Gebruiksaanwijzing PIONEER GM-3400T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER GM-3400T. Wij hopen dat dit PIONEER GM-3400T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER GM-3400T te teleladen.


PIONEER GM-3400T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3061 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER GM-3400T BROCHURES (11507 ko)
   PIONEER GM-3400T BROCHURE (11631 ko)
   PIONEER GM-3400T MANUAL 2 (1557 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER GM-3400T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren. Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggooien van afgedankte producten. Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ] Indien u tijdens het beluisteren van een MW/LW-zender via de autoradio beats of klopgeluiden hoort, verzet u de BFC-schakelaar met een kleine, platte schroevendraaier. 3 BASS BOOST-schakelaar (bedieningsschakelaar voor het bass boost-niveau) U kunt het bass boost-niveau instellen op 0 dB, 6 dB en 12 dB. 4 GAIN-regelknop (gain of versterkingsfactor) Als zelfs met de systeemvolumeknop (bijna) helemaal open het geluidsniveau laag blijft, stelt u de gain-regelknoppen af op een lager niveau. Een correcte regeling van de versterkingsfactor beschermt het toestel en/of de luidsprekers tegen schade veroorzaakt door een te hoog geluidsvolume, oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting. Wordt afgegeven, sluit de gain het uitgangssignaal enkele seconden af en wordt het signaal pas opnieuw doorgelaten wanneer het volume op de hoofdunit lager wordt gezet. De onderbreking van een geluidssignaal kan wijzen op een foutieve instelling van de versterkingsfactor. Voor een ononderbroken output met de hoofdunit ingesteld op een hoog volume moet u de gain-regeling op de versterker afstellen op een niveau dat aangepast is aan het maximale uitgangsniveau van de hoofdunit vóór de eindversterking, waardoor het volume ongewijzigd kan blijven en een te sterk uitgangssignaal wordt voorkomen. Het kan gebeuren dat het geluid toch nog wordt afgebroken, ook al zijn de versterkingsfactor en het volume correct ingesteld. Neem in dat geval contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicestation van Pioneer. De golfvorm wordt vervormd bij een hoog uitgangsniveau, terwijl het vermogen slechts in geringe mate wordt gewijzigd door de gain te verhogen. Een ondoordachte verhoging van de gain veroorzaakt een verhoogde geluidsvervorming, en zo goed als geen verhoging van het niveau. 8 Kabel systeemafstandsbediening (apart verkrijgbaar) Verbind het mannelijke aansluitpunt van deze kabel met het aansluitpunt voor de systeemafstandsbediening van de autoradio (SYSTEM REMOTE CONTROL). het vrouwelijke aansluitpunt kan worden verbonden met de bedieningsaansluiting van de automatische antenne. Indien de autoradio niet is voorzien van een aansluitpunt voor de systeemafstandsbediening, verbindt u het mannelijke aansluitpunt via de contactschakelaar met de voeding. 9 Luidsprekeraansluitingen Meer over het aansluiten van de luidsprekers vindt u in het volgende gedeelte. 1 Speciale rode accukabel RD-223 (apart verkrijgbaar) Pas nadat u alle andere aansluitingen op de versterker hebt voltooid, verbindt u het aansluitpunt op de versterker met de positieve (+) pool van de accu. 2 Aardkabel (zwart) RD-223 (apart verkrijgbaar) Sluit deze aan op een metalen gedeelte van de carrosserie of het chassis. 3 Autoradio met RCA-uitgangen (apart verkrijgbaar) 4 Externe uitgang 5 Aansluitkabels met RCA-stekkers (apart verkrijgbaar) 6 Luidsprekeringang Meer over het aansluiten van de luidsprekers vindt u in het volgende gedeelte. [. . . ] Plaats de schroeven zo dat de punt van de schroef niet in aanraking komt met de kabel. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de kabel onder invloed van trillingen in het voertuig door de schroef zou worden doorgesneden en zo eventueel brand zou veroorzaken. Let erop dat de kabels niet vast kunnen komen te zitten in de stoelrails; dit zou een kortsluiting kunnen veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER GM-3400T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER GM-3400T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag