Gebruiksaanwijzing PIONEER GM-D8604

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER GM-D8604. Wij hopen dat dit PIONEER GM-D8604 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER GM-D8604 te teleladen.


PIONEER GM-D8604 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6765 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER GM-D8604

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Si les fils des haut-parleurs avec cordon RCA d’un appareil central sont connectés à cet amplificateur, l’amplificateur se met automatiquement en service lorsque l’appareil central est mis en service. Lorsque l’appareil central est mis hors service, l’amplificateur se met automatiquement hors service. Prima di installarla in un veicolo ricreazionale, su un camion o un bus, controllare la tensione della batteria. Esta opción elimina las frecuencias altas y reproduce las bajas. [. . . ] Voor gebruik met een Pioneer-autoradiosysteem met RCA en een maximale uitgangsspanning van 4 V of hoger, stemt u het niveau af op de uitgang van de autoradio. Voor gebruik met een systeem met RCA met een uitgangsspanning van 4 V, stelt u deze af op H. Deze filter houdt de hoge frequenties tegen en laat de lage tonen door. Indien een luidspreker met vol bereik is aangesloten: Selecteer HPF of OFF. 5 INPUT SELECT-schakelaar (ingangsselectie) Selecteer 2CH voor een tweekanaalsingang en 4CH voor een vierkanaalsingang. 2 FREQ-regelknop (drempelfrequentie) Als de selectieschakelaar LPF/HPF is ingesteld op LPF of HPF kunt u de drempelfrequentie instellen tussen 40 Hz en 500 Hz. 3 GAIN-regelknoppen (versterkingsfactor) Met de regelknoppen CHANNEL A (kanaal A) en CHANNEL B (kanaal B) kunt u de uitgang van de autoradio en de Pioneer-versterker op elkaar afstemmen. Als het geluidsniveau laag blijft hoewel u de autoradio luider zet, zet u de regelknoppen lager. Als het geluid vervormd wordt wanneer de autoradio luider wordt gezet, zet u de regelknoppen hoger. Als u maar één ingang gebruikt, zet u de regelknoppen voor luidsprekeruitgangen A en B op dezelfde waarde. Voor gebruik met een autoradiosysteem met RCA (standaarduitgang van 500 mV) De versterkingsfactor correct instellen !Een correcte instelling van de versterkingsfactor beschermt het toestel en/of de luidsprekers tegen storing door een te hoog uitgangsniveau, onjuist gebruik of een verkeerde aansluiting. Te hoog wordt, sluit deze functie het uitgangssignaal enkele seconden af. Het signaal wordt weer doorgelaten wanneer het volume op het hoofdtoestel daalt. Onderbrekingen in de geluidsweergave kunnen erop duiden dat de versterkingsfactor niet juist is afgesteld. Om geluidsonderbrekingen bij een hoog volume van het hoofdtoestel te vermijden, moet u de versterkingsfactor van de versterker aanpassen aan het maximale preoutuitgangsniveau van het hoofdtoestel, zodat het volume ongewijzigd blijft en een te sterk uitgangssignaal wordt voorkomen. Het kan gebeuren dat het geluid toch wordt afgebroken als de versterkingsfactor en het volume correct zijn ingesteld. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum van Pioneer. De gain-regelknop op dit toestel Preout niveau: 2 V (Standaard: 500 mV) Golfvormig signaal bij hoog uitgangsvolume met versterkingsregeling voor de versterker De golfvorm wordt vervormd bij een hoog uitgangsniveau. Verband tussen de versterkingsfactor van de versterker en het uitgangsvermogen van het hoofdtoestel Een onjuiste verhoging van de versterkingsfactor van de versterker resulteert slechts in meer vervorming en weinig vermogenstoename. 70 Nl Hoofdstuk De toestellen aansluiten Aansluitschema 7 03 Sluit deze aan op een metalen gedeelte van de carrosserie of het chassis. Autoradio met RCA-uitgangen (apart verkrijgbaar) Externe uitgang Als u maar één ingang gebruikt, mag u niets anders aansluiten op RCA-ingang B. [. . . ] 7 6 2 4 1 Pas nadat u alle andere aansluitingen op de versterker hebt voltooid, verbindt u het accuaansluitpunt op de versterker met de positieve (+) accupool. 2 3 5 1 3 1 2 3 4 5 6 7 Accukabel Voedingsaansluiting Aardkabel Aardaansluiting Kabel systeemafstandsbediening Aansluiting systeemafstandsbediening Aansluitschroeven 1 Positieve (+) pool 2 Accukabel (apart verkrijgbaar) De maximumlengte van de kabel tussen de zekering en de positieve + accupool is 30 cm. 3 Zekering (80 A) (los verkrijgbaar) Elke versterker moet een afzonderlijke zekering hebben van 80 A. De luidsprekeraansluitingen 1 Strip met een draadkniptang of geschikt mes het uiteinde van de luidsprekerkabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER GM-D8604

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER GM-D8604 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag