Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P8000R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P8000R. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-P8000R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P8000R te teleladen.


PIONEER DEH-P8000R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23000 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-P8000R annexe 1 (7834 ko)
   PIONEER DEH-P8000R (7834 ko)
   PIONEER DEH-P8000R annexe 1 (19277 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-P8000R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De frequenties waarop de tuner van dit toestel kan afstemmen zijn in gebruik in West Europa, Azië, het Midden Oosten, Afrika en Oceanië. Gebruik van het toestel in andere gebieden kan gepaard gaan met een slechte radio-ontvangst. De RDS functie werkt alleen in gebieden met FM zenders die RDS signalen uitzenden. Houd deze handleiding bij de hand om bedieningsprocedures en te nemen voorzorgsmaatregelen in op te zoeken. [. . . ] 5 Druk kort op c of d om vooruit of terug te springen naar het volgende of vorige fragment. Als u op d drukt springt de weergave naar het begin van het volgende fragment. Als u een keer op c drukt springt de weergave naar het begin van het huidige fragment. Wanneer de Multi CD-speler klaar is met zijn voorbereidingen, zal READY op het do verschijnen. Als de Multi CD-speler niet naar behoren functioneert, is het mogelijk dat er een foutmelding, bijvoorbeeld ERROR-11, op het display verschijnt. Als er geen discs in het magazijn van de Multi CD-speler zitten, zal NO DISC op het display verschijnen. U kunt via dit toestel een los verkrijgbare Multi CD-speler bedienen. Hier volgen de stappen voor het afspelen van een CD met uw Multi CD-speler. Uitleg van de meer geavanceerde functies van de Multi CDspeler begint op de volgende bladzijde. 1 Discnummer indicator Deze laat zien welke disc er op het moment afgespeeld wordt. 2 Weergavetijd-indicator Laat de verstreken weergavetijd van het spelende fragment zien. U kunt via de ITS functie maximaal 99 fragmenten per disc en maximaal 100 discs (met disctitels) invoeren en laten afspelen. (Bij Multi CD-spelers verkocht voor de CDX-P1250 en CDX-P650 uitkwamen, kunnen er maximaal 24 fragmenten in de speellijst worden opgeslagen. 2 Houd FUNCTION ingedrukt tot TITLE IN op het display verschijnt, laat los en druk op FUNCTION om ITS te selecteren. Nadat TITLE IN op het display is verschenen, dient u herhaaldelijk op FUNCTION te drukken zodat de volgende functies op het display verschijnen: TITLE IN (disctitel invoeren)ITS (ITS programmering) 3 Druk op c of d om het gewenste fragment te selecteren. IN zal kort op het display getoond worden, waarna het spelende fragment zal worden toegevoegd aan uw speellijst. Via ITS weergave kunt u luisteren naar de fragmenten die u heeft ingevoerd op uw ITS speellijst. Wanneer u de ITS weergave inschakelt, zullen de fragmenten van uw ITS speellijst die zich in de Multi CD-speler bevinden worden afgespeeld. De weergave van de fragmenten op uw speellijst binnen het eerder ingestelde MCD of DSC bereik zal nu beginnen. # Als er geen fragmenten binnen het eerder ingestelde bereik zijn geprogrammeerd voor ITS weergave, zal EMPTY op het display verschijnen. De fragmenten zullen nu in de normale volgorde worden weergegeven vanaf het spelende fragment en de spelende CD. Wissen van een fragment uit uw ITS speellijst Wanneer u een fragment uit uw ITS speellijst wilt wissen, dient u eerst de ITS weergave in te schakelen. [. . . ] Wanneer er zich problemen voordoen bij weergave van een CD, is het mogelijk dat er op het display een foutmelding verschijnt. In een dergelijk geval kunt u de onderstaande tabel raadplegen om te zien wat er aan de hand is en welke maatregelen worden aanbevolen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Pioneer Service-centrum. Belt of gebeld wordt via een op het toestel aangesloten mobiele telefoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-P8000R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-P8000R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag