Gebruiksaanwijzing PIONEER S-71 (X1)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-71 (X1). Wij hopen dat dit PIONEER S-71 (X1) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-71 (X1) te teleladen.


PIONEER S-71 (X1) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15012 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-71 (X1)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. D3-4-2-1-4*_A1_Nl WAARSCHUWING Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten. D3-4-2-1-7a_A1_Nl Als de netstekker van dit apparaat niet geschikt is voor het stopcontact dat u wilt gebruiken, moet u de stekker verwijderen en een geschikte stekker aanbrengen. Laat het vervangen en aanbrengen van een nieuwe netstekker over aan vakkundig onderhoudspersoneel. [. . . ] € Deze speciale karakteristieken worden in een “echoloze” kamer verkregen. Het effect van een extra S-71W in een normale kamer is zelfs nog sterker dan in de tabel aangegeven indien u het systeem op de juiste wijze heeft opgesteld. 1 Linkerluidspreker 2 Rechterluidspreker 3 Aanbevolen bereik voor installeren van de subwoofer 4 Luisterpositie De subwoofer geeft de bastonen in mono weer, aangezien het menselijk gehoor niet erg gevoelig is voor de richting van waaruit de bastonen komen. Als de subwoofer echter te ver weg staat, is het mogelijk dat het geluid van de andere luidsprekers onnatuurlijk klinkt. Book 5 ページ 2009年9月11日 金曜日 午前10時39分 • Installatievoorbeeld voor de luidsprekers Installatievoorzorgen English 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 Linkervoorluidspreker Middenluidspreker Rechtervoorluidspreker Subwoofer Luisterruimte Linkerachterluidspreker Rechterachterluidspreker OPMERKINGEN: • Plaats de linker- en rechterluidsprekers op gelijke afstand van de TV en ongeveer op 1, 8 meter afstand van elkaar. € Plaats de middenluidspreker boven of onder het televisietoestel, zodat de klank van het middenkanaal zich rond het televisiescherm bevindt. € De achter (surround) luidsprekers worden optimaal benut wanneer u deze parallel direct naast of iets achter de luisteraar ongeveer 1 meter hoger dan oorhoogte plaatst. LET OP: Plaatst u de middenluidspreker bovenop het televisietoestel, bevestig hem dan met plakband of een ander geschikt middel. Zo niet, kan de luidspreker van het televisietoestel af vallen door externe schokken, zoals aardschokken, en kunnen de omstanders in gevaar worden gebracht of kan de luidspreker beschadigd raken. € Plaats de subwoofer in een goed geventileerde ruimte waar hij niet aan hoge temperaturen of vochtigheid blootgesteld staat. € Plaats de subwoofer niet in de buurt van verwarmingselementen of andere hittebronnen of op plaatsen die aan het directe zonlicht blootgesteld staan, daar warmte mogelijk de behuizing of de interne onderdelen aantast. Voorkom beschadiging of een onjuist functioneren en installeer de subwoofer derhalve ook niet op stoffige of vochtige plaatsen. (Installeer niet in de buurt van gasfornuizen of op plaatsen waar de subwoofer aan hitte, stoom of roet blootgesteld staat. Hierdoor zou de subwoofer kunnen omvallen met beschadiging of letsel tot gevolg. Als de subwoofer op de installatieplaats omvalt, kunnen er scheuren in de behuizing komen die niet meer gerepareerd kunnen worden. € Plaats de subwoofer uit de buurt van apparaten als cassettedecks die gevoelig voor magnetische velden zijn. De subwoofer is niet magnetisch afgeschermd en mag daarom niet in de buurt van een TV of kleurenmonitor met beeldbuis worden geplaatst. Magnetische opslagmedia (zoals diskettes en audo- of videocassettes) mogen ook niet te dicht bij de subwoofer worden gelegd. € Zet de subwoofer niet op een onstabiele ondergrond, want dan kan de subwoofer omvallen met beschadiging of letsel tot gevolg. € Plaats geen kopjes, glazen of andere voorwerpen met vloeistof erin op de subwoofer, want de subwoofer kan beschadigd raken als vloeistof wordt gemorst. Zet de subwoofer niet op een hoogpolig tapijt, want het tapijt kan contact maken met het luidsprekermembraan waardoor het geluid wordt vervormd. français Deutsch Italiano Nederlands Español 5 Nl 05_S_71W_Nl. [. . . ] Technische gegevens en ontwerp zijn ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. Book 9 ページ 2009年9月11日 金曜日 午前10時39分 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Een verkeerde bediening is vaak de oorzaak van een probleem dat gemakkelijk kan worden opgelost. Controleer eerst de volgende punten indien u denkt dat er iets mis met het systeem is. Het is ook mogelijk dat een van de andere componenten de oorzaak van het probleem is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-71 (X1)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-71 (X1) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag