u op PLAY drukt, speelt dit apparaat automatisch de bestanden af die in het USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. Wanneer er geen USB-geheugenapparaat wordt weergegeven en dit apparaat langer dan 30 minuten niet wordt bediend, zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld. Dit apparaat kan geen FM-radio vanaf de HDMI OUT aansluiting overbrengen. De automatische afstemming stopt automatisch nadat de zenders van de FM-band zijn ingesteld of als het maximum aantal van 9 zenders is bereikt. Naar de FM-radio luisteren De tuner kan FM-uitzendingen ontvangen en u kunt uw favoriete zenders opslaan. Er zijn twee manieren om dit te doen: Automatische afstemming - Houd voor het zoeken naar zenders TUNE +/­ gedurende enkele seconden ingedrukt. Dit apparaat begint de volgende zender te zoeken en stopt zodra deze is gevonden. U kunt in totaal 9 zenders in het geheugen opslaan zodat u niet telkens handmatig op die zenders hoeft af te stemmen. [. . . ] Laat het apparaat dan 1 tot 2 uur lang (afhankelijk van de hoeveelheid condensatie) ongebruikt aan staan, totdat het condensvocht verdampt is. Wanneer alle condens is verdampt, zal het apparaat weer normaal werken. condensatie kan ooks zomers optreden , als het apparaat direct in de koude luchtstroom van een airconditioning staat. Voorzorgen bij het gebruik Wanneer het apparaat wordt verplaatst Controleer of er geen disc in het apparaat zit en maak de iPod/ iPhone los voordat u het apparaat verplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-CR50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-CR50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag