Gebruiksaanwijzing PIONEER RS-P90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER RS-P90. Wij hopen dat dit PIONEER RS-P90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER RS-P90 te teleladen.


PIONEER RS-P90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (892 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER RS-P90 (895 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER RS-P90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Optical Digital Reference System Universal Digital Preamp/equalizer Optisch digitaal referentiesysteem Universele digitale voorversterker Owner's Manual Gebruiksaanwijzing RS-P90 RS-P90 Nederlands Inhoud Plaats van de toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Open en dicht doen van de schuif van de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - Wanneer de schuif dicht staat - Wanneer de schuif open staat Audio-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - Overschakelen naar het audiomenu Audio-instelling <Main> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om de tijdsynchronisatie-functie gemakkelijker in het gebruik te maken, kunt u bij dit systeem de vertraging instellen door eenvoudigweg het verschil in afstand tussen de luidsprekers (de te corrigeren afstand) in te voeren. (De bijbehorende vertragingen worden vervolgens automatisch door het systeem berekend. ) Alhoewel de afstand tot elk van de luidsprekers mede afhangt van de positie van de luisteraar, hoeft u allereerst de instelling alleen uit te voeren voor de plaats van de bestuurder. Als u de instelling voor de bestuurdersstoel heeft gemaakt, kunt u vervolgens de optimale instellingen voor de vertraging voor de luisterpositie instellen via de positiekeuzefunctie (raadpleeg bladzijde 15). (Het systeem zal vervolgens automatisch de optimale vertraging voor elk van de luisterposities berekenen en instellen. ) 32 Voorbeeld: Instellingen voor de bestuurdersstoel in een voertuig met het stuur links · Meet de afstanden tussen het hoofd van de luisteraar terwijl deze in de bestuurdersstoel zit en de diverse luidsprekers. Opmerking: · De afstand moet worden gemeten in centimeters. Linker luidspreker (L) Voor-tweeter (hoge tonen) r1 Voor-mid (midden tonen) r3 r5 Rechter luidsprekers (R) Voor-tweeter (hoge tonen) r2 r4 r6 Voor-mid (midden tonen) Audio-instelling <Netwerk> Voor-bas (lage tonen) Voor-bas (lage tonen) r7 r8 Subwoofer (zeer lage tonen) Subwoofer (zeer lage tonen) Opmerking: · U kunt het beste de gemeten afstanden in de hokjes invullen, want misschien heeft u deze gegevens later nog eens nodig. · Gebruik dezelfde methode voor het bepalen van de te corrigeren afstanden als uw luidsprekersysteem verschilt van het systeem in het voorbeeld hierboven. 33 Audio-instelling <Netwerk> Invoeren van de te corrigeren afstand (vertraging) Instelbereik: 0 cm t/m 192, 5 cm (0, 77 cm/stap) (Subwoofer: 0 cm t/m 385 cm (1, 54 cm/stap) 1. Doe de schuif van de afstandsbediening open in het netwerkmenu (raadpleeg bladzijde 5). Hierdoor zal er worden overgeschakeld naar het instelscherm van het netwerkmenu. 2. Druk op FUNCTION toets 2. Het display zal nu overschakelen naar het tijdsynchronisatie-instelscherm, zodat u de tijdsynchronisatie kunt instellen. 3. Druk op FUNCTION toets 6 en selecteer de bestuurdersstoel (luisterpositie). Druk op de toetsen om te schakelen tussen "FRONT-R" en "FRONT-L". Kies de positie waarvoor u de metingen zoals aangegeven op bladzijde 33 gaat uitvoeren. Opmerking: · De correcte afstanden kunnen niet worden ingevoerd als u deze handelingen niet op de juiste manier uitvoert. 4. Druk op FUNCTION toets 3 of 5 en selecteer de luidspreker waarvoor u de afstand wilt invoeren. Druk op de toetsen om heen en weer te schakelen tussen links (L) en rechts (R). 5. Druk op FUNCTION toets 1 of 2 en selecteer de frequentieband waarvoor u de afstand wilt invoeren. Met elke druk op FUNCTION toets 1 of 2 zal de gewenste band als volgt worden geselecteerd: S. W. (zeer lage tonen) Ô LOW (lage tonen) Ô MID (middentonen) Ô HIGH (hoge tonen) 34 6. Druk op de 5/ toetsen om de te corrigeren afstand (vertraging) in te voeren. Voer de bij de metingen van bladzijde 33 bepaalde afstand in. Houd deze toetsen ingedrukt om de instelling continu te doen veranderen (bij het instellen van de afstand, zal de afstand met 1, 54 cm/stap veranderen). 7. Voer de tijdsynchronisatie -instellingen voor de andere luidsprekers uit. Herhaal de stappen 4 t/m 6 om de te corrigeren afstand voor elk van de luidsprekers in te voeren. Opmerking: · Sommige systemen geven mogelijk waarden aan voor niet aanwezige luidsprekers. Controleer de samenstelling van het luidsprekersysteem zodat u de frequentiebanden voor de aangesloten luidsprekers op de juiste manier kunt instellen. 35 Audio-instelling <Netwerk> Audio-instelling <Netwerk> Filter-instelling <FTR> (schuif open) U kunt de volgende filter-instellingen uitvoeren. Stel de juiste waarden in voor de weer te geven frequentieband en de karakteristieken van de aangesloten luidspreker. Filterfrequentie-instelling: Elke 1/3 octaaf Niveau-instelling: 0, 5 dB/stap De drempelfrequenties voor het high-pass filter (H. P. F. ) en het low-pass filter (L. P. F. ) voor elk van de frequentiebanden (subwoofer, laag, midden, hoog) en het geluidsniveau waarmee elk van deze banden wordt gereproduceerd kunnen worden ingesteld. Bereik Subwoofer Laag Midden Hoog Drempelfrequentie H. P. F. 20 Hz t/m 100 Hz 25 Hz t/m 250 Hz 160 Hz t/m 10 kHz 1, 6 kHz t/m 20 kHz Drempelfrequentie L. P. F. 40 Hz t/m 250 Hz 250 Hz t/m 10 kHz 2 kHz t/m 20 kHz 8 kHz t/m 20 kHz Instelbereik ­24 dB t/m +10 dB ­24 dB t/m 0 dB ­24 dB t/m 0 dB ­24 dB t/m 0 dB Instellen van de helling: PASS, ­6, ­12, ­18, ­24, ­36, ­48, ­72 dB/oct. (in stappen van ­6 dB/oct. ) De helling (mate van verzwakking van de filterkarakteristieken) van H. P. F. Opmerking: · Wanneer u PASS instelt, zullen de audiosignalen de filterschakeling overslaan en wordt dus het effect van het filter uitgeschakeld. [. . . ] Sluit alle doorzichtig/rode draden aan op een accu-aansluiting die continu van stroom wordt voorzien ongeacht de stand van het contact, nadat u ze door het zekeringenkastje van uw voertuig heeft geleid. Sluit alle doorzichtig/ zwarte draden stevig aan op het chassis (metaal) van het voertuig. Bladzijde ------56 58 Een doorzichtig/ zwarte draad (aarde) isniet goed aangesloten. 56 58 56 57 Blauw/witte e draad niet goed Sluit de blauw/witte draad van aangesloten. de eindversterker met RCA (tulp) aansluitingen aan op de blauw/witte draad van dit toestel. Corrigeer de oorzaak en vervang door een andere zekering van hetzelfde vermogen. 56 Onjuiste aansluiting. Controleer of alle aansluitingen 56 ~ 58 op de juiste manier gemaakt zijn. 61 Technische gegevens ALGEMEEN Spanningsbron . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER RS-P90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER RS-P90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag