Gebruiksaanwijzing PIONEER S-11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER S-11. Wij hopen dat dit PIONEER S-11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER S-11 te teleladen.


PIONEER S-11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18400 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER S-11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik: +5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH (ventilatieopeningen niet afgedekt) Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting). Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten. [. . . ] Hierdoor zou de luidspreker kunnen omvallen met beschadiging of letsel tot gevolg. Plaats de subwoofer in een goed geventileerde ruimte waar hij niet aan hoge temperaturen of vochtigheid blootgesteld staat. Plaats de subwoofer niet in de buurt van verwarmingselementen of andere hittebronnen of op plaatsen die aan het directe zonlicht blootgesteld staan, daar warmte mogelijk de behuizing of de interne onderdelen aantast. Voorkom beschadiging of een onjuist functioneren en installeer de subwoofer derhalve ook niet op stoffige of vochtige plaatsen. (Installeer niet in de buurt van gasfornuizen of op plaatsen waar de subwoofer aan hitte, stoom of roet blootgesteld staat. ) · Plaats de subwoofer uit de buurt van apparaten als cassettedecks die gevoelig zijn voor magnetische velden. Plaats geen kopjes, glazen of andere voorwerpen met vloeistof erin op de luidspreker, want de luidspreker kan beschadigd raken als vloeistof wordt gemorst. Zet de subwoofer niet op een hoogpolig tapijt, want het tapijt kan contact maken met het luidsprekermembraan waardoor het geluid wordt vervormd. Plaats de subwoofer uit de buurt van de antennekabel van de receiver. Indien de subwoofer vlakbij de antennekabel wordt geplaatst, zal de ontvangst mogelijk worden gestoord. Plaats in dat geval de Plaats de middenluidspreker onder het televisietoestel, zodat de klank van het middenkanaal zich rond het televisiescherm bevindt. Plaatst u de middenluidspreker bovenop het televisietoestel, bevestig hem dan met plakband of een ander geschikt middel. Subwoofer verder van de antenne en de antennekabel of schakel de subwoofer uit indien weergave van extra lage tonen niet nodig is. de fronts van de voor-/midden-/ surroundluidsprekers kunnen niet worden verwijderd. Probeer de fronts niet met geweld te verwijderen want dit kan resulteren in beschadiging van het front. Wanneer de voorluidsprekers of surroundluidsprekers aan een muur worden opgehangen, dient u te controleren of de muur waaraan u de luidsprekers wilt ophangen sterk genoeg is om het gewicht van de luidsprekers te dragen. Bevestig de middenluidspreker en de subwoofer niet aan de muur of het plafond, want deze luidsprekers kunnen letsel veroorzaken als ze vallen. Dit luidsprekersysteem heeft een impedantie van 6 en mag alleen op een receiver worden aangesloten die geschikt is voor een belastingsimpedantie van 6 (op de luidspreker-uitgangsaansluiting van de receiver moet het opschrift "6 " staan). de S-11 is uitgerust met automatische regressietechnologie om de luidsprekers te beschermen. Als de luidsprekers geen geluid meer weergeven omdat het signaal te sterk is, verlaagt u het volume op de receiver en wacht dan een paar seconden. Wanneer de subwoofer wordt gecombineerd met de satellietluidsprekers in een totaal systeem, komen de geproduceerde geluidskarakteristieken overeen met de onderstaande grafiek waarin de verbetering van de lage frequenties is getoond. Het resultaat komt vooral tot uiting bij het weergeven van lage rommelende geluiden en andere lage geluidseffecten die in speelfilms voorkomen. [. . . ] Geen stroom (indicator licht niet op wanneer op de POWER schakelaar wordt gedrukt). Het bijgeleverde RCA tulpstekkersnoer is niet goed aangesloten of zit helemaal los. Draai de uitgangsniveauregelaar van de receiver (volume, lage tonen of toonversterking) naar links om het niveau te verlagen. ­ Wanneer de automatische ruststandfunctie is ingeschakeld en er gedurende tien minuten geen (of slechts een erg zwak) ingangssignaal is, zal het apparaat automatisch in de ruststand schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER S-11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER S-11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag