Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P9100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P9100R. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-P9100R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P9100R te teleladen.


PIONEER DEH-P9100R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12961 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-P9100R annexe 1 (1114 ko)
   PIONEER DEH-P9100R (12913 ko)
   PIONEER DEH-P9100R annexe 1 (5180 ko)
   PIONEER DEH-P9100R annexe 2 (1114 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-P9100R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 27 - PI zoeken - Automatisch PI zoeken (voor voorkeuzezenders) Regionale functie (Regional) . 30 - Zoeken van de PTY - Instelling voor het onderbreken voor nieuwsprogramma's (News) - PTY alarm - Uitschakelen van berichten - PTY lijst 15 - Veranderen van de display-aanduidingen - Uitwerpen - Veranderen van de display-aanduidingen (uitsluitend voor CD's met CD TEXT) - Fragmentzoeken en snel voor- en achterwaarts - CD-houder - Openen Basisbediening van de Multi CD-wisselaar . 17 - Veranderen van de display-aanduidingen - Fragmentzoeken en snel voor- en achterwaarts - CD-zoeken - Veranderen van de display-aanduidingen (Bij weergave van een voor CD TEXT geschikte CD met een voor CD TEXT geschikte Multi CD-wisselaar) - CD-nummerzoeken (met wisselaars voor 6 en 12 CD's) - CD-nummerzoeken aan de hand van een blok (alleen met wisselaars voor 50 CD's) Toetsen en overeenkomende aanduidingen op het display . 40 - ITS Programmeren (ITS Memory) - ITS weergave (ITS Play) - Wissen van een geprogrammeerd fragment - Wissen van een geprogrammeerde CD CD-titel . [. . . ] Druk op de FUNCTION toets en kies de ITS weergavefunctie (ITS Play) van het functiemenu. 37 beschreven handelingen voor het kiezen van de "Herhaalde weergave" en activeer dan de ITS weergavefunctie. "ITS Empty" wordt getoond indien er geen fragment voor het gekozen bereik is geprogrammeerd. Gebruik van een Multi CD-wisselaar ITS wordt uitgeschakeld en de weergave van het volgende voor ITS geprogrammeerde fragment start. "ITS Empty" wordt getoond indien er geen geprogrammeerde fragmenten meer in het ingestelde bereik zijn. Met deze functie kunt u CD-titels van maximaal 10 letters voor maximaal 100 CD's invoeren. Voer titels in zodat u CD's gemakkelijk aan de hand van een titel voor bijvoorbeeld weergave kunt kiezen. (U kunt een ITS programma en gegevens voor CD-titels voor maximaal 100 CD's in het geheugen programmeren. Wanneer u een CD TEXT CD afspeelt op een voor CD TEXT geschikte Multi CD-wisselaar, kunt u niet naar deze functie overschakelen. Een CD TEXT disc is een CD waarop ook tekst-informatie is vastgelegd, zoals de titel van de schijf, de naam van de uitvoerende artiest en de namen van de diverse fragmenten. Door iedere druk op toets 1 verandert de tekenset in de volgende volgorde: Alfabet (hoofdletters), cijfers en symbolen = Alfabet (kleine letters) = Europese letters, bijvoorbeeld letters met accenten (bijvoorbeeld á, à, ä, ç) Opmerking: U kunt ook naar de functie voor cijfers en symbolen schakelen door op toets 2 te drukken. Kies de knipperende cursor voor het invoeren van een spatie "_". Verplaats de positie voor het invoeren naar links en rechts met de 2/3 toetsen. Nadat u de titel heeft ingevoerd, moet u zorgen dat de 10de letter knippert en dan op de 3 toets drukken om de titel in het geheugen vast te leggen. De titels blijven in het geheugen vastgelegd, ook nadat u de CD uit het magazijn haalt. De titels zullen later bij het terugplaatsen van de CD weer worden opgeroepen. Nadat er titels voor 100 CD's in het geheugen zijn vastgelegd, zullen bij het invoeren van een volgende titel de gegevens voor de titel van de CD die het minst recentelijk is afgespeeld worden overschreven. Gebruik van een Multi CD-wisselaar U kunt het display langs de groepen laten rollen. Volg de procedure hieronder wanneer u een CD wilt afspelen waarvoor u zelf een titel heeft ingevoerd in de Multi CD-wisselaar of wanneer u een CD TEXT CD wilt afspelen op een voor CD TEXT geschikte CD-wisselaar. Druk op de FUNCTION toets en kies de CD-titellijst (Disc List) van het functiemenu. Wanneer er geen disc in het magazijn geplaatst is, zal naast het discnummer de aanduiding "No Disc" (geen disc) verschijnen. U kunt ook de gewenste disctitel direct kiezen en afspelen met de cijfertoetsen 1 t/m 6. [. . . ] Druk op de BAND toets om het gedetailleerde instelmenu uit te schakelen. Houd 2 seconden ingedrukt Houd 2 seconden ingedrukt Houd 2 seconden ingedrukt Gebruik van de AUX bron eNGLISH U kunt externe apparatuur (AUX) met dit toestel gebruiken. Voor het beluisteren van de weergave van externe apparatuur moet u de AUX functie van het basisinstelmenu activeren (ON) en dan de gewenste bron kiezen. Invoeren van een naam voor de AUX bron U kunt een andere naam voor de aanduiding van de AUX bron op het display instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-P9100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-P9100R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag