Gebruiksaanwijzing PIONEER HTP072

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER HTP072. Wij hopen dat dit PIONEER HTP072 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER HTP072 te teleladen.


PIONEER HTP072 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10343 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER HTP072

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] πGebruiksvoorwaarden — De auteursrechten op de gegevens op deze CD-ROM behoren toe aan PIONEER CORPORATION. Overdracht, duplicatie, uitzending, openbare overdracht, vertaling, verkoop, uitleen of andere dergelijke handelingen die verder gaan dan wat gemeenlijk kan worden verstaan onder “persoonlijk gebruik” of “citeren” zoals gedefinieerd in de op het auteursrecht betrekking hebbende regelgeving zonder toestemming kan onderwerp vormen van gerechtelijke actie. Toestemming tot gebruik van deze CD-ROM wordt onder licentie verleend door PIONEER CORPORATION. πAlgemene disclaimer — PIONEER CORPORATION geeft geen garantie betreffende de werking van deze CD-ROM op persoonlijke computers met één van de genoemde besturingssystemen. [. . . ] 2 Nl Stroomschema voor de instellingen op de receiver TV De luidsprekers opstellen De receiver werkt al met twee stereoluidsprekers (de voorluidsprekers in de afbeelding). Het verdient echter aanbeveling ten minste drie luidsprekers te gebruiken en een complete opstelling is het beste voor surroundgeluid. Stel uw luidsprekers op zoals hieronder getoond om een optimaal surroundgeluid te verkrijgen. 1-kanaals surroundsysteem: R L English Dit apparaat is een multifunctionele AV-receiver die is uitgerust met talloze voorzieningen en aansluitingen. Het apparaat kan gemakkelijk worden gebruikt door de onderstaande aanwijzingen te volgen voor het maken van de aansluitingen en instellingen. Français L Voor-links (S-11A-P) Blu-ray Discapparaat R Voor-rechts (S-11A-P) SW C SR SL Italiano Deze receiver (VSX-324-K-P) C Midden (S-11A-P) SW Subwoofer (S-22W-P) SR Surround-rechts (S-11A-P) SL Surround-links (S-11A-P) • De subwoofer en andere luidsprekers bij dit systeem kunnen niet worden gebruikt in de buurt van een televisie of kleurenmonitor met een CRT (beeldbuis). Als een dergelijke televisie of kleurenmonitor met een CRT wordt gebruikt, dienen de luidsprekers uit de buurt van het displayapparaat te worden geplaatst. overige apparatuur met magnetische aantrekkingskracht (floppydiskdrive , cassetterecorder , videorecorder , enz. ) dient tevens uit de buurt van de subwoofer en andere luidsprekers te worden gehouden. € Bevestig de middenluidspreker en de subwoofer niet aan de muur of het plafond, want deze luidsprekers kunnen letsel veroorzaken als ze vallen. WAARSCHUWING • Plaats de middenluidspreker onder het televisietoestel, zodat de klank van het middenkanaal zich rond het televisiescherm bevindt. € Plaats de middenluidspreker niet bovenop de televisie; de luidspreker kan van de televisie vallen vanwege externe trillingen zoals aardbeving, waardoor personen in de buurt van de luidspreker gevaar lopen of de luidspreker kan worden beschadigd. Nederlands Español Deutsch De luidsprekers aansluiten Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur De receiver aansluiten op het stopcontact BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENTILATIE Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 20 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de zijkanten van het apparaat). WAARSCHUWING De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e. D3-4-2-1-7b*_A1_Nl De luidsprekers aansluiten Zorg ervoor dat de luidspreker aan de rechterzijde op het rechteraansluitpunt (R), en de luidspreker aan de linkerzijde op het linkeraansluitpunt (L) wordt aangesloten. Ook moeten de positieve en negatieve (+/–) aansluitingen op de receiver overeenkomen met die op de luidsprekers. Voor-rechts Voor-links Midden Subwoofer 1 2 Basisbedradingsaansluitingen Duw de klemaansluiting open en steek de ontblote draad naar binnen. WAARSCHUWING 1 2 IN OUT GAME BD ASSIGNABLE COAXIAL OPTICAL IN 1 (CD) IN 1 (TV) ASSIGNABLE • Op deze luidsprekeraansluitingen staat een GEVAARLIJKE spanning. Om een elektrische schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt. € Sluit de bijgeleverde subwoofer niet op een andere versterker aan dan die bij dit systeem wordt geleverd. Aansluiting op een andere versterker kan resulteren in een defect of brand. [. . . ] Voorkeurzenders opslaan 1 Uitschakelen van de Auto Power Down (modellen voor Europa en het Verenigd Koninkrijk) Als deze receiver enkele uren lang niet wordt gebruikt, schakelt hij automatisch uit. De automatische Power Off-timer is ingesteld op zes uren volgens de fabrieksinstellingen, en deze timing kan worden gewijzigd of de Power Off-functie kan helemaal worden uitgeschakeld. ρ “Het Auto Power Down-menu” Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver om hem later makkelijk te kunnen oproepen. Druk op TOOLS terwijl u een signaal ontvangt uit het station dat u wenst op te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER HTP072

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER HTP072 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag