Gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P2800R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P2800R. Wij hopen dat dit PIONEER KEH-P2800R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P2800R te teleladen.


PIONEER KEH-P2800R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER KEH-P2800R annexe 1 (16080 ko)
   PIONEER KEH-P2800R annexe 1 (14970 ko)
   PIONEER KEH-P2800R annexe 2 (957 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER KEH-P2800R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit toestel heeft een aantal geavanceerde functies voor een superieure radio-ontvangst en bediening. Deze functies zijn allen ontworpen voor een gemakkelijke bediening maar bepaalde functies vereisen echter wel wat uitleg. Deze gebruiksaanwijzing heeft als doel u bekend te maken met alle functies van het toestel zodat u werkelijk van een optimale geluidsweergave kunt genieten. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing even door voordat u het toestel in gebruik neemt. [. . . ] De frequentie van de zender waarop is afgestemd wordt op het display getoond. Met de alternatieve frequentie (AF) functie wordt naar andere frequenties in het zelfde netwerk als de zender waarop momenteel is afgestemd gezocht. Er wordt automatisch naar een van deze frequenties overgeschakeld indien het signaal via deze frequentie sterker is wanneer de ontvangst van de zender waarop is afgestemd bijvoorbeeld verslechtert. Met deze functie blijft een goede ontvangst van een bepaald programma indien mogelijk dus gegarandeerd. Met de AF functie geactiveerd en de "AF" indicator opgelicht wordt uitsluitend op RDS-zenders afgestemd wanneer u de functie voor het automatisch afstemmen of de BSM functie gebruikt. Wanneer u een voorkeuzezender oproept wordt mogelijk naar een andere alternatieve frequentie (AF) voor deze zender gezocht. ) Er zal geen voorkeuzezendernummer op het display verschijnen indien de RDS-data van de ontvangen zender verschillen van de data van de voorkeuzezender. Het geluid wordt mogelijk tijdelijk onderbroken wanneer door de AF functie naar een andere frequentie wordt overgeschakeld. De "AF " indicator knippert wanneer op een zender is afgestemd die geen gebruik van RDS maakt. U kunt de AF functie voor iedere FM golfband onafhankelijk activeren of uitschakelen. Houd 2 seconden ingedrukt Met deze functie zoekt de tuner naar een andere frequentie waarop hetzelfde programma wordt uitgezonden. De verkeersinformatie wordt uitgeschakeld maar de TA functie blijft geactiveerd totdat u nogmaals op de TA/AF toets drukt. Regelen van het volume voor verkeersinformatie Bij aanvang van verkeersinformatie wordt het volume automatisch op het vooraf bepaalde niveau gesteld zodat u de informatie duidelijk hoort. Het nieuwe volumeniveau wordt in het geheugen vastgelegd, en een volgende verkeersinformatie-uitzending zal met dit niveau worden weergegeven. Ongeveer 30 seconden nadat de "TP" indicator is gedoofd omdat het signaal bijvoorbeeld te zwak werd, hoort u 5 seconden een pieptoon ten teken dat u op een andere TP of "enhanced other network" TP zender moet afstemmen. Stem op een andere TP of "enhanced other network" TP zender af indien u de tuner beluistert. Als andere bronnen dan de tuner zijn geactiveerd, zoekt de tuner ongeveer 10 (of 30)* seconden nadat "TP" is gedoofd automatisch de TP zender met het sterkste signaal. * Tijd voordat het zoeken start TA functie geactiveerd TA, AF functie geactiveerd 10 seconden 30 seconden Met de PTY functie wordt op basis van het programma dat zenders uitzenden op zenders afgestemd (PTY zoeken). Met deze functie wordt tevens automatisch op noodberichten (PTY Alarm) afgestemd indien deze worden uitgezonden. Houd 2 seconden ingedrukt De naam van het programmatype verschijnt 5 seconden op het display. CURRENT verschijnt en toont het programmatype van de huidige zender (uitsluitend wanneer een RDS-zender die PTY informatie heeft wordt ontvangen). Zorg dat het gewenste programmatype op het display wordt getoond en schakel dan terug naar het normale display. [. . . ] Vergelijk het FM volume met het volume van de andere bron (bijvoorbeeld cassettespeler). Druk op de AUDIO toets en kies de SLA functie (SLA) van het audiomenu. Het FM volume is het uitgangspunt en SLA kan derhalve niet voor de FM golfband zelf worden gebruikt. Het MW/LW (MG/LG) volumeniveau, dat verschilt van de basisinstelling voor het FM volumeniveau, kan op dezelfde manier als voor signaalbronnen anders dan de tuner worden ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER KEH-P2800R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER KEH-P2800R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag