Gebruiksaanwijzing PIONEER PDV-LC10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER PDV-LC10. Wij hopen dat dit PIONEER PDV-LC10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER PDV-LC10 te teleladen.


PIONEER PDV-LC10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER PDV-LC10 (1309 ko)
   PIONEER PDV-LC10 annexe 1 (1219 ko)
   PIONEER PDV-LC10 annexe 2 (1623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER PDV-LC10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DAAGBARE DVD-SPELER PDV-LC10 (met LCD scherm) PDV-10 Gebruiksaanwijzing IMPORTANT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. LET OP Dit produkt bevat een laserdiode van een hogere orde als 1. Om veiligheidsredenen mogen geen panelen worden verwijderd of de ombouw van het apparaat op andere wijze worden geopend. [. . . ] ¿Ç N Û PO RT AB LE 4 PL AY ER , ? DV D PL AY ER 4 Druk op PUSH CLOSE om de klep te sluiten. 55 Du Uitschakelen van de stroom Hoofdtoestel 1 1 Wanneer de stroom is ingeschakeld, dient u de hoofdschakelaar naar links te schuiven en tenminste 1 seconde daar te houden. · De spanningsindicator gaat van groen naar rood en het toestel gaat in de standby-stand. · Het toestel kan ook worden uit gezet door op de aan/uit toets van de afstandsbediening te drukken. ON/OFF HOLD Spanningsindicator Afstandsbediening 1 BASISBEDIENING 4 ¢ 2 Haal de stekker uit het stopcontact. DC IN 9V 3 Haal het snoertje van de 3 netstroomadapter uit de DC aansluiting van de speler. 4 Haal het netsnoer uit de 4 meegeleverde netstroomadapter. Opmerking: Wanneer u de accu (PDV-BT10) gebruikt, zal de spanningsindicator uit gaan wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Dit om de accu te sparen. 2 56 Du Bediening van het Setup menuscherm Op deze speler kunnen diverse op de DVD's opgenomen functies ingesteld worden in aanvulling op de via de Setup Navigator verrichte instellingen. Om toegang te krijgen tot deze instellingen moet u eerst het Setup menuscherm openen. Openen van het Setup menuscherm Nederlands Door de onderdelen op de diverse menu's van het Setup menuscherm te wijzigen kunt u de weergave optimaal aanpassen aan uw eigen omstandigheden en voorkeuren. Het Setup menuscherm heeft twee instelfuncties: "Basic" en "Expert". Hoofdtoestel Druk op de SETUP toets. Het Setup menuscherm verschijnt. Audio1 2 Video Language General Other Dolby Digital Out ­ Dolby Digital DTS Out ­ Off 96kHz PCM Out ­ 96kHz 3 48kHz MPEG Out ­ MPEG 3 PCM SETUP i Setup audio Digital output format/tone adjust Move SETUP Exit Afstandsbediening SETUP 4 1 e 3 8 ¢ ¡ E 7 · Het Setup menuscherm verschijnt altijd wanneer er op de SETUP toets wordt gedrukt, ongeacht in welke gebruikstoestand de speler verkeert (weergave of gestopt), en onafhankelijk van het type disc (DVD, Video CD of CD). · Druk nog een keer op de SETUP toets om het Setup menuscherm weer te sluiten. GEAVANCEERDE BEDIENING Hint: · Wanneer de Setup Navigator opgestart wordt, zal de in-beeld informatie worden getoond ongeacht of de "Basic" of "Expert" instelfunctie wordt gebruikt. · Als de Setup Navigator automatisch is verschenen, dient u "Not Used" (niet gebruiken) te kiezen en vervolgens de ENTER toets in te drukken, of op de RETURN toets te drukken. Het Setup menuscherm zal nu verschijnen. 57 Du Bediening van het Setup menuscherm Namen van de onderdelen van het Setup menuscherm Het Setup menuscherm heeft zes labels (Audio 1, Audio 2, Video, Language (taal), General (algemeen) en Other (overig)), de in-beeld informatie en de bedieningsgids. 1 2 Audio1 2 Video Language General Other Dolby Digital Out ­ Dolby Digital DTS Out ­ Off 96kHz PCM Out ­ 96kHz 3 48kHz MPEG Out ­ MPEG 3 PCM i Setup audio Digital output format/tone adjust SETUP Exit Move 3 4 5 1 Labels De eerste stap als u een instelling wilt wijzigen is het kiezen van een van de zes menulabels (Audio 1, Audio 2, Video, Language (taal), General (algemeen) en Other (overig)). Kies het gewenste menulabel om de diverse instelschermen te openen. 2 Instellingen wijzigen Hier worden de in te stellen onderdelen voor het gekozen menulabel getoond. 3 Huidige instellingen/keuzes De huidige instellingen voor de verschillende functies of de keuzes voor de in te stellen onderdelen worden hier getoond. 4 In-beeld informatie Hier wordt informatie over het met de cursortoetsen geselecteerde onderdeel getoond. Het " i " teken geeft aan dat er informatie is. 5 Bedieningsgids Hier wordt een lijst met toetsen die u kunt gebruiken getoond om u te helpen bij de bediening. Als u meer dan een toets voor dezelfde handeling kunt gebruiken, wordt toch maar een daarvan aangegeven. Hint: Wanneer de cursor op een label staat zal er een lijst met de huidige instellingen getoond worden. Controleer de informatie op het scherm en kies dan welke instelling onder welk menu u wilt wijzigen. (Bladzijde 60) Opmerking: Wanneer de cursor op het label "Other" (overige) staat, of wanneer de "Expert" instelfunctie gebruikt wordt, zal er geen inbeeld informatie getoond worden, ongeacht het in te stellen onderdeel. GEAVANCEERDE BEDIENING 58 Du Bediening van het Setup menuscherm Onderdelen die wel en niet kunnen worden ingesteld afhankelijk van het soort disc Het Setup menuscherm bevat onderdelen die wel en onderdelen die niet kunnen worden ingesteld afhankelijk van het soort disc (DVD, Video CD of CD). Op deze speler worden deze onderdelen onderscheiden door middel van kleurgecodeerde aanduidingen links van de op dit moment geselecteerde onderdelen. Kleur van de indicator Blauw Geel Groen Soorten discs waarvoor deze instelling mogelijk is. Alleen DVD's DVD's en Video CD's Alle soorten discs Nederlands Indicator Audio1 2 Video Language General Other OSD Language ­ English Audio Language ­ French Subtitle Language German Auto Language ­ Italian Spanish Other i Setup disc's subtitle language Move ENTER Select SETUP Exit Hint: Wanneer er een Video CD of CD in het toestel zit (tijdens weergave of wanneer het toestel gestopt is) en er wordt een onderdeel geselecteerd op het Setup menuscherm dat alleen maar voor DVD's kan worden ingesteld, dan zal er een blauw DVD teken korte tijd rechts boven op het scherm verschijnen ten teken dat dit onderdeel niet ingesteld kan worden voor de disc die op dit moment in het toestel zit. DVD teken GEAVANCEERDE BEDIENING Audio1 2 Video Language General Other OSD Language ­ English Audio Language ­ French Subtitle Language German Auto Language ­ Italian Spanish Other i Setup disc's subtitle language Move ENTER Select SETUP Exit 59 Du Bediening van het Setup menuscherm Instellingen maken via het Setup menuscherm U kunt diverse instellingen maken via het Setup menuscherm. De hieronder beschreven procedure is van toepassing op alle instellingen via het Setup menuscherm, dus lees dit gedeelte zorgvuldig door. Hoofdtoestel 1 Gebruik de cursortoetsen (2/3) en selecteer het menulabel voor het onderdeel dat u wilt veranderen. Audio1 2 Video Language General Other 1, 2, 3 OSD Language ­ English Audio Language ­ English Subtitle Language ­ English Auto Language ­ On i Setup subtitle and audio language Move SETUP Exit 2 Gebruik de cursortoetsen Afstandsbediening (5/) en selecteer de instelling die u wilt veranderen. Audio1 2 Video Language General Other OSD Language ­ English Audio Language ­ French Subtitle Language German Auto Language ­ Italian Spanish Other i Setup disc's subtitle language 7 GEAVANCEERDE BEDIENING 1, 2, 3 4 1 e 3 8 ¢ ¡ E Move SETUP Exit 3 Druk op de cursortoets (3). Audio1 2 Video Language General Other OSD Language ­ English Audio Language ­ French Subtitle Language Spanish Auto Language ­ German Italian Other i Setup disc's subtitle language Move ENTER Select SETUP Exit 60 Du Bediening van het Setup menuscherm 4 Gebruik de cursortoetsen Hoofdtoestel (5/) en maak de gewenste instelling. 5 Druk op de ENTER toets. De instelling wordt opgeslagen in het geheugen. Nederlands 5 Audio1 2 Video Language General Other 4, 5 6 OSD Language ­ English Audio Language ­ French Subtitle Language German Auto Language ­ Italian Spanish Other i Setup disc's subtitle language Move SETUP Exit Als u niets hoeft te veranderen kunt u op de cursortoets (2) drukken om terug te keren. Afstandsbediening 6 Druk op de SETUP toets om het Setup menuscherm te sluiten. Opmerking: Onderdelen die u niet kunt veranderen via het Setup menuscherm tijdens weergave zullen grijs worden weergegeven. GEAVANCEERDE BEDIENING 5 4, 5 6 4 1 e 3 8 ¢ ¡ E 7 Audio1 2 Video Language General Other OSD Language English Audio Language ­ English Subtitle Language English Auto Language ­ On Grijs 61 Du Bediening van het Setup menuscherm Instellen in de "Expert" instelfunctie Naast de "Basic" instelfunctie, beschikt u via het Setup menuscherm tevens over de "Expert" instelfunctie waarin meer gedetailleerde instellingen mogelijk zijn. 1 Druk op de SETUP toets. Hoofdtoestel Het Setup menuscherm verschijnt Audio1 2 Video Language General Other 3 2 1 Dolby Digital Out ­ Dolby Digital DTS Out ­ Off 96kHz PCM Out ­ 96kHz 3 48kHz MPEG Out ­ MPEG 3 PCM i Setup audio Digital output format/tone adjust Move SETUP Exit 2 Gebruik de cursortoetsen (3/5/) en "Setup Menu Mode" op "Expert" onder het "General" menulabel. Afstandsbediening Audio1 2 Video Language General Other Setup Menu Mode Expert Setup Navigator Basic Parental Lock ­ Level8 GEAVANCEERDE BEDIENING 3 2 1 4 1 e 3 8 ¢ ¡ E 7 i Detailed setup mode Move ENTER Select SETUP Exit 3 Druk op de ENTER toets. Het Setup menuscherm schakelt over naar de "Expert" instelfunctie en er wordt geen in-beeld informatie meer getoond. Audio1 2 Video Language General Other Setup Menu Mode Expert Setup Navigator ­ Basic Parental Lock ­ Level8 Screen Saver ­ On Background Color ­ Blue 62 Du Move SETUP Exit Diverse instellingen voor de taal en de ondertiteling In dit hoofdstukje gaan we het Setup menuscherm gebruiken om de instellingen voor de taal en de ondertiteling te maken. [. . . ] In een TV studio wordt dezelfde scäne tegelijkertijd opgenomen door verschillende camera's en de regisseur kiest er daar een van om uit te zenden. Als de beelden van die andere camera's ook uitgezonden zouden worden, zou u zelf het standpunt (de camera) kunnen kiezen waarvan u het beeld wilt bekijken. Op sommige DVD's zijn scänes met meerdere camerastandpunten opgenomen, waaruit u met deze DVD-speler zelf kunt kiezen. DTS DTS staat voor Digital Theater Systems. DTS is een ander surround systeem dan Dolby Digital. 126 Du Woordenlijst Meerdere talen De meerdere talen verwijzen hier naar de talen die kunnen worden gebruikt voor de geluidsweergave wanneer u een DVD afspeelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER PDV-LC10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER PDV-LC10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag