Gebruiksaanwijzing PIONEER DM 40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DM 40. Wij hopen dat dit PIONEER DM 40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DM 40 te teleladen.


PIONEER DM 40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6781 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DM 40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten informatie en diensten die u in staat stellen dit product met meer gemak te gebruiken. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om bekend te raken met de juiste bedieningvan uw apparaat. Na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing dient u deze te bewaren op een veilige plaats, voor latere naslag. Indien het apparaat voor andere doeleinden of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties in rekening gebracht worden, ook als het apparaat nog in de garantieperiode is. [. . . ] Installeer de luidsprekers naar binnen gericht zodat de hoek op de luisterpositie in totaal 60 graden bedraagt, 30 graden elk voor de linker en de rechter luidspreker. WAARSCHUWING Voor een goede koeling moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de luidsprekers en eventuele muren of andere componenten in de buurt (minimaal 15 cm vrije ruimte boven, achter, en rechts en links van elke luidspreker). Wanneer er onvoldoende ruimte is tussen de luidspreker en de muur of andere componenten, kan de interne temperatuur te hoog oplopen met een defect of beschadiging tot gevolg. WAARSCHUWING Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt. Schakel altijd eerst de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u enige aansluiting maakt of verbreekt. Sluit het netnoer pas aan nadat alle aansluitingen tussen de apparatuur volledig zijn gemaakt. Wees voorzichtig wat het volume betreft omdat de ingangssignalen van de aansluitingen [INPUT 1], [INPUT 2] en Bluetooth gemengd worden. de kabels aansluiten Sluit de meegeleverde luidsprekerdraad op de luidsprekers aan. Zwart − Rood + Met de rode lijn 1 Strip ongeveer 1 cm van het uiteinde van de meegeleverde luidsprekerdraad, en draai en verwijder de isolatie. Draai of vlecht de kerndraden goed nadat u de isolatie hebt verwijderd. 2 Sluit de meegeleverde luidsprekerdraad aan op de luidsprekeraansluitingen aan de LINKER en de RECHTER kant. 3 Duw de klem van de luidsprekeraansluiting naar beneden en steek de kerndraad in de aansluiting. Sluit de luidsprekerdraad met de rode lijn aan op de + aansluiting (rood), en de luidsprekerdraad zonder de rode lijn op de – aansluiting (zwart). Trek na het aansluiten lichtjes aan de luidsprekerdraad om te controleren of deze met het uiteinde stevig in de aansluitingen vastzit. Draai de kerndraden goed in elkaar bij het aansluiten van de luidsprekerdraad, en zorg ervoor dat de kerndraden niet uit de luidsprekeraansluitingen naar buiten steken. Als de kerndraden uit de luidsprekeraansluiting naar buiten steken, kunnen ze het achterpaneel of elkaar raken. Als de polariteit (+, –) van de LINKER en RECHTER kant verkeerd is bij het aansluiten van de LINKER en RECHTER luidsprekerdraad, kan geen normaal stereo-effect meer worden verkregen. Nl 5 Naar de muziek van een Bluetooth-apparaat luisteren Met deze luidsprekers kunt u draadloos naar muziekstukken luisteren die op een Bluetooth-apparaat zijn opgeslagen. Wanneer u de luidsprekers voor het eerst gebruikt of een nieuw Bluetooth-apparaat op de luidsprekers aansluit, dient u de luidsprekers en het Bluetooth-apparaat te koppelen. Koppelen (wederzijdse registratie van de apparaten) is een vereiste handeling om een Bluetooth-apparaat en de luidsprekers te verbinden. Procedure voor koppelen en verbinden 1 Zet de [POWER]-schakelaar aan om de luidsprekers aan te zetten. [. . . ] Draai de regelaar [LEVEL] op het voorpaneel van dit toestel met de wijzers van de klok mee om het volume te verhogen. Zet de schakelaar [POWER] op het achterpaneel van dit toestel een keer uit en na een paar seconden weer aan. Draai de regelaar [LEVEL] op het voorpaneel van dit toestel tegen de wijzers van de klok in om het volume te verlagen. Draai de regelaar [LEVEL] op het voorpaneel van dit toestel tegen de wijzers van de klok in om het volume te verlagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DM 40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DM 40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag