Gebruiksaanwijzing PIONEER LX01BD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER LX01BD. Wij hopen dat dit PIONEER LX01BD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER LX01BD te teleladen.


PIONEER LX01BD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1104 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER LX01BD annexe 1 (8386 ko)
   PIONEER LX01BD annexe 2 (8202 ko)
   PIONEER LX01BD annexe 1 (8202 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER LX01BD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het vervangen en aanbrengen van een nieuwe netstekker over aan vakkundig onderhoudspersoneel. Als de verwijderde stekker per ongeluk in een stopcontact zou worden gestoken, kan dit resulteren in een ernstige elektrische schok. Zorg er daarom voor dat de oude stekker na het verwijderen op de juiste wijze wordt weggegooid. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken (bijv. [. . . ] Tijdens het afspelen van de diavoorstelling: Toets Functie Zet de diavoorstelling (of het geluid) stil; druk nog een keer op de toets om verder te gaan. Springt naar de vorige afbeelding (of het vorige geluidsbestand als er geluid wordt afgespeeld). Springt naar de volgende afbeelding (of het volgende geluidsbestand als er geluid wordt afgespeeld). Zet de diavoorstelling stil en roteert/ spiegelt de huidige afbeelding (druk op om met de diavoorstelling verder te gaan). ZOOM MENU 1 ENTER Druk op MENU. 2 Gebruik deze toets voor het navigeren door de mappen en bestanden. U keert terug naar de bovenliggende map met . 3 U opent een geselecteerde map met ENTER of . · Wanneer een JPEG-bestand geselecteerd is, wordt er rechts een miniatuurafbeelding getoond. 3 Druk op ENTER om de geselecteerde track af te spelen of om het geselecteerde JPEG-bestand weer te geven. · Wanneer een WMA-/MP3/MPEG-4 AACbestand geselecteerd is, wordt het afspelen gestart bij het geselecteerde bestand en gaat het afspelen door tot het einde van de map. · Wanneer een JPEG-bestand geselecteerd is, wordt een diavoorstelling gestart vanaf het betreffende bestand en gaat deze door tot het einde van de map. Tip · U kunt ook een JPEG-diavoorstelling afspelen terwijl u naar WMA's/MP3's/ MPEG-4 AAC's luistert. Selecteer gewoon het geluidsbestand dat u wilt horen gevolgd door de JPEG vanwaar u de diavoorstelling wilt starten. U kunt bijvoorbeeld een zender zoeken die Jazz uitzendt. Zenders opslaan Dit systeem kan maximaal 30 zenders in het geheugen opslaan; dit gebeurt in drie voorkeurzendergroepen (A, B en C) van elk 10 zenders. Selecteer, indien nodig, mono-ontvangst of automatische stereo-ontvangst (FM) of de storingsonderdrukkingsmodus (AM). Deze instellingen worden ook opgeslagen. T. EDIT 2 CLASS Druk op T. EDIT. 3 Druk op deze toets om een van de drie voorkeurzendergroepen te selecteren en druk dan op ST +/­ om het gewenste voorkeurzendernummer te selecteren. U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken om het voorkeurzendernummer te selecteren. 46 Du Naar de radio luisteren U kunt naar de volgende soorten programma's zoeken:1 News ­ Nieuws Affairs ­ Actualiteiten Info ­ Algemene informatie Sport ­ Sport Educate ­ Educatief Drama ­ Hoorspelen e. d. Science ­ Wetenschap en technologie Varied ­ Over het algemeen gesproken woord, zoals quizzen of interviews. Pop M ­ Popmuziek Rock M ­ Rockmuziek Easy M ­ 'Easy listening', popmuziek voor een groot publiek Light M ­ `Licht' klassieke muziek Classics ­ `Serieuze' klassieke muziek Other M ­ Muziek die niet in bovenstaande categorieën past Weather ­ Weerberichten en -voorspellingen, meteorologische informatie Finance ­ Beursberichten, zakelijk nieuws, handel e. d. Children ­ Kinderprogramma's Social ­ Programma's over sociale aangelegenheden Religion ­ Religieuze programma's Phone In ­ Programma's waarin mensen telefonisch hun mening kunnen geven Travel ­ Programma's over reizen, maar geen verkeersinformatie Leisure ­ Vrije tijd en hobby Jazz ­ Jazz Country ­ Country-muziek Nation M ­ Populaire muziek in andere talen dan Engels Oldies ­ Populaire muziek uit de jaren '50 en '60 Folk M ­ Volksmuziek Document ­ Documentaires 08 · RadioTekst (RT) ­ Berichten die door de radiozender worden uitgezonden. Een praatprogramma kan bijvoorbeeld een telefoonnummer dat u kunt bellen verzenden als RadioTekst. · Programmatype (PTY) ­ Het type programma dat de zender op dat moment uitzendt. · PTY SEARCH ­ Zoeken naar PTY (zie hieronder) · De huidige tunerfrequentie English Deutsch Français Naar RDS-programma's zoeken U kunt naar een van de bovenstaande programmatypen zoeken. FM/AM 1 TUNER Druk op deze toets en kies de FMband. 3 DISPLAY Italiano Nederlands 2 Druk enkele malen op deze toets totdat `PTY SEARCH' op het display verschijnt. RDS-informatie weergeven Met DISPLAY kunt u de verschillende soorten RDS-informatie weergeven. 2 DISPLAY 3 Kies het programmatype dat u wilt horen. 5 Als u de betreffende zender wilt beluisteren, druk dan binnen die vijf seconden op ENTER. [. . . ] · De volgende instellingen worden opgeslagen, zelfs als de stekker van het apparaat uit het stopcontact wordt gehaald. Ingangsfunctie Akoestiekfunctie Sound Retriever Geluidsveld Toonregeling Lagetonenmodus Spraakversterking Akoestische frequentie kalibratie Geluidsvertraging Middenbreedte Afstand Panorama Kanaalniveau Luidsprekerafstand Dynamiekregeling Dubbele mono `HDMI 1', `Digital 1', enz. `Retriever On' of `Retriever Off' Sound Field Bass, Treble, Quiet, Midnight Bass Mode Dialogue MCACC EQ Sound Delay Center Width Dimension Panorama Channel Level Distance D. R. C. Dual Mono De taalcodelijst gebruiken Bij sommige taalopties (zie Instellingen voor Language op pagina 54) kunt u de gewenste taal kiezen uit de 136 talen uit de Taalcodelijst hieronder. 1 Selecteer `Other Language'. 2 Selecteer een codeletter of een codenummer. 3 Selecteer de gewenste codeletter of codenummer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER LX01BD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER LX01BD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag