Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P88RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P88RS. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-P88RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P88RS te teleladen.


PIONEER DEH-P88RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1898 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-P88RS annexe 1 (1433 ko)
   PIONEER DEH-P88RS (1778 ko)
   PIONEER DEH-P88RS annexe 1 (1433 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-P88RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de instructies in deze handleiding goed door om ervoor te zorgen dat u het toestel op de juiste manier leert bedienen. Als u de instructies heeft gelezen, bewaar deze handleiding dan op een veilige plaats zodat u hem altijd bij de hand heeft voor later. Voor u begint Informatie over dit toestel 103 Informatie over deze handleiding 103 Bij problemen 104 Kenmerken 104 Informatie over WMA 105 Informatie over AAC 105 Productregistratie 105 Het toestel tegen diefstal beveiligen 105 ­ Het voorpaneel verwijderen 106 ­ Het voorpaneel bevestigen 106 De microprocessor resetten 106 De DSP-instelling wijzigen 107 Informatie over de demofuncties 107 ­ Functie tegengesteld 107 ­ Functiedemo 108 Gebruik en onderhoud van de afstandsbediening 108 ­ De batterij plaatsen 108 ­ De afstandsbediening gebruiken 108 ­ FUNCTION-toets en AUDIO-toets 109 Wat is wat Hoofdtoestel 110 Afstandsbediening 110 Basishandelingen Het toestel inschakelen 112 Signaalbron selecteren 112 Een disc plaatsen 112 Het volume afstellen 113 Het toestel uitschakelen 113 Tuner Naar de radio luisteren 114 Inleiding tot de bediening van de geavanceerde tunerfuncties 115 Zenderfrequenties opslaan 115 Frequenties van de sterkste zenders opslaan 116 Zenders selecteren uit de lijst met voorkeuzezenders 116 Op sterke signalen afstemmen 117 RDS Inleiding tot de RDS-bediening 118 Alternatieve frequenties kiezen 119 ­ PI-zoeken gebruiken 119 ­ Automatische PI-zoekfunctie voor voorkeuzezenders gebruiken 119 ­ Alleen zenders met regionale programmering zoeken 120 Verkeersberichten ontvangen 120 PTY-functies gebruiken 121 ­ Een RDS-zender via PTY-informatie zoeken 121 ­ Onderbreking door nieuwsberichten gebruiken 121 ­ PTY-nooduitzendingen ontvangen 122 Radiotekst gebruiken 122 ­ Radiotekst weergeven 122 ­ Radiotekst opslaan en oproepen 122 PTY-lijst 123 Ingebouwde CD-speler Een CD afspelen 124 Een fragment direct selecteren 124 Inleiding tot de geavanceerde bediening van de ingebouwde CD-speler 125 Herhaalde weergave 125 Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen 125 Fragmenten op een CD scannen 126 Het afspelen van een CD onderbreken 126 Een zoekmethode selecteren 126 Elk 10e fragment op de huidige disc zoeken 126 Functies voor disctitels gebruiken 127 ­ Disctitels invoeren 127 ­ Disctitels weergeven 128 CD TEXT-functies gebruiken 128 ­ Tekstinformatie op een CD-TEXT-disc weergeven 128 ­ Tekstinformatie over het display laten schuiven 128 ­ Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren 129 MP3/WMA/AAC/WAV-speler MP3/WMA/AAC/WAV-bestanden afspelen 130 Een fragment in de huidige map direct selecteren 131 Inleiding tot de geavanceerde bediening van de ingebouwde CD-speler (MP3/WMA/ AAC/WAV) 132 Herhaalde weergave 132 Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen 133 Mappen en fragmenten scannen 133 Het afspelen van MP3/WMA/AAC/WAVbestanden onderbreken 133 Een zoekmethode selecteren 134 Elk 10e fragment in de huidige map zoeken 134 Tekstinformatie op een MP3/WMA/AAC/WAVdisc weergeven 134 ­ Bij het afspelen van een MP3/WMA/ AAC-disc 134 ­ Bij het afspelen van een WAVdisc 135 Tekstinformatie over het display laten schuiven 135 Fragmenten uit de lijst met bestandsnamen selecteren 135 Multi-CD-speler Een CD afspelen 136 Een fragment direct selecteren 137 Multi-CD-speler voor 50 discs 137 Inleiding tot de geavanceerde bediening van de multi-CD-speler 137 Herhaalde weergave 138 Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen 138 CD's en fragmenten scannen 138 Het afspelen van een CD onderbreken 139 ITS-speellijsten gebruiken 139 ­ Een speellijst met ITS-programmering samenstellen 139 ­ De ITS-speellijst afspelen 140 ­ Een fragment uit de ITS-speellijst verwijderen 140 ­ Een CD uit de ITS-speellijst verwijderen 140 Functies voor disctitels gebruiken 141 ­ Disctitels invoeren 141 ­ Disctitels weergeven 142 ­ Discs selecteren uit de disctitellijst 142 CD TEXT-functies gebruiken 142 ­ Tekstinformatie op een CD-TEXT-disc weergeven 142 ­ Tekstinformatie over het display laten schuiven 142 ­ Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren 143 Muziek op de iPod afspelen Naar muziek op de iPod luisteren 144 Naar een song bladeren 144 ­ Een song zoeken 145 ­ Een speellijst selecteren 145 Tekstinformatie op de iPod weergeven 145 Geavanceerde bediening van een iPodadapter 146 Herhaalde weergave 147 Songs in willekeurige volgorde afspelen (shuffle) 147 Een song onderbreken 147 TV-tuner Televisie kijken 148 Inleiding tot de bediening van de geavanceerde functies van de TVtuner 149 Zenders opslaan 149 De sterkste zenders op volgorde opslaan 149 Zenders selecteren uit de lijst met voorkeuzezenders 150 DVD-speler Een disc afspelen 151 Een disc selecteren 151 Een map selecteren 151 Inleiding tot de bediening van de geavanceerde functies van de DVDspeler 152 Herhaalde weergave 152 Het afspelen van een disc onderbreken 153 Fragmenten in willekeurige volgorde afspelen 153 Fragmenten op een CD/MP3/WMA scannen 153 De ITS-speellijst en functies voor disctitels gebruiken 154 Functies voor disctitels gebruiken 154 ­ Disctitels invoeren 154 Audio-instellingen Bedieningsstanden 155 ­ Aanduidingen voor de bedieningsstand 155 Stand driewegnetwerk 155 ­ Audio eenvoudig aanpassen 155 ­ Audio fijn afstemmen 155 Standaardstand 155 ­ Audio eenvoudig aanpassen 155 ­ Audio fijn afstemmen 156 Extra functies 156 Inleiding tot de audio-instellingen 156 Het linker- en rechterkanaal aanpassen 157 Positiekeuze-instelling 158 Balansinstelling 158 Balansinstelling 158 Tijduitlijning 159 ­ Tijduitlijning aanpassen 159 Informatie over de audionetwerkfunctie 160 ­ Instelbare parameters 160 ­ Opmerking over aanpassingen aan het audionetwerk 161 ­ Luidsprekers (filters) dempen 162 ­ Het audionetwerk aanpassen 162 Het uitgangssignaal van de subwoofer 163 ­ De subwoofer-uitgang 163 ­ De subwoofer-instellingen aanpassen 164 ­ De afval (demping) van het low pass filter aanpassen 164 Het high pass filter 165 ­ Luidsprekers (filters) dempen 165 ­ Het high pass filter voor de luidsprekers voorin instellen 165 ­ Het high pass filter voor de luidsprekers achterin instellen 165 BBE-geluid gebruiken 166 BMX en compressie 167 De auto-equalizer 167 Equalizercurven oproepen 167 De equalizercurven aanpassen 168 De 16-bands grafische equalizer aanpassen 168 De loudness aanpassen 169 Automatische volumeaanpassing 169 Het bronniveau aanpassen 169 Automatische TA en EQ-meting (automatische tijduitlijning en instelling van de equalizer) 170 ­ Voordat u een automatische TA en EQmeting uitvoert 170 ­ Een automatische TA en EQ-meting uitvoeren 171 Begininstellingen De begininstellingen aanpassen 173 De taal van het display selecteren 173 De klok instellen 173 In- en uitschakelen van het uitklokdisplay 174 De FM-afstemstap instellen 174 De automatische PI-zoekfunctie in- of uitschakelen 174 De waarschuwingstoon in- of uitschakelen 175 Het voorpaneel automatisch openen 175 De externe aansluiting in- of uitschakelen 175 De dimmer in- of uitschakelen 175 De helderheid aanpassen 176 Vervormd geluid corrigeren 176 Audiofuncties resetten 176 Het geluid tijdelijk uitschakelen/ dempen 176 De interne versterker instellen 177 De functiedemo inschakelen 177 De functie tegengesteld inschakelen 177 Ever Scroll inschakelen 178 Overige functies De AUX-signaalbron gebruiken 179 ­ Informatie over AUX1 en AUX2 179 ­ AUX als signaalbron selecteren 179 ­ De AUX-titel instellen 179 De verschillende entertainment-displays gebruiken 180 De PGM-knop gebruiken 181 Aanvullende informatie Foutmeldingen van de ingebouwde CDspeler 182 Foutmeldingen tijdens automatische TA en EQ-meting 182 Zorg voor uw CD-speler 183 CD-R/CD-RW-discs 183 MP3-, WMA-, AAC- en WAV-bestanden 184 ­ Aanvullende informatie over MP3 185 ­ Aanvullende informatie over WMA 185 ­ Aanvullende informatie over AAC 185 Voor u begint Zorg ervoor dat dit apparaat niet met vloeistof in aanraking komt. Uit veiligheidsoverwegingen mag u de behuizing niet verwijderen en niet proberen toegang te krijgen tot de binnenzijde van het toestel. [. . . ] # Duw MULTI-CONTROL naar links om terug te keren naar de vorige lijst. # Houd MULTI-CONTROL ingedrukt om naar het hoofdmenu met zoeklijsten te gaan. # Als u de lijst niet binnen ongeveer 30 seconden gebruikt, wordt deze functie automatisch geannuleerd. Een song zoeken 1 Draai MULTI-CONTROL om naar het hoofdmenu met zoeklijsten te gaan. # U kunt dit ook doen door op de joystick op de afstandsbediening te drukken. Draai aan de knop om een andere speellijst te kiezen; druk op de knop om een speellijst te selecteren. 2 Gebruik MULTI-CONTROL om uit de categorieën een Genres, Artists, Albums of Songs te selecteren. Draai aan de knop om een andere categorie te kiezen; druk op de knop om een categorie te selecteren. 3 Gebruik MULTI-CONTROL om een song , album , artiest of genre te selecteren. Draai aan de knop om een ander item te kiezen; druk op de knop om een item te selecteren. 4 Gebruik MULTI-CONTROL om een song uit de geselecteerde speellijst te selecteren. Draai aan de knop om een andere song te kiezen; druk op de knop om een song te selecteren. # Als u geen songs in de speellijst heeft opgeslagen, wordt STOP weergegeven en wordt het afspelen gestopt. Druk meerdere keren op DISPLAY om te schakelen tussen de volgende instellingen: Weergavetijd-- : fragmenttitel en weergavetijd-- : songtitel en weergavetijd-- : naam artiest en weergavetijd-- : naam artiest en : albumtitel-- : songtitel en : albumtitel # Als de tekens die op de iPod zijn vastgelegd niet compatibel zijn met dit toestel, worden deze niet weergegeven. U kunt een speellijst van de iPod selecteren als speellijst voor dit toestel. # U kunt dit ook doen door op de joystick op de afstandsbediening te drukken. 2 Gebruik MULTI-CONTROL om uit de categorieën een Playlists te selecteren. Draai aan de knop om een andere categorie te kiezen; druk op de knop om een categorie te selecteren. Door DISPLAY ingedrukt te houden, kunt u de cursor links van de tekstinformatie plaatsen. Als Ever Scroll bij de begininstellingen op ON is ingesteld, blijft de tekstinformatie continu door het display schuiven. Als u de eerste 14 tekens van de tekstinformatie tijdelijk wilt weergeven en de tekst vanaf het begin door het display wilt laten schuiven, moet u DISPLAY ingedrukt houden. Draai aan de knop om een andere menu-optie te kiezen; druk op de knop om een optie te selecteren. [. . . ] Bitsnelheid De bitsnelheid geeft het datavolume per seconde aan, oftewel het aantal bits per seconde (bps). Hoe hoger de bitsnelheid, hoe meer informatie er beschikbaar is voor het reproduceren van het geluid. Voor iedere codeermethode (zoals MP3) geldt: hoe hoger de bitsnelheid, hoe beter het geluid. ID3 Tag Dit is een methode voor het opslaan van informatie over MP3-bestanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-P88RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-P88RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag