Gebruiksaanwijzing PIONEER GEX-P900DAB-02 annexe 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER GEX-P900DAB-02. Wij hopen dat dit PIONEER GEX-P900DAB-02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER GEX-P900DAB-02 te teleladen.


PIONEER GEX-P900DAB-02 annexe 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1734 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER GEX-P900DAB-02 annexe 1 (1725 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER GEX-P900DAB-02annexe 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit toestel heeft een aantal geavanceerde funkties voor een superieure radio-ontvangst en bediening. Deze functies zijn alle ontworpen voor een gemakkelijke bediening maar bepaalde functies vereisen echter wel wat uitleg. Deze gebruiksaanwijzing heeft als doel u bekend te maken met alle functies van het toestel zodat u werkelijk van een optimale geluidsweergave kunt genieten. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing even door voordat u het toestel in gebruik neemt. [. . . ] Met andere displays dan het PTY-label zal wanneer u niet binnen 8 seconden een bediening uitvoert of op een andere toets dan de DISPLAY toets drukt het PTY-label weer worden getoond. U kunt niet naar een servicecomponent-label schakelen wanneer een servicecomponent geen servicecomponent-label heeft. U kunt niet naar een servicecomponent-label schakelen wanneer een servicecomponent geen servicecomponent-label heeft. Met andere displays dan het service-label zal wanneer u niet binnen 8 seconden een bediening uitvoert of op een andere toets dan de functie toets/1 drukt het service-label weer worden getoond. U kunt de aanduidingen voor het PTY label, Servicecomponent label en Ensemble label met 16 of 8 letters tonen. Houd 2 seconden ingedrukt Houd 2 seconden ingedrukt Het display verandert iedere keer wanneer u de toets tenminste 2 seconden ingedrukt houdt. Er zal een reeds vastgelegde Service worden opgroepen indien er geen Ensemble is gekozen. Druk tenminste 2 seconden op een van de toetsen 1­6 waaronder u de gewenste Service als "voorkeurservice" wilt vastleggen. Houd 2 seconden ingedrukt Indien het Ensemble dat u nu ontvangt de voorkeursservice heeft, zal die Service worden opgeroepen. Indien het huidige Ensemble de voorkeursservice niet heeft, zal er eerst afgestemd worden op het correcte Ensemble en vervolgens op de voorkeuzeservice. Indien de Service is gestopt na het zoeken van een vooreurservice zal het toestel standby voor dat Ensemble schakelen. Druk op een van de toetsen 1­6 om de Service op te roepen die onder deze toets is vastgelegd. De Services die onder toetsen 1­6 zijn vastgelegd worden achtereenvolgend opgeroepen. Het geluid van het opgeroepen primaire servicecomponent wordt weergegeven. Er wordt gezocht naar een servicecomponent van de ingestelde taal van de opgeroepen Service. 7 Wanneer een servicecomponent is gevonden Het geluid van dit servicecomponent wordt weergegeven. 7 Wanneer geen servicecomponent is gevonden Het geluid van het opgeroepen primaire servicecomponent van de Service wordt weergegeven. Door iedere druk op de FUNCTION toets verandert de functie in de volgende volgorde: Taalfilter (Language) = Aankondiging-ondersteuning (Announce S) = Servicevolging (SF) = Servicecomponent (Primary/2)* = Dynamisch-label** * U kunt niet naar deze functie schakelen met een Service die slechts één servicecomponent heeft. **U kunt niet naar deze functie schakelen met een Servicecomponent die geen dynamisch-label heeft. Het functiemenu wordt automatisch geannuleerd indien u na het invoeren van het functiemenu niet binnen ongeveer 30 seconden een bediening uitvoert. Bij het kiezen van een ander Ensemble of Service of het PTY-zoeken kunt u een taal instellen zodat voorrang wordt verleend aan servicecomponenten die in de gekozen taal uitzenden. Indien u het taalfilter activeert wanneer u meer dan 6 talen heeft ingesteld, zal de taal die u het eerst had ingesteld (de oudste instelling) worden geannuleerd. [. . . ] Wanneer u tijdens het rollen op de 5 toets drukt, zal weer naar de eerste regel worden teruggekeerd. Indien u na het annuleren wederom de dynamisch-label functie kiest, wordt indien beschikbaar nieuwe (de meest recente) informatie getoond. Met het Ensemble van de eerste Service waarij het PTY-zoeken wordt uitgevoerd, zal wanneer er geen Services zijn die aan de vereisten voldoen na het afzoeken van alle Services, naar het volgende Ensemble voor het zoeken worden overgeschakeld. Het zoeken in dit volgende Ensemble start vanaf de eerste Service en doorloopt alle Services op volgorde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER GEX-P900DAB-02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER GEX-P900DAB-02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag