Gebruiksaanwijzing PIONEER PRS-D2000SPL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER PRS-D2000SPL. Wij hopen dat dit PIONEER PRS-D2000SPL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER PRS-D2000SPL te teleladen.


PIONEER PRS-D2000SPL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4477 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER PRS-D2000SPL BROCHURES (11507 ko)
   PIONEER PRS-D2000SPL BROCHURE (11631 ko)
   PIONEER PRS-D2000SPL MANUAL 2 (2393 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER PRS-D2000SPL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verifique las conexiones del suministro de energía y altavoces para ver si el fusible del cable de batería vendido separadamente o el fusible del amplificador se queman. El filtro subsónico corta las frecuencias inaudibles inferiores a 20 Hz, para eliminar las vibraciones indeseables y minimizar la pérdida de potencia. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Lautsprecherausgangklemmen an. Setzen Sie die mitgelieferen Schneidschrauben (4 mm × 18 mm) in die Schraubenlöcher ein. [. . . ] Dit toestel is ontworpen voor auto's met een accu van 12 V en negatieve aarding. Kijk bijgevolg eerst de accuspanning na voor u het toestel installeert in een recreatief voertuig, vrachtwagen of bus. De accu raakt mogelijk uitgeput indien de autostereo langdurig is ingeschakeld maar de motor stationair draait of is uitgeschakeld. Zet de autostereo uit wanneer de motor stationair draait of is uitgeschakeld. Als het systeem-afstandbedieningssnoer van de versterker is aangesloten op de spanningsaansluiting via de contactschakelaar (12 V gelijkstroom), is de versterker altijd ingeschakeld wanneer het contact aanstaat, ongeacht of de autostereo wel of niet door u is aangezet. Hierdoor raakt de accu mogelijk uitgeput wanneer de motor stationair draait of is uitgeschakeld. Sluit GEEN subwoofer aan met een lagere impedantie dan opgegeven onder "Aansluiten van de luidsprekerdraden". dit kan namelijk leiden tot schade aan de versterker , rookontwikkeling en oververhitting. Ook kan het oppervlak van de versterker heet aanvoelen, hetgeen zelfs kan leiden tot lichte brandwonden. U kunt drie soorten subwoofers aansluiten op de versterker; 1: een subwoofer met een nominaal ingangsvermogen van 750 W of meer en een impedantie van 4 , 2: een subwoofer met een nominaal ingangsvermogen van 1 500 W of meer en een impedantie van 2 of 3: een subwoofer met een nominaal ingangsvermogen van 2 000 W of meer en een impedantie van 1 . Als het nominale ingangsvermogen en de impedantie buiten de genoemde waarden ligt, kan de subwoofer vlam vatten, rook uitstoten of kapot gaan. Plaats en leid het los verkrijgbare accudraad zo ver als mogelijk uit de buurt van de luidsprekerdraden. Plaats en leid het los verkrijgbare accudraad en aardedraad, luidsprekerdraden en de versterker zo ver als mogelijk uit de buurt van de antenne, antennekabel en tuner. Snoeren voor dit toestel en overeenkomende snoeren voor andere toestellen hebben mogelijk verschillende kleuren ookal is de functie van de snoeren hetzelfde. Zie voor het verbinden van dit toestel met een ander toestel daarom de handleiding van beide toestellen en verbind de snoeren met dezelfde functie met elkaar. Wanneer u een externe uitgang van een autostereo aansluit op een RCA (tulpstekker) ingang, dient u de aansluiting voor geluidsignalen met het volledige toonbereik te gebruiken. Omdat echter te vast aandraaien van de aansluitingsschroef voor de systeemafstandsbediening het risico met zich meebrengt dat de draad beschadigd raakt, moet u de draad bij het vastdraaien goed in de gaten houden en voorzichtig zijn dat u de schroef niet te vast aandraait. Strip ongeveer 18 mm tot 20 mm van de isolatie van het uiteinde van de luidsprekerdraden met een striptang of mes. Zet de luidsprekerdraden goed met de schroeven van de aansluiting vast. Wikkel de draadbinder om de isolatie, niet om het ontblote deel van de bedrading. Verbind het accudraad direct met de positieve pool (+) van de autoaccu en het aardedraad met het chassis van de auto. De aanbevolen maten voor de draden (AWG: American Wire Gauge) zijn als volgt. [. . . ] WAARSCHUWING Om slechte werking en/of letsel te voorkomen Zorg dat de ventiltie van de versterker niet wordt gehinderd, en let derhalve op de volgende punten tijdens het installeren. Laat de versterker IN GEEN GEVAL in contact komen met vloeistoffen, bijvoorbeeld als gevolg van de opstelling van de versterker. De versterker en luidsprekers kunnen ook beschadigd raken, rook produceren en oververhit raken door contact met vloeistoffen. Installeer de versterker niet op onstabiele plaatsen, zoals op de reservebandhouder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER PRS-D2000SPL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER PRS-D2000SPL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag