Gebruiksaanwijzing PIONEER MVH-X560BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER MVH-X560BT. Wij hopen dat dit PIONEER MVH-X560BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER MVH-X560BT te teleladen.


PIONEER MVH-X560BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7278 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER MVH-X560BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PIN CODE (PIN code input) You must enter a PIN code on your device to confirm the Bluetooth connection. L’iPod sera mis hors service environ deux minutes après que le contact d’allumage est coupé. PIN CODE (saisie du code PIN) Vous devez entrer un code PIN sur votre périphérique pour confirmer la connexion Bluetooth. Vous ramène à l’écran de saisie du code PIN, et vous pouvez changer le code PIN. [. . . ] Als u de verbinding niet tot stand kunt brengen via dit toestel, maak dan via het apparaat dat u wilt aansluiten verbinding met dit toestel. Als er al drie apparaten gepaird zijn, wordt DEVICEFULL weergegeven en kunt u deze handeling niet uitvoeren. CONN (automatisch verbinding maken met een Bluetooth-apparaat) 1 Druk op M. VISIBLE (Bluetooth-functionaliteit van dit toestel zichtbaar maken) De Bluetooth-functionaliteit van dit toestel kan zichtbaar worden gemaakt zodat andere apparaten dit toestel kunnen detecteren. PIN CODE (pincode invoeren) U moet een pincode op het toestel invoeren om de Bluetooth-verbinding goed te keuren. Indrukt, keert u terug naar het invoerscherm van de pincode en kunt u deze wijzigen. Apparaatnaam—Bluetooth-apparaatadres GUEST MODE (gastmodus) Als deze modus is ingeschakeld en er wordt een poging tot pairen gedaan terwijl er al drie apparaten gepaird zijn, dan wordt het apparaat automatisch naar het scherm DEL DEVICE verplaatst en wordt gevraagd een apparaat te verwijderen. Raadpleeg DEL DEVICE (een toestel uit de lijst verwijderen) op bladzijde 123 voor meer informatie. PAIRING (automatisch pairen) Als deze functie wordt ingeschakeld terwijl een iPhone via USB op het toestel is aangesloten, wordt automatisch gevraagd om het toestel en de iPhone te pairen. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de gebruikte iOS-versie. Om het telefoonmenu weer Normaal gesproken worden de contactpersonen op uw telefoon automatisch overgezet wanneer de telefoon wordt aangesloten. Als u het telefoonmenu gebruikt, moet dit toestel zichtbaar zijn voor Bluetooth. U kunt een voorkeuzenummer ook met een van de voorkeuzetoetsen (1/ t/m 6/ ) kiezen. Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van telefoonnummers Telefoonnummers opslaan en oproepen op bladzijde 123. Raadpleeg voor meer informatie Functies en bediening op bladzijde 125. Als u een Bluetooth-audiospeler met dit toestel wilt gebruiken, raadpleeg dan deze handleiding en de handleiding van het apparaat voor instructies. Wanneer u via de Bluetooth-audiospeler naar muziek luistert, vermijdt u het gebruik van de mobiele telefoon het best zo veel mogelijk. Het geluid van de Bluetooth-audiospeler wordt gedempt wanneer u de telefoon gebruikt. Als de Bluetooth-audiospeler in gebruik is, kan niet automatisch verbinding worden gemaakt met een Bluetooth-telefoon. Als u naar muziek op de Bluetooth-audiospeler luistert en naar een andere signaalbron overschakelt, wordt het afspelen niet afgebroken. Afhankelijk van het aangesloten type Bluetooth-audiospeler kunnen sommige bedienings- of informatiefuncties niet beschikbaar zijn. Basisbediening Vooruit of achteruit spoelen 1 Houd LEVER ingedrukt en draai deze naar rechts of naar links. [. . . ] Zorg dat de iPod niet op de grond kan vallen omdat hij dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen. Wanneer een iPod is aangesloten, wordt de equalizer van de iPod door dit toestel uitgeschakeld voor een optimale klankweergave. Als u de iPod loskoppelt, wordt de equalizer naar de oorspronkelijke instelling teruggezet. Tijdens gebruik van dit toestel kunt u de herhaalfunctie op de iPod niet uitschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER MVH-X560BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER MVH-X560BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag