Gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P8010R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P8010R. Wij hopen dat dit PIONEER KEH-P8010R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P8010R te teleladen.


PIONEER KEH-P8010R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2369 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER KEH-P8010R annexe 1 (552 ko)
   PIONEER KEH-P8010R annexe 2 (2355 ko)
   PIONEER KEH-P8010R annexe 3 (566 ko)
   PIONEER KEH-P8010R (2353 ko)
   PIONEER KEH-P8010R annexe 1 (552 ko)
   PIONEER KEH-P8010R annexe 2 (2339 ko)
   PIONEER KEH-P8010R annexe 3 (566 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER KEH-P8010R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningseenheid voor multi CD-wisselaar/DAB met hoog-vermogen cassettespeler en RDS-tuner 6 Wanneer u de Multi-CD wisselaar voor 50 CD's gebruikt . 21 - PI zoeken - Automatisch PI zoeken (voor voorkeuzezenders) Regionale functie (REG) . 24 - Zoeken van de PTY - Instelling voor het onderbreken voor nieuwsprogramma's (NEWS) - PTY alarm - Uitschakelen van - PTY lijst Radio Tekst . 33 - ITS programmeren (ITS) - ITS weergave (ITS-P) - Wissen van een geprogrammeerd fragment - Wissen van een geprogrammeerde CD CD-titel . [. . . ] Herhalen van één CD Herhalen van één Multi CD-wisselaar De aftastweergave wordt automatisch gestopt nadat alle fragmenten van de CD zijn afgetast. De herhaalde weergave van een enkel fragment verandert in de herhaalde weergave van de hele disc wanneer u de aftastende weergave inschakelt. Druk op de FUNCTION toets en kies de pauzefunctie (PAUSE) van het functiemenu. Gebruik van een Multi CD-wisselaar iTS (Directe fragmentkeuze) Met de ITS functie kunt u een gewenst fragment direct kiezen indien een Multi CDwisselaar is aangesloten. ITS kan tevens worden gebruikt voor het programmeren van maximaal 24 fragmenten per CD voor een totaal van 100 CD's. (U kunt een ITS programma en CD-titels voor maximaal 100 CD's in het geheugen vastleggen. Wanneer 100 CD's zijn geprogrammeerd, zullen data voor een volgende CD de data van de CD die het langst niet is weergegeven overschrijven. U kunt ITS weergave uitvoeren voor het bereik dat volgens de beschrijvingen bij "Herhaalde weergave" is gekozen. Druk op de FUNCTION toets en kies de ITS weergavefunctie (ITS-P) van het functiemenu. 31 beschreven handelingen voor het kiezen van de "Herhaalde weergave" en activeer dan de ITS weergavefunctie. "ITS Empty" wordt getoond indien er geen fragment voor het gekozen bereik is geprogrammeerd. ITS wordt uitgeschakeld en de weergave van het volgende voor ITS geprogrammeerde fragment start. "ITS Empty" wordt getoond indien er geen geprogrammeerde fragmenten meer in het ingestelde bereik zijn. Wanneer u "ITS Play :OFF" (uit) heeft ingesteld (zie bladzijde 33), kunt u een geprogrammeerde CD wissen. Gebruik van een A Title (English) Multi CD-wisselaar Met deze functie kunt u CD-titels van maximaal 10 letters voor maximaal 100 CD's invoeren. Voer titels in zodat u CD's gemakkelijk aan de hand van een titel voor bijvoorbeeld weergave kunt kiezen. (U kunt een ITS programma en gegevens voor CD-titels voor maximaal 100 CD's in het geheugen programmeren. Wanneer u een CD TEXT CD afspeelt op een voor CD TEXT geschikte Multi CD-wisselaar, kunt u niet naar deze functie overschakelen. Een CD TEXT disc is een CD waarop ook tekst-informatie is vastgelegd, zoals de titel van de schijf, de naam van de uitvoerende artiest en de namen van de diverse fragmenten. Elke druk op toets 1 zal de gebruikte tekensoort als volgt veranderen: Alfabet (hoofdletters), cijfers en symbolen = Alfabet (kleine letters) = Europese letters , bijvoorbeeld letters met accenten (bijv. Kies de knipperende cursor voor het invoeren van een spatie "_". Verplaats de positie voor het invoeren naar links en rechts met de 2/3 toetsen. [. . . ] U kunt de gegevens van maximaal zes dynamische label uitzendingen opslaan onder de toetsen 1 t/m 6. Druk nog eens op de TEXT toets of druk op de BAND toets om de dynamisch label functie te annuleren. Wanneer er op dit moment geen dynamisch label wordt ontvangen, zal de aanduiding "NO TEXT" (geen tekst) worden getoond. Oproepen van de laatste drie ontvangen dynamische labels uit het geheugen van de tuner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER KEH-P8010R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER KEH-P8010R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag