Gebruiksaanwijzing PIONEER S-3EX-QL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-3EX-QL. Wij hopen dat dit PIONEER S-3EX-QL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-3EX-QL te teleladen.


PIONEER S-3EX-QL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER S-3EX-QL BROCHURES (8764 ko)
   PIONEER S-3EX-QL BROCHURES (8291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-3EX-QL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om beschadiging van de luidsprekers als gevolg van overbelasting te voorkomen, dient u de volgende punten in acht te nemen: · De stroomtoevoer naar de luidsprekers mag het maximaal toelaatbare ingangsvermogen niet overschrijden. Bij gebruik van een grafische equalizer voor het versterken van de hoge tonen, mag het volume van de versterker niet te hoog worden ingesteld. Probeer niet om een versterker met laag vermogen geluid met overmatig hoog volume te laten weergeven (de harmonische vervorming van de versterker zal toenemen, wat kan resulteren in beschadiging van de luidspreker). let op: opstelling · Zet de luidspreker op een stabiele ondergrond en let erop dat de luidspreker niet kan vallen en letsel veroorzaken bij een onvoorziene situatie of natuurramp (zoals een aardbeving). [. . . ] Om de aankomsttijd van het geluid van de CST en de twee basdrivers te synchroniseren, zijn de drivers op een klankbord gemonteerd dat dient om een hoge delicate curve, ook wel de "precisie-curve" genoemd, te kunnen creëren (zie de onderstaande afbeelding). Het klankbord is gemaakt van 10 mm dik MDF (vezelplaat met middelmatige dichtheid) en is sterk genoeg om de aansturingskracht van de drivers te weerstaan. Bovendien is de baspoort uit een zeer dik blok MDF gesneden waardoor de windruis is verminderd en een duidelijk en diep basgeluid wordt verkregen. Deze luidspreker rust op drie punten (de twee voorpoten en de achterpen die zich tussen de twee achterpoten bevindt). Maak de metalen beugel stevig met de bijgeleverde schroef aan de achterkant van de luidspreker vast. Laat een stevige draad door de metalen beugel lopen en bevestig de draad aan de muur. Zorg dat de muur waaraan u de luidspreker vastmaakt stevig genoeg is om het gewicht van de luidspreker te dragen. 1 Kies een geschikte plaats voor de luidspreker en leg de penvoetjes op de vloer. 3 Als de linker of rechter achterpoot de grond raakt voordat de achterpen deze raakt, waardoor de luidspreker niet vlak op de ondergrond rust, stelt u de achterpen zo af dat deze de grond raakt voordat een van de achterpoten dit doet. 4 Schuif de bijgeleverde montageschijfjes onder de achterpoten zodat de luidspreker stabiel staat. Kies het montageschijfje met de juiste dikte uit de bijgeleverde montageschijfjes. Laat twee stevige draden door de metalen beugel lopen en maak de luidspreker op de aangegeven manier aan de muur vast. Zet de luidsprekers niet in de zon en houd deze ook uit de buurt van verwarmingselementen en airco's. dit om kromtrekken en verkleuring van de behuizing en andere beschadigingen van de luidsprekers te voorkomen. Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen als gevolg van een foutieve montage of bevestiging, onvoldoende versteviging, verkeerd gebruik van het product, natuurrampen enz. De luidspreker kan gevaar opleveren wanneer deze omvalt of de apparatuur kan beschadigd worden. Als extra veiligheidsmaatregel moet u de luidspreker zodanig plaatsen dat deze niet per ongeluk kan omvallen en op iemand terecht kan komen. Aangezien deze luidspreker ongeveer 48 kg weegt, is het gevaarlijk om de penmoer te bevestigen terwijl u de luidspreker kantelt. Plaats de luidspreker op een zachte ondergrond (zoals een deken) zodat de vloer niet wordt beschadigd en voer de werkzaamheden met minimaal twee personen uit. Kiezen van een plaats voor de luidsprekers De opstelling van de luidsprekers in de luisterruimte heeft een grote invloed op de totale prestatie van het S-3EX luidsprekersysteem wat betreft de kwaliteit van de basweergave, de klank en het geluidsbeeld. Alle kamers zijn anders, dus de informatie in dit hoofdstuk moet u beschouwen als een algemene richtlijn. Het verdient aanbeveling een weinig te experimenteren totdat u de beste opstelling hebt gevonden. [. . . ] 3 Schuif uw handen omhoog naar het middelste gedeelte van het front en trek dit vervolgens voorzichtig naar u toe. Afhankelijk van de opstelling kan het echter toch voorkomen dat kleurvervorming optreedt wanneer de luidsprekers te dicht bij het scherm van een televisietoestel staan. Als dit gebeurt, schakelt u de televisie uit en dan na 15 tot 30 minuten weer in. Blijft het probleem bestaan, zet de luidsprekers dan verder van de televisie vandaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-3EX-QL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-3EX-QL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag