Gebruiksaanwijzing PIONEER DJM-350-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DJM-350-W. Wij hopen dat dit PIONEER DJM-350-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DJM-350-W te teleladen.


PIONEER DJM-350-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16162 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DJM-350-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om bekend te raken met de juiste bediening van uw apparaat. Na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing dient u deze te bewaren op een veilige plaats, voor latere naslag. Het is mogelijk dat in bepaalde landen of gebieden de uitvoering van de netstekker en het stopkontakt verschilt van hetgeen in deze gebuiksaanwijzingis afgebeeld. De aansluitmethode en bediening zijn in dergelijke gevallen echter precies hetzelfde. [. . . ] Geluid mengen met de crossfader-regelaar 1 Zet de [THRU, op [ ] of [ ]. Ga te werk volgens stappen 2 t/m 6 onder Geluid mengen met de kanaalregelaars op bladzijde 10. Verstel [MASTER LEVEL] zo, dat het het oranje indicator oplicht bij het luidste punt in het muziekstuk (een crescendo, enz. Let op dat de rode indicator niet oplicht, anders kan er vervorming in het geluid optreden. Luister naar het geluid dat wordt weergegeven via de luidsprekers en gebruik de crossfader-regelaar om het geluid van [CH-1] geleidelijk te vervangen door het geluid van [CH-2]. Het geluidsmengen is voltooid wanneer alleen het [CH-2]-geluid wordt weergegeven via de luidsprekers. Zie Specificaties op bladzijde 16 voor het bereik van het geluid dat kan worden bijgeregeld met elk van deze regelaars. Het geluid voor dat bereik kan ook helemaal worden uitgeschakeld door de knop helemaal naar links te draaien (isolatiefunctie). Gebruik van de fader voor het afspelen van een Pioneer DJ-speler (fader-start) Als u een Pioneer DJ-speler aansluit met een bedieningskabel (bijgeleverd bij de DJ-speler), kunt u de weergave starten of andere functies van de DJ-speler bedienen met de fader van dit apparaat. De fader-startfunctie is alleen te gebruiken bij aansluiting op een Pioneer DJ-speler. Links: Er klinkt een effect alsof het hogere bereik geleidelijk wordt afgesneden. Rechts: Er klinkt een effect alsof het lage toonbereik geleidelijk wordt afgesneden. 1 Sluit een hoofdtelefoon aan op de [PHONES]aansluiting Nadere aanwijzingen voor het aansluiten vindt u onder Aansluiten van de in/uitgangsaansluitingen op bladzijde 7. CRUSH Het geluid wordt in geringe mate ineengedrukt, hetgeen een accent toevoegt. Deze handeling is niet nodig als u het geluid van het hoofdkanaal wilt horen (het geluid dat wordt weergegeven door de [MASTER OUT 1, 2]-aansluitingen). Er klinkt een effect als van een opstijgend en dalend straalvliegtuig. -- Wanneer u de knop naar links draait: Het geluid van [CH-1] en [CH-2] gaat relatief luider klinken. -- In de middenpositie: Het geluid van [CH-1] en [CH-2] klinkt op dezelfde sterkte als het geluid via de [MASTER OUT 1, 2]-aansluitingen. -- Wanneer u de knop naar rechts draait: Het geluid dat wordt weergegeven via de [MASTER OUT 1, 2]-aansluitingen gaat relatief luider klinken. Het geluid van het hoge of het lage toonbereik wordt weggefilterd, hetgeen de klank enorm verandert. Het meeluisteren wordt uitgeschakeld wanneer u nogmaals op [CH-1 CUE] of [CH-2 CUE] drukt. Het geluid dat wordt weergegeven via de [MASTER OUT 1, 2]-aansluitingen kan niet worden uitgeschakeld. [. . . ] Gebruik een USB-apparaat dat geformatteerd is volgens een bestandssysteem dat geschikt is voor dit apparaat (FAT of HFS+). Sluit een USB-apparaat aan dat werkt volgens de USBgegevensopslagregels. Bestanden die worden gemaakt tijdens het opnemen krijgen een 3-cijferig nummer. Wanneer het aantal 999 wordt bereikt, kunnen er geen nieuwe bestanden meer in de map worden gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DJM-350-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DJM-350-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag