Gebruiksaanwijzing PIONEER S-2EX-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-2EX-W. Wij hopen dat dit PIONEER S-2EX-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-2EX-W te teleladen.


PIONEER S-2EX-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2208 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER S-2EX-W BROCHURES (8764 ko)
   PIONEER S-2EX-W BROCHURES (8291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-2EX-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een goede geluidsweergave moet de luidspreker ongeveer 20 cm verwijderd zijn van de achterwand en tenminste 50 cm van de zijwand. Als er veel nagalm in de kamer is, raden wij u aan dikke kleden aan de wanden te hangen en/of een vloerkleed op de grond te leggen om het geluid te absorberen. Voordat u begint Sluit de luidsprekers op een versterker aan met een belastingsimpedantie tussen 4 en 16 ohm (een model met het opschrift "4-16 " op de luidsprekeruitgangsaansluitingen). Raak de luidsprekerconussen niet aan, want deze kunnen gemakkelijk beschadigd raken. [. . . ] De polariteit van de ingangsaansluitingen is rood voor positief (+) en zwart voor negatief (­). Pak de kapknopjes op de onderste ingangsaansluitingen vast, draai ze naar links (tegen de klok in) en steek de luidsprekerdraden in de gaten van de aansluitingen. Draai daarna de knopjes vast om de kortsluitstaafjes en de draden vast te zetten. Om dit te doen, moet u eerst de kapjes van de aansluitingen verwijderen. 3 Kies de plaats voor de luidspreker en zet de luidspreker op de penvoetjes op de vloer. 4 Zet de luidspreker recht overeind zodat de pennen goed op de penvoetjes rusten. De pennen zijn van scherp metaal vervaardigd en kunnen beschadiging aan de ondergrond veroorzaken. De luidspreker is erg zwaar (ongeveer 28 kg) en kan ernstig letsel veroorzaken als u de pennen probeert af te stellen terwijl de luidspreker recht overeind of schuin staat. Leg de luidspreker op een doek en maak dan de afstelling van de pennen terwijl de luidspreker vlak ligt. Het opstellen en verplaatsen van de luidspreker moet door twee of meer personen gebeuren. 3 Sluit het andere uiteinde van de kabels aan op de luidspreker-uitgangsaansluitingen van de versterker (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker voor verdere informatie). Nadat u de stekkers in de aansluitbussen hebt gestoken, trekt u lichtjes aan de kabels om te controleren of de stekkers stevig vastzitten. Een slecht contact kan resulteren in storingen of onderbrekingen in het geluid. Als de draden uit de aansluitingen steken en met elkaar in contact komen, zal dit een extra belasting voor de versterker betekenen. Het is mogelijk dat de versterker dan niet meer werkt en deze kan zelfs worden beschadigd. Als een luidsprekerpaar met de versterker is verbonden, maar een van de luidsprekers (links of rechts) met omgekeerde polariteit ( , ) is aangesloten, zal er geen normaal stereo-effect worden verkregen. Bij deze luidsprekers worden geen luidsprekerkabels geleverd voor aansluiting op de stereo-installatie. Neem de volgende punten in acht bij het uitkiezen van de luidsprekerkabels. Gebruik luidsprekerkabels met een dikke middenkern en houd de kabels zo kort mogelijk. Als de lengte van de kabels die vereist is voor de linker en rechter luidspreker verschillend is, gebruik dan toch kabels van dezelfde lengte, gebaseerd op de langste kabel u nodig hebt. Kies kabels met een zo laag mogelijke weerstand en zorg dat de kabels stevig op de aansluitingen van de luidsprekers en de versterker zijn aangesloten. Bij dubbeldraads verbindingen worden er twee kabels voor elke luidspreker gebruikt; een voor de hoge frequenties en een voor de lage frequenties. [. . . ] Bij normaal gebruik is het voldoende als u de luidspreker af en toe met een droge doek afveegt. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunt u de doek bevochtigen met een neutraal reinigingsmiddel dat vijf- of zesmaal verdund is met water. Gebruik nooit witte spiritus, insecticidenspray of andere chemische middelen op of in de buurt van de luidsprekers, want deze kunnen de afwerking aantasten. Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-2EX-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-2EX-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag