Gebruiksaanwijzing PIONEER FH-X730BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER FH-X730BT. Wij hopen dat dit PIONEER FH-X730BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER FH-X730BT te teleladen.


PIONEER FH-X730BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17768 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER FH-X730BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15 16 17 18 19 Vóór u begint Hartelijk dank voor uw keuze voor dit PIONEER-product Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met WAARSCHUWING en LET OP gemarkeerd zijn aandachtig. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, voor de hand liggende plaats zodat u ze indien nodig altijd kunt raadplegen. Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. [. . . ] Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld en de instelling wordt uitgevoerd. Parkeer uw wagen op een veilige plaats voor u de bedieningselementen van de toepassing gebruikt. Voor iPhone-gebruikers Deze functie is compatibel met iPhones (iPhone 5 of later) en iPod touches waarop iOS 8. Voor gebruikers van Android-apparaten Deze functie is compatibel met apparaten waarop Android OS 4. 0 verbonden zijn, werken mogelijk niet goed of produceren geluiden ten gevolge van hun eigen softwareontwerp, ongeacht de OS-versie. -knop om [APP CONTROL] te selecteren voor een Androidapparaat dat verbonden is via USB. OPMERKING Als Pioneer ARC APP niet op uw Android-toestel werd geïnstalleerd, verschijnt een bericht op uw Android-toestel om u te vragen de applicatie te installeren. Een verbinding tot stand brengen met Pioneer ARC APP 10 Druk op SRC/OFF om een bron te selecteren. -knop om een van de volgende mogelijkheden te selecteren en druk daarna op de knop om te bevestigen. -knop ingedrukt te houden als u de USB-verbinding voor iPhone of de Bluetooth-verbinding selecteert. Muziek beluisteren op een Android-apparaat 1 Nederlands Druk op SRC/OFF om [ANDROID] te selecteren. Laad de geluidsinstellingen wanneer u [SAVE SETTINGS] reeds heeft uitgevoerd. bASS BOOST [0] tot [+6] LOUDNESS [OFF] , [LOW] , [MID] , [HI] AUTO LV CTRL [OFF] , [MODE1] , [MODE2] Pas het volumeverschil tussen de bronnen of audiobestanden automatisch aan. LOAD SETTINGS 16 Nl Menu-item SLA [+4] tot [–4] Beschrijving Pas het volume aan voor elke bron behalve FM. alle hierna vermelde combinaties worden automatisch ingesteld op dezelfde instelling. € Wanneer u een USB-verbinding tot stand brengt, stelt u USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY en APP in. € Wanneer u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt, stelt u BT AUDIO, iPod, ANDROID, SPOTIFY en APP in. Menu-item AUTO PI [ON], [OFF] Beschrijving Zoek naar een andere zender met dezelfde programmering, zelfs als u een voorkeuzezender gebruikt. Stel in op [ON] wanneer een hulpapparaat wordt gebruikt dat verbonden is met het toestel. Het inschakelen van de bron is de enige handeling die met deze functie mogelijk is. Wis de Bluetooth-apparaatgegevens (apparaatlijst, PIN-code, gesprekslijst, telefoonboek, voorgeprogrammeerde telefoonnummers) die opgeslagen zijn in het toestel. selecteer het type toestel ([IPHONE/IPOD] of [ANDROID]) en de gepaste verbindingsmethode ([WIRED] of [BLUETOOTH]) overeenkomstig uw toestel. [. . . ] € Tekst op de iPod die niet compatibel is met de specificaties van dit toestel, kan niet worden weergegeven. LET OP • Pioneer garandeert geen compatibiliteit met alle USB-opslagapparaten en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel gegevensverlies op mediaspelers, smartphones of andere apparaten tijdens het gebruik van dit product. € Laat discs en USB-opslagapparaten niet achter op plaatsen waar de temperatuur hoog kan oplopen. Wma 48 kbps tot 320 kbps (CBR), 48 kbps tot 384 kbps (VBR) 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz Nederlands Bemonsteringsfrequentie USB-apparaat • Er kan een beetje vertraging optreden bij het beginnen met afspelen van audiobestanden op een USB- Nl 25 opslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER FH-X730BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER FH-X730BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag