Gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P1010R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P1010R. Wij hopen dat dit PIONEER KEH-P1010R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER KEH-P1010R te teleladen.


PIONEER KEH-P1010R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1201 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER KEH-P1010R annexe 1 (401 ko)
   PIONEER KEH-P1010R (401 ko)
   PIONEER KEH-P1010R annexe 1 (1195 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER KEH-P1010R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 20 - Instellen van het balans (FAD) - Instellen van een equalizercurve (EQ-L/M/H) - Compenseren van de toon (LOUD) - Benadrukken van het geluidsbeeld voor (FIE) - Instellen van het bronniveau (SLA) 11 - PI zoeken - Automatisch PI zoeken (voor voorkeuzezenders) Regionale functie . De tunerfrekwenties van dit toestel zijn afgestemd voor gebruik in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. De ontvangst is mogelijk niet optimaal wanneer u dit toestel in andere gebieden gebruikt. De RDS-functies werken uitsluitend in gebieden waar de FM-zenders RDS-signalen uitzenden. [. . . ] "PI SEEK" wordt op het display getoond en het volume wordt tijdelijk gedempt tijdens het PI zoeken. Na het PI zoeken wordt weer het oorspronkelijke volume ingesteld, ongeacht of het PI zoeken geslaagd is of niet. De voorgaande frequentie wordt weer ingesteld indien er geen andere frequentie werd gevonden. Het PI zoeken start automatisch indien de tuner geen geschikte alternatieve frequentie vindt of het signaal te zwak voor een goede ontvangst is. Wanneer voorkeuzezenders niet kunnen worden opgeroepen als u bijvoorbeeld een lange reis maakt, kunt u het PI zoeken activeren. Zie "Basisinstelling" voor details aangaande het activeren en uitschakelen van de automatische PI zoekfunctie (ON/OFF). Bij gebruik van de AF functie voor het afstemmen op alternatieve frequenties kunt u de REG (regionale) functie activeren waarmee uitsluitend op zenders wordt afgestemd die regionale programma's uitzenden. (De programma's kunnen bijvoorbeeld per uur, provincie of zendgebied verschillen. ) · Het voorkeuzezendernummer op het display verandert mogelijk wanneer de tuner op een regionale zender afstemt die verschillend is van de zender waarop eerst was afgestemd. U kunt de REG functie voor iedere FM golfband onafhankelijk activeren of uitschakelen. Houd 2 seconden ingedrukt Met de TA (standbyfunctie voor verkeersinformatie) kunt u automatisch verkeersinformatie ontvangen, ongeacht welke bron is ingeschakeld. De TA functie kan voor ofwel een TP zender (een zender die verkeersinformatie uitzendt) ofwel een "enhanced other network" TP zender (een zender die informatie heeft over verkeersinformatiezenders) worden geactiveerd. De "TP" indicator licht op wanneer op een TP of "enhanced other network" TP station is afgestemd. De "TA" indicator licht op ten teken dat de tuner wacht op verkeersinformatie. Herhaal de bovenstaande handeling om de TA functie uit te schakelen wanneer u geen verkeersinformatie wilt beluisteren. Het toestel schakelt als de verkeersinformatie is afgelopen weer naar de voorgaande bron. De TA functie kan vanuit andere bronnen dan de tuner worden geactiveerd indien de FM golfband daarvoor was ingesteld. Het schakelen is niet mogelijk indien de MW/LW (MG/LG) golfband het laatst was ingesteld. Indien de FM golfband het laatst was ingesteld kunt u door de TA functie te activeren ook andere afstemfuncties bedienen tijdens het beluisteren van andere bronnen dan de tuner. Er wordt uitsluitend op TP of "enhanced other network" TP zenders afgestemd met de automatische afstemfunctie als de "TA" indicator is opgelicht. Wanneer de "TA" indicator is opgelicht wordten met de BSM functie uitsluitend TP of "enhanced other network" TP zenders vastgelegd. Druk tijdens ontvangst op de TA/AF toets om de verkeersinformatie uit te schakelen en weer de voorgaande bron te beluisteren. [. . . ] U kunt ter bescherming tegen diefstal het voorpaneel van het hoofdtoestel verwijderen. Wees voorzichtig en grijp het paneel niet te hard vast en laat niet vallen. Voer geen overmatige druk op het display uit wanneer u het voorpaneel verwijdert of terugplaatst. Met dit menu kunt u de diverse basisinstellingen voor het product maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER KEH-P1010R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER KEH-P1010R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag