Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P8100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P8100R. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-P8100R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P8100R te teleladen.


PIONEER DEH-P8100R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11375 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-P8100R annexe 1 (1046 ko)
   PIONEER DEH-P8100R (4931 ko)
   PIONEER DEH-P8100R annexe 1 (1046 ko)
   PIONEER DEH-P8100R annexe 2 (11335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-P8100R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningseenheid voor Multi CD-wisselaar/MD/DAB met hoog-vermogen CD-speler en RDS-tuner 27 - PI zoeken - Automatisch PI zoeken (voor voorkeuzezenders) Regionale functie (Regional) . 30 - Zoeken van de PTY - Instelling voor het onderbreken voor nieuwsprogramma's (News) - PTY alarm - Uitschakelen van berichten - PTY lijst 15 - Veranderen van de display-aanduidingen - Uitwerpen - Veranderen van de display-aanduidingen (uitsluitend voor CD's met CD TEXT) - Fragmentzoeken en snel voor- en achterwaarts - CD-houder - Openen Basisbediening van de Multi CD-wisselaar . 17 - Veranderen van de display-aanduidingen - Fragmentzoeken en snel voor- en achterwaarts - CD-zoeken - Veranderen van de display-aanduidingen (Bij weergave van een voor CD TEXT geschikte CD met een voor CD TEXT geschikte Multi CD-wisselaar) - CD-nummerzoeken (met wisselaars voor 6 en 12 CD's) - CD-nummerzoeken aan de hand van een blok (alleen met wisselaars voor 50 CD's) Gebruik van een Multi CD-wisselaar . 40 - ITS Programmeren (ITS Memory) - ITS weergave (ITS Play) - Wissen van een geprogrammeerd fragment - Wissen van een geprogrammeerde CD CD-titel . [. . . ] U kunt maximaal 48 titels voor CD's in de ingebouwde CD-speler opslaan. Als de titels voor 48 discs ingevoerd zijn, zullen de ingevoerde gegevens voor een nieuwe disc de oudste gegevens overschrijven. Als u een Multi CD-wisselaar aansluit, kunt u disctitels invoeren voor maximaal 100 discs. U kunt geen gebruik maken van deze functie wanneer u een CD TEXT schijf afspeelt op dit toestel. Gebruik van een Multi CD-wisselaar herhaalde weergave (Play Mode) Er zijn drie afspeelbereiken: u kunt een fragment laten herhalen, een hele CD of de inhoud van het hele magazijn van een aangesloten CD-wisselaar. De basisinstelling is voor het herhalen van de CD's in één Multi CD-wisselaar. Druk op de FUNCTION toets en kies de herhaal-keuzefunctie (Play Mode) van het functiemenu. Kies het gewenste bereik voor de herhaalde weergave met de 2/3 toetsen. Herhalen van één Multi CD-wisselaar ("Magazine Repeat" wordt getoond) = Herhalen van één fragment ("Track Repeat" wordt getoond) = Herhalen van één CD ("Disc Repeat" wordt getoond) Opmerking: Als u andere discs kiest tijdens de herhaalde weergave, zal het bereik van de herhaalde weergave veranderen in herhaalde weergave van de hele inhoud van de Multi CD-wisselaar. Als u gaat zoeken naar een fragment of snel vooruit of terug gaat zoeken tijdens herhaalde weergave van een enkel fragment, zal het bereik van de herhaalde weergave veranderen in herhaalde weergave van de hele CD. Het met de hierboven beschreven "Herhaalde weergave" ingestelde bereik wordt voor willekeurige weergave gebruikt. Druk op de FUNCTION toets en kies de willekeurige weergavefunctie (RandomPlay) van het functiemenu. Activeer (ON) de willekeurige weergave of schakel deze uit (OFF) met de 5/ toetsen. Kies eerst het bereik voor de willekeurige weergave volgens de hierboven beschreven handelingen voor het kiezen van de "Herhaalde weergave" en activeer dan de willekeurige weergavefunctie voor de Multi CD-wisselaar. De herhaalde weergave van een enkel fragment verandert in de herhaalde weergave van de hele disc wanneer u de willekeurige weergave inschakelt. Bij herhaalde weergave van hele CD's, zal het begin van elk fragment op de gekozen CD ongeveer 10 seconden lang ten gehore worden gebracht. Bij herhaalde weergave van CDwisselaars, zal het begin van het eerste fragment van elke CD ongeveer 10 seconden worden afgespeeld. Druk op de FUNCTION toets en kies de aftastweergavefunctie (Scan Play) van het functiemenu. 37 beschreven handelingen voor het kiezen van de "Herhaalde weergave" en activeer dan de aftastweergavefunctie voor de Multi CD-wisselaar. Schakel de aftastweergavefunctie uit (OFF) met de toets wanneer u het gewenste fragment (of de gewenste CD) hoort. Wanneer het functiemenu automatisch werd uitgeschakeld moet u de aftastfunctie opnieuw van het functiemenu kiezen. Herhalen van één CD Herhalen van één Multi CD-wisselaar De aftastweergave wordt automatisch gestopt nadat alle fragmenten van de CD zijn afgetast. [. . . ] Druk op de BAND toets om het gedetailleerde instelmenu uit te schakelen. Houd 2 seconden ingedrukt Houd 2 seconden ingedrukt Houd 2 seconden ingedrukt Gebruik van de AUX bron eNGLISH U kunt externe apparatuur (AUX) met dit toestel gebruiken. Voor het beluisteren van de weergave van externe apparatuur moet u de AUX functie van het basisinstelmenu activeren (ON) en dan de gewenste bron kiezen. Invoeren van een naam voor de AUX bron U kunt een andere naam voor de aanduiding van de AUX bron op het display instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-P8100R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-P8100R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag