Gebruiksaanwijzing PIONEER HTP-SLH600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER HTP-SLH600. Wij hopen dat dit PIONEER HTP-SLH600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER HTP-SLH600 te teleladen.


PIONEER HTP-SLH600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23319 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER HTP-SLH600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u niet weet of de muur het gewicht van de luidsprekers kan dragen, dient u een deskundige te raadplegen. Wanneer de luidsprekers aan een te zwakke muur worden bevestigd, ontstaat een bijzonder gevaarlijke situatie aangezien de luidsprekers kunnen vallen met ernstig letsel tot gevolg. Voer ook naderhand regelmatig veiligheidscontroles uit zodat u zeker weet dat de luidsprekers nog steeds degelijk zijn bevestigd. let op: gebruik · Laat de luidspreker niet gedurende langere tijd vervormd geluid weergeven. [. . . ] Dit betekent dat er kleurvervorming kan optreden als de luidspreker te dicht bij een beeldbuistelevisie staat opgesteld. Als dit het geval is, moet u de luidspreker verder van de televisie vandaan plaatsen. Bovendien mogen voorwerpen die gemakkelijk worden beïnvloed door magnetische velden (magnetische mediakaarten, polshorloges, videocassettes enz. U moet de bovenstaande werkzaamheden niet uitvoeren terwijl het apparaat schuin wordt gehouden. Leg het apparaat op de zijkant op een zachte doek of ander materiaal om krassen te voorkomen. Als er veel nagalm in de kamer is, raden wij u aan dikke kleden aan de wanden te hangen en/of een vloerkleed op de grond te leggen om het geluid te absorberen. Opstelling van de luidsprekers op een onstabiele plaats is erg gevaarlijk en moet worden vermeden. Zet de luidsprekers niet op een televisie of op een andere onstabiele plaats. De luidsprekers kunnen vallen met beschadigingen of letsel tot gevolg. Wanneer het luidsprekersysteem in een TV-rek of AV-rek wordt geïnstalleerd, is het mogelijk dat het rek of de andere geluidsapparatuur gaat trillen als gevolg van de trillingen die door de luidspreker worden opgewekt. Let op dat de planken in het rek of de andere apparatuur niet verschuift door de trillingen van de luidspreker. Plaats geen disc-spelers (DVD- of CD-spelers) op de subwoofer want dan is het mogelijk dat er geluid wordt overgeslagen als gevolg van de trillingen. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm vrije ruimte tussen de achterkant van het apparaat en een eventuele muur is; bij een verticale opstelling moet tevens minimaal 10 cm vrije ruimte tussen de linker zijkant en een eventuele muur zijn. Als er niet voldoende vrije ruimte is, kan de prestatie van het apparaat afnemen of kan het apparaat defect raken. Aangezien het luidsprekersysteem erg zwaar is, is opstelling op een onstabiele plaats erg gevaarlijk en moet u dit ook vermijden. Wanneer de luidspreker valt, kan deze beschadigingen of letsel veroorzaken. De geluiden die via de luidsprekers worden weergegeven, worden op verscheidene manieren beïnvloed door de omstandigheden in de luisterruimte. Bij gebruik van een platte televisie plaatst u de luidsprekers op een afstand van minstens 5 cm vanaf de zijkanten van de televisie. Wanneer u een beeldbuistelevisie hebt, moet u de luidsprekers 10 cm van de televisie vandaan plaatsen. Aangezien deze luidsprekers een geringe lekkage van magnetische flux hebben, kan er wat kleurvervorming in het beeld optreden afhankelijk van de installatie-omstandigheden. In dit geval schakelt u de televisie uit en wacht dan 15 tot 30 minuten. Als de kleurvervorming blijft bestaan, zet u de luidsprekers verder van de televisie vandaan. [. . . ] Druk op de lipje van de veerklem en steek de draad naar binnen, zoals hieronder is aangegeven. * Aangezien deze luidsprekers geluid vanuit beide kanten produceren, is de uitvoer verdubbeld. Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER HTP-SLH600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER HTP-SLH600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag