Gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P3600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P3600R. Wij hopen dat dit PIONEER KEH-P3600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P3600R te teleladen.


PIONEER KEH-P3600R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2551 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER KEH-P3600R (2805 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER KEH-P3600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd 2 seconden ingedrukt Druk op de BAND-toets om het menu begininstellingen uit te zetten. Door de functietoets 2 seconden in te drukken, wordt het menu begininstellingen ook uitgezet. Bij elke druk op de functietoets doorloopt de modus de volgende mogelijkheden: FM STEP = A-PI Deze verandert echter in 100 kHz wanneer de AF- of TA-modus geactiveerd is. In sommige gevallen kan het nuttig zijn de afstemstap ook in de AF-modus op 50 kHz in te stellen. [. . . ] Houd gedurende 2 seconden ingedrukt Kies de functie die u wenst op te slaan onder de programmeerbare toets. De programmeerbare toets werkt op verschillende manieren, afhankelijk van de geprogrammeerde (opgeslagen) functie. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt RDS (Radio Data System) is een systeem om samen met FM-programma's informatie te versturen. Dit signaal is onhoorbaar en verschaft verscheidene gegevens zoals: de naam van de zender, het type programma, automatische weergave van verkeersinformatie, automatische afstemming en afstemming volgens programmatype en is bedoeld om de luisteraars te helpen op de gewenste zender/programma af te stemmen. RDS-functies, zoals AF (Zoeken van alternatieve frequenties) en TA (Traffic Announcement standby = verkeersinformatie op de achtergrond), werken alleen als de radio afgestemd is op een RDS-zender. Door deze functie worden enkele seconden nadat erop afgestemd is de frequenties op het display vervangen door de namen van zenders die RDS aanbieden. Bij elke druk op de DISP/Tijdtoets wordt de modus in de volgende volgorde gewijzigd (PTY= ProgrammaType): Naam van de zender = PTY-informatie = Frequentie Noot: Als er na omschakeling van het display binnen 8 seconden geen toets wordt ingedrukt, verschijnt automatisch de naam van de zender. De PTY-informatie (Program Type ID code/identificatiecode van het programmatype) voor de afgestemde zender verschijnt gedurende 8 seconden op het display. De AF-functie (zoeken van alternatieve frequenties) wordt gebruikt om andere zendfrequenties van een bepaalde zender op te zoeken. Daardoor wordt de radio automatisch afgestemd op een andere frequentie van dezelfde zender met een sterker signaal als er problemen zijn met de ontvangst van de bewuste zender of als er op een andere frequentie een betere ontvangst mogelijk is. Bij de AF-functie stemt de ontvanger alleen maar af op RDS-zenders wanneer u de automatische afstemfunctie (Seek tuning) of de automatische opslag in het geheugen (Best Stations Memory) gebruikt met de "AF"-verklikker. Het systeem schakelt terug over op de originele geluidsbron na het ontvangen van de verkeersinformatie. De TA-functie kan aangezet worden vanuit de cassettespeler-modus als de tuner het laatst afgestemd was op de FM-band, maar niet als hij laatst afgestemd stond op de MW/LW (MG/LG)-band. Als de tuner het laatst afgestemd stond op FM, kunt u door het aanzetten van de TA-functie andere afstemfuncties uitvoeren terwijl u cassettes beluistert. Er wordt alleen op TP- of EON TP-zenders afgestemd tijdens de automatische afstemmodus wanneer de "TA"-verklikker brandt. Er worden enkel TP- of EON TP-zenders door het BSM-geheugen opgeslagen wanneer de "TA"-verklikker brandt. Druk op de TA/AF-toets wanneer verkeersinformatie ontvangen wordt als u geen verkeersinformatie wenst te horen en wenst terug te keren naar de originele geluidsbron. De informatie wordt niet meer weergegeven, maar de tuner blijft in de TA-modus tot de TA/AF-toets weer wordt ingedrukt. Wanneer een verkeersbericht begint, wordt het volume automatisch aangepast tot een vooraf ingestelde waarde om de informatie duidelijk hoorbaar te maken. Het nieuw ingestelde volume wordt in het geheugen opgeslagen en weer opgeroepen bij ontvangst van de volgende verkeersinformatie. Wanneer de "TP"- of "EON"-verklikker gedoofd is doordat de signalen te zwak zijn, komt er na ongeveer 30 seconden een geluidssignaal van 5 seconden om aan te geven dat u een andere TP- of EON TP-zender dient te kiezen. Wanneer u naar de radio luistert, stem dan af op een andere TP- of EON TP-zender. [. . . ] Druk op de BAND-toets om na de aanpassing terug te keren naar het normale display. "FAD 00" is de juiste instelling wanneer 2 luidsprekers in gebruik zijn. Met dit toestel kunnen zowel de hoge als lage tonen afzonderlijk worden afgeregeld. (Bass = lage tonen - treble = hoge tonen) Druk op de BAND-toets om na de aanpassing terug te keren naar het normale display. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER KEH-P3600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER KEH-P3600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag