Gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P2033R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P2033R. Wij hopen dat dit PIONEER KEH-P2033R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P2033R te teleladen.


PIONEER KEH-P2033R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (705 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER KEH-P2033R annexe 1 (194 ko)
   PIONEER KEH-P2033R (771 ko)
   PIONEER KEH-P2033R annexe 1 (194 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER KEH-P2033R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leest u deze aanwijzingen alstublieft zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw model op de juiste manier moet bedienen. Bewaar de handleiding na het lezen op een veilige plek, zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. Voor u begint Over dit toestel 45 Over deze handleiding 45 Voorzorgen 45 Bij problemen 45 Beveiligen tegen diefstal van uw toestel 45 Verwijderen van het voorpaneel 46 Bevestigen van het voorpaneel 46 Wat is wat Hoofdtoestel Cassettespeler Afspelen van een cassette Radio interceptie 56 Multi CD-speler Afspelen van een CD 57 Wijzigen van het display 57 Herhaalde weergave 57 Pauzeren van de CD weergave 58 50-disc Multi CD-speler 58 Audio-instellingen Inleiding audio-instellingen 59 Gebruiken van de balans instelling 59 Gebruik van BTB (bass treble boost) 60 Instellen van BTB 60 Instellen van de loudness functie 60 Instellen van het niveau van de signaalbron 61 Begininstellingen Aanpassen van de begininstellingen 62 Instellen van de FM afstemstap 62 Aan/uit zetten van de automatische PI zoekfunctie 62 Aanvullende informatie Cassettespeler 63 Cassettes 63 Schoonmaken van de weergavekop 63 Technische gegevens 64 Stroom aan/uit Aan zetten van het toestel 49 Kiezen van een signaalbron 49 Uit zetten van het toestel 49 Tuner Luisteren naar de radio 50 Opslaan en oproepen van frequenties van zenders 50 Afstemmen op sterke signalen 51 Opslaan van de frequenties van de sterkste zenders 51 RDS Inleiding RDS bediening 52 Omschakelen van het RDS display 52 Ontvangen van PTY nooduitzendingen 52 Selecteren van alternatieve frequenties 52 Gebruiken van PI zoeken 53 Gebruiken van PI zoeken voor voorkeuzezenders 53 Beperken tot regionale zenders 53 Ontvangen van verkeersberichten 54 Reageren op het TP alarm 54 PTY lijst 54 De frequenties waarop de tuner van dit toestel kan afstemmen zijn in gebruik in West Europa, Azië, het Midden Oosten, Afrika en Oceanië. Gebruik van het toestel in andere gebieden kan gepaard gaan met een slechte radio-ontvangst. [. . . ] Wanneer u afstemt op een RDS zender, zal de programma servicenaam daarvan op het dis- Bij automatisch afstemmen of gebruik van de BSM functie zal er alleen worden afgestemd op RDS zenders wanneer AF is ingeschakeld. Als u naar een vooraf ingestelde zender gaat, kan de tuner de zender bijwerken met een nieuwe frequentie van de AF-lijst van de zender. ) Als de RDS-gegevens voor de zender afwijken van de origineel opgeslagen zender, verschijnt er geen nummer voor de voorkeurzender op het display. Het is mogelijk dat de geluidsweergave tijdelijk wordt onderbroken door een ander programma terwijl de AF functie aan het zoeken is. Wanneer de tuner is afgestemd op een nonRDS zender zal de AF indicator knipperen. Worden ingesteld dat ook bij het oproepen van een voorkeuzezender de PI zoekfunctie zal worden uitgevoerd. Zie Aan/uit zetten van de automatische PI zoekfunctie op bladzijde 62. Wanneer u de AF functie gebruikt om automatisch alternatieve frequenties te zoeken, kunt u met de regionale functie het zoeken beperken tot zenders die regionale programmas uitzenden. % Houd DISP/REG ingedrukt totdat de regionale functie aan of uit gaat. Regionale programmering en regionale netwerken zijn per land mogelijk anders georganiseerd (er kunnen bijv. % Wanneer u naar de tuner luistert, dient u af te stemmen op andere TP of verbeterd ander netwerk TP zender. # Druk nog eens op TA/AF om de standby voor verkeersberichten weer uit te schakelen. 3 Regel het TA volume met VOLUME wanneer er een verkeersbericht begint. Wanneer u op VOLUME (+) drukt, zal het volume worden verhoogd en wanneer u op VOLUME () drukt, zal het volume worden verlaagd. Het nieuw ingestelde volume zal worden opgeslagen in het geheugen en opnieuw worden gebruikt voor de weergave van de volgende verkeersberichten. 4 Druk op TA/AF terwijl er een verkeersbericht wordt ontvangen om dat bericht te annuleren. De tuner zal terugkeren naar de oorspronkelijk ingestelde signaalbron maar blijft in de standbyfunctie tot er nog een keer op TA/AF wordt gedrukt. Specifiek NEWS AFFAIRS INFO SPORT WEATHER FINANCE POP MUS ROCK MUS EASY MUS OTH MUS JAZZ Programmatype Nieuws Actualiteiten Algemene informatie en adviezen Sports Weerberichten/meteorologische informatie Beursberichten, handel, nijverheid enz. Populaire muziek Eigentijdse moderne muziek Easy-listening muziek Overige muziek Jazz Programmatype Country muziek Nationale muziek Gouwe Ouwe Folk muziek Lichte klassieke muziek Klassieke muziek Educatieve programmas Hoorspelen en series Nationale of regionale cultuur Natuur, wetenschap en techniek Licht amusement Kinderprogrammas Sociale aangelegenheden Religieuze aangelegenheden of diensten Inbel-programmas Reisprogrammas, niet voor berichten omtrent verkeersproblemen Hobbys en recreatie Documentaries 1 Bandtransportrichting indicator Deze laat zien in welke richting de band getransporteerd wordt. Dankzij radio interceptie kunt u tijdens het snel vooruit of terug spoelen van de cassette naar de radio luisteren. 2 Nadat u een cassette in het toestel heeft gedaan, dient u op SOURCE te drukken om de cassettespeler als signaalbron te kiezen. Wanneer u op VOLUME (+) drukt, zal het volume worden verhoogd en wanneer u op VOLUME () drukt, zal het volume worden verlaagd. [. . . ] Aangezien het volume van de FM tuner het ijkingspunt is, kunt u het volumeniveau van de FM tuner zelf niet aanpassen. Door op c of d te drukken, kunt u overschakelen tussen een FM afstemstap van 50 kHz of 100 kHz terwijl AF of TA is ingeschakeld. Opmerking Bij handmatig afstemmen zal de afstemstap op 50 kHz blijven staan. Druk herhaaldelijk op AUDIO om tussen de volgende te schakelen: STEP (FM afstemstap)A-PI (Automatische PI zoekfunctie) Gebruik de volgende instructies voor het regelen van de diverse instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER KEH-P2033R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER KEH-P2033R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag