Gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P8800R(-W)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P8800R(-W). Wij hopen dat dit PIONEER KEH-P8800R(-W) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P8800R(-W) te teleladen.


PIONEER KEH-P8800R(-W) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER KEH-P8800R(-W) annexe 1 (7946 ko)
   PIONEER KEH-P8800R(-W) (7946 ko)
   PIONEER KEH-P8800R(-W) annexe 1 (18469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER KEH-P8800R(-W)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 35 - Invoeren van een CD-titel (TITLE) - CD's kiezen via de CD-titellijst (T. 50 - Veranderen van de FM afstemstap (FM) - Instellen van de DAB prioriteitsfunctie (DAB) - Activeren van de automatische PI zoekfunctie (A-PI) - Instellen van de waarschuwingstoon (WARN) - Instellen van de AUX functie (AUX) - Instellen van de dimmer (DIM) - Instellen van de helderheid (BRIGHT) - Kiezen van de kleur voor de verlichting (ILL) - Instellen van de Achter-luidspreker uitgangsaansluiting en de Subwoofer bediening (SW) - In-en uitschakelen van Handsfree telefoneren (TEL 1) - Tijdelijk uitschakelen/dempen van het geluid voor draagbare telefoons (TEL 2) - Inschakelen van de Telefoon Standbyfunctie (TEL 2) - Inschakelen van het Animatiescherm (DISP) 41 - Instellen van het balans (Fad) - Instellen van een equalizercurve (EQ Low/EQ Mid/EQ High) - Nauwkeurig instellen van een equalizercurve - Instellen van de lage tonen (Bass) - Instellen van de hoge tonen (Treble) - Compenseren van de toon (Loud) - Subwooferuitgang (Sub-W1) - Instellen van de subwoofer (Sub-W2) - Uitgangssignaal zonder Fade (NonFad) - Regelen van het niveau van het uitgangssignaal zonder fade (NonFad) - High-pass filter (HPF) - Instellen van het bronniveau (SLA) - Automatische geluidsnivelleringsfunctie (ASL) 56 - Kiezen van de AUX bron - Invoeren van een naam voor de AUX bron (TITLE) Gebruik van de functie voor het tijdelijk uitschakelen/dempen en Handsfree Telefoonfunctie . 57 - Functie voor tijdelijk uitschakelen/dempen van het geluid - Handsfree telefoonfunctie Wanneer u de DAB (Digital Audio Broadcasting) tuner gebruikt . De werking is hetzelfde als bij gebruik van de toetsen op het hoofdtoestel zelf. [. . . ] Herhalen van Multi CD-wisselaar = Herhalen van één fragment = Herhalen van één CD Weergavebereik Herhalen van Multi CD-wisselaar Herhalen van één fragment Herhalen van één CD Als u andere discs kiest tijdens de herhaalde weergave, zal het bereik van de herhaalde weergave veranderen in herhaalde weergave van de hele inhoud van de Multi CD-wisselaar. Als u gaat zoeken naar een fragment of snel vooruit of terug gaat zoeken tijdens herhaalde weergave van een enkel fragment, zal het bereik van de herhaalde weergave veranderen in herhaalde weergave van de hele CD. Het met de hierboven beschreven "Herhaalde weergave" ingestelde bereik wordt voor willekeurige weergave gebruikt. Druk op de FUNCTION toets en kies de willekeurige weergavefunctie (RDM) van het functiemenu. Activeer (ON) de willekeurige weergave of schakel deze uit (OFF) met de 5/ toetsen. Kies eerst het bereik voor de willekeurige weergave volgens de hierboven beschreven handelingen voor het kiezen van de "Herhaalde weergave" en activeer dan de willekeurige weergavefunctie voor de Multi CD-wisselaar. Herhalen van één CD Herhalen van één Multi CD-wisselaar De herhaalde weergave van een enkel fragment verandert in de herhaalde weergave van de hele disc wanneer u de willekeurige weergave inschakelt. Bij herhaalde weergave van hele CD's, zal het begin van elk fragment op de gekozen CD ongeveer 10 seconden lang ten gehore worden gebracht. Bij herhaalde weergave van CDwisselaars, zal het begin van het eerste fragment van elke CD ongeveer 10 seconden worden afgespeeld. Druk op de FUNCTION toets en kies de aftastweergavefunctie (SCAN) van het functiemenu. 31 beschreven handelingen voor het kiezen van de "Herhaalde weergave" en activeer dan de aftastweergavefunctie voor de Multi CD-wisselaar. Kies de knipperende cursor voor het invoeren van een spatie "_". Verplaats de positie voor het invoeren naar links en rechts met de 2/3 toetsen. Nadat u de titel heeft ingevoerd, moet u zorgen dat de 10de letter knippert en dru dan op de 3 toets om de titel in het geheugen vast te leggen. De titels blijven in het geheugen vastgelegd, ook nadat u de CD uit het magazijn haalt. De titels zullen later bij het terugplaatsen van de CD weer worden opgeroepen. Nadat er titels voor 100 CD's in het geheugen zijn vastgelegd, zullen bij het invoeren van een volgende titel de gegevens voor de titel van de CD die het minst recentelijk is afgespeeld worden overschreven. Volg de procedure hieronder wanneer u een CD wilt afspelen waarvoor u zelf een titel heeft ingevoerd in de Multi CD-wisselaar of wanneer u een CD TEXT CD wilt afspelen op een voor CD TEXT geschikte CD-wisselaar. Er wordt geen titel getoond voor CD's waarvoor geen titels zijn ingevoerd. Gebruik van een Multi CD-wisselaar tonen van de CD titel U kunt de titel van de CD die op dit moment wordt afgespeeld laten tonen op het display. U kunt ook de titel van de huidige CD laten tonen wanneer u een CD TEXT schijf aan het afspelen bent via een voor CD TEXT geschikte Multi CD-wisselaar. Door iedere druk op de DISPLAY toets veranderen de aanduidingen op het display in de volgende volgorde: Weergavefunctie A (verstreken weergavetijd) = Disctitel = Weergavefunctie B (verstreken weergavetijd en DAB informatie) Opmerking: "NO TITLE" wordt getoond wanneer u de aanduiding op het display verandert maar er geen disctitels zijn vastgelegd. [. . . ] Druk op de FUNCTION toets en kies de programmatype zoekfunctie (PTY) van het functiemenu. Dit kan niet worden veranderd in Wide (breed) wanneer DAB als signaalbron is ingeschakeld. Het dynamisch-label levert informatie (tekens) aangaande het servicecomponent dat u momenteel beluistert. De tuner slaat automatisch de laatste drie ontvangen dynamische labels op, waarbij de tekst van de minst recente wordt vervangen door nieuwe tekst wanneer deze wordt ontvangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER KEH-P8800R(-W)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER KEH-P8800R(-W) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag