Gebruiksaanwijzing PIONEER MVH-160UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER MVH-160UI. Wij hopen dat dit PIONEER MVH-160UI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER MVH-160UI te teleladen.


PIONEER MVH-160UI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6860 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER MVH-160UI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PIN CODE (PIN code input) You must enter a PIN code on your device to confirm the Bluetooth connection. L’iPod sera mis hors service environ deux minutes après que le contact d’allumage est coupé. PIN CODE (saisie du code PIN) Vous devez entrer un code PIN sur votre périphérique pour confirmer la connexion Bluetooth. Vous ramène à l’écran de saisie du code PIN, et vous pouvez changer le code PIN. [. . . ] Een inkomend gesprek weigeren 1 Houd ingedrukt wanneer u gebeld wordt. 1 Druk op Overschakelen tussen bellers die in de wachtstand staan 1 Druk op M. 1 Houd Het luistervolume voor de gesprekspartner afstellen 1 Druk tijdens het gesprek op c of d. Als de privémodus is ingeschakeld, is deze functie niet beschikbaar. De privémodus in- en uitschakelen 1 Druk tijdens het gesprek op BAND/ . Een ander display kiezen De gewenste informatie selecteren U kunt de schermweergave tijdens een gesprek wijzigen. Nummer van gesprekspartner Het verbindingsmenu Belangrijk Aangesloten apparaten werken wellicht niet naar behoren als er meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd op dit toestel zijn aangesloten (bijvoorbeeld een telefoon en een audiospeler). Nederlands Spraakherkenning Deze functie kan worden gebruikt op een iPhone met spraakherkenningsfunctie die is aangesloten via Bluetooth. Als dit toestel geen beschikbare mobiele telefoons vindt, wordt NOT FOUND weergegeven. Selecteer ja als het zescijferige nummer op dit toestel gelijk is aan dat op het Bluetooth-apparaat. Als u de verbinding niet tot stand kunt brengen via dit toestel, maak dan via het apparaat dat u wilt aansluiten verbinding met dit toestel. Als er al drie apparaten gepaird zijn, wordt DEVICEFULL weergegeven en kunt u deze handeling niet uitvoeren. CONN (automatisch verbinding maken met een Bluetooth-apparaat) 1 Druk op M. VISIBLE (Bluetooth-functionaliteit van dit toestel zichtbaar maken) De Bluetooth-functionaliteit van dit toestel kan zichtbaar worden gemaakt zodat andere apparaten dit toestel kunnen detecteren. PIN CODE (pincode invoeren) U moet een pincode op het toestel invoeren om de Bluetooth-verbinding goed te keuren. Indrukt, keert u terug naar het invoerscherm van de pincode en kunt u deze wijzigen. Apparaatnaam—Bluetooth-apparaatadres GUEST MODE (gastmodus) Als deze modus is ingeschakeld en er wordt een poging tot pairen gedaan terwijl er al drie apparaten gepaird zijn, dan wordt het apparaat automatisch naar het scherm DEL DEVICE verplaatst en wordt gevraagd een apparaat te verwijderen. Raadpleeg DEL DEVICE (een toestel uit de lijst verwijderen) op bladzijde 117 voor meer informatie. PAIRING (automatisch pairen) Als deze functie wordt ingeschakeld terwijl een iPhone via USB op het toestel is aangesloten, wordt automatisch gevraagd om het toestel en de iPhone te pairen. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de gebruikte iOS-versie. Om het telefoonmenu weer Normaal gesproken worden de contactpersonen op uw telefoon automatisch overgezet wanneer de telefoon wordt aangesloten. Als u het telefoonmenu gebruikt, moet dit toestel zichtbaar zijn voor Bluetooth. [. . . ] ) Afspeelbare mappen: maximaal 500 Afspeelbare bestanden: maximaal 15 000 Afspelen van auteursrechtelijk beschermde bestanden: Niet compatibel Gepartitioneerd USB-opslagapparaat: Alleen de eerste partitie kan worden afgespeeld. Bij het starten van audiobestanden op een USBopslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur kan enige vertraging optreden. IPod nano (6e generatie) iPod nano (5e generatie) iPod nano (4e generatie) iPod nano (3e generatie) iPod nano (2e generatie) iPod nano (1e generatie) iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone Voorbeeld van een boomstructuur 01 02 S: T :Х S: T :Ц :Ь S: T :Ч :Э S: T : Ш, Щ :Ю S: T :Ъ :Я 1 2 03 04 3 4 5 6 05 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 : Map : Gecomprimeerd audiobestand 01 tot 05: Mapnummer 1 tot 6: Afspeelvolgorde :Ы S: Scherm T: Teken Bluetooth-profielen Apparaten die via Bluetooth communiceren, moeten bepaalde profielen ondersteunen. 1 Afhankelijk van de generatie en de versie van de iPod zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER MVH-160UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER MVH-160UI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag