Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P2500R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P2500R. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-P2500R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-P2500R te teleladen.


PIONEER DEH-P2500R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1230 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-P2500R annexe 1 (303 ko)
   PIONEER DEH-P2500R (303 ko)
   PIONEER DEH-P2500R annexe 1 (1156 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-P2500R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leest u deze aanwijzingen alstublieft zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw model op de juiste manier moet bedienen. Bewaar de handleiding na het lezen op een veilige plek, zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. Voor u begint Over dit toestel 76 Over deze handleiding 76 Voorzorgen 76 Bij problemen 76 Beveiligen tegen diefstal van uw toestel 76 Verwijderen van het voorpaneel 77 Bevestigen van het voorpaneel 77 Wat is wat Hoofdtoestel 78 Ingebouwde CD-speler Afspelen van een CD 88 Inleiding geavanceerde bediening van de CDspeler 89 Herhaalde weergave 89 Weergeven van fragmenten in willekeurige volgorde 89 Scannen van de fragmenten op de CD 90 Pauzeren van de CD weergave 90 Gebruiken van de disctitel functies 90 Invoeren van disctitels 90 Tonen van disctitels 91 Multi CD-speler Afspelen van een CD 92 50-disc Multi CD-speler 92 Inleiding geavanceerde bediening van de Multi CD-speler 93 Herhaalde weergave 93 Weergeven van fragmenten in willekeurige volgorde 93 Scannen van CDs en fragmenten 94 Pauzeren van de CD weergave 94 Gebruiken van ITS speellijsten 95 Aanmaken van een speellijst via ITS programmering 95 Weergave van uw ITS speellijst 95 Wissen van een fragment uit uw ITS speellijst 96 Wissen van een CD uit uw ITS speellijst 96 Gebruiken van de disctitel functies 96 Invoeren van disctitels 96 Tonen van disctitels 97 Gebruiken van CD TEXT functies 97 Tonen van titels op CD TEXT discs 98 Over het display laten schuiven van titels 98 Stroom aan/uit Aan zetten van het toestel 80 Kiezen van een signaalbron 80 Uit zetten van het toestel 80 Tuner Luisteren naar de radio 81 Inleiding tot bediening van de geavanceerde tunerfuncties 82 Opslaan en oproepen van frequenties van zenders 82 Afstemmen op sterke signalen 82 Opslaan van de frequenties van de sterkste zenders 83 RDS Inleiding RDS bediening 84 Omschakelen van het RDS display 84 Selecteren van alternatieve frequenties 85 Gebruiken van PI zoeken 85 Gebruiken van PI zoeken voor voorkeuzezenders 85 Beperken tot regionale zenders 85 Ontvangen van verkeersberichten 86 Reageren op het TP alarm 86 PTY lijst 87 Gebruiken van compressie en basversterking 98 Audio-instellingen Inleiding audio-instellingen 99 Gebruiken van de balans instelling 99 De equalizer gebruiken 100 Oproepen van equalizercurves 100 Aanpassen van equalizercurves 100 Nauwkeurig instellen van de equalizercurve 101 Instellen van de loudness functie 101 Front image enhancer (F. ) 101 Instellen van het niveau van de signaalbron 102 Begininstellingen Aanpassen van de begininstellingen 103 Instellen van de FM afstemstap 103 Aan/uit zetten van de automatische PI zoekfunctie 103 Aan/uit zetten van de waarschuwingstoon 104 Aan/uit zetten van de externe aansluiting 104 Andere functies Gebruiken van een AUX signaalbron 105 AUX als signaalbron kiezen 105 Invoeren van een AUX titel 105 Aanvullende informatie Uitleg ingebouwde CD-speler foutmeldingen 106 Tijdelijk uitschakelen weergave voor mobiele telefoon 106 Zorgen voor uw CD-speler 106 CD-R/CD-RW discs 107 Technische gegevens 108 Aan de onderkant van dit apparaat bevindt zich een CLASS 1 LASER PRODUCT-label. [. . . ] 2 Weergavetijd-indicator Laat de verstreken weergavetijd van het spelende fragment zien. 3 Fragmentnummer indicator Deze laat zien welk fragment er op het moment afgespeeld wordt. Druk op het corresponderende nummer voor de discs op de plekken 1 t/m 6. Als u een disc op een van de plekken 7 t/m 12 wilt kiezen, dient u de bij dat nummer behorende toets, bijvoorbeeld toets 1 voor discnum- Alleen de in deze handleiding beschreven functies worden ondersteund bij gebruik van 50-disc Multi CD-spelers. Speler herhalen), TRK (herhalen van een enkel fragment) en DSC (herhalen van een disc). 1 RPT indicator Deze laat zien dat het weergavebereik is ingesteld op het huidige fragment. Druk herhaaldelijk op FUNCTION om te schakelen tussen de volgende functies: RPT (herhaalde weergave)RDM (willekeurige weergave)SCAN (scan-weergave)ITS-P (ITS weergave)PAUSE (pauze)COMP (compressie en DBE) # Druk op BAND om terug te keren naar het weergave-display. Opmerking Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een functie handeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het weergave-display. Als u tijdens de herhaalde weergave een andere disc kiest, zal het bereik voor de herhaalde weergave worden omgeschakeld naar MCD. Als u een fragment zoekt of snel vooruit/terug spoelt tijdens TRK, wordt het bereik voor de herhaalde weergave gewijzigd in DSC. Willekeurige weergave stelt u in staat de fragmenten binnen de MCD en DSC bereiken zoals die gelden voor de herhaalde weergave in willekeurige volgorde weer te laten geven. Er zijn drie bereiken voor de herhaalde weergave met de Multi CD-speler: MCD (Multi CD- De fragmenten binnen het ingestelde MCD of DSC bereik zullen in willekeurige volgorde worden weergegeven. 4 Druk op b om de scan-weergave uit te schakelen wanneer u het gewenste fragment of de gewenste disc gevonden heeft. # Als het display automatisch is teruggekeerd naar het weergave-display, dient u SCAN opnieuw te selecteren door op FUNCTION te drukken. Opmerking Wanneer het scannen van de fragmenten of de discs is afgelopen, zal de normale weergave van de fragmenten opnieuw beginnen. Wanneer u het DSC bereik gebruikt, zullen de eerste ongeveer 10 seconden van elk fragment op de geselecteerde CD worden weergegeven. Wanneer u het MCD bereik gebruikt, zullen de eerste ongeveer 10 seconden van elk eerste fragment van alle discs worden weergegeven. De eerste 10 seconden van elk fragment op de huidige disc (of het eerste fragment van elke disc) worden weergegeven. De weergave zal worden hervat op hetzelfde punt waar u deze gepauzeerd heeft. Opmerking U kunt tevens pauze aan of uit zetten door op PAUSE te drukken. ITS (Instant Track Selection) stelt u in staat een speellijst te maken met uw favoriete fragmenten uit het magazijn van de Multi CD-speler. Als u uw favoriete fragmenten heeft toegevoegd aan de speellijst, kunt u de ITS weergave inschakelen en alleen naar uw eerste keuze luisteren. [. . . ] Het geluid wordt uit gezet, MUTE zal op het display verschijnen en er zullen geen audio-instellingen, behalve voor het volume, mogelijk zijn. De bediening keert weer terug naar normaal wanneer het telefoongesprek is afgelopen. Gebruik alleen CDs met een van de twee Compact Disc Digital Audio logos zoals hieronder aangegeven. ERROR-10, 11, Elektrisch of me- Zet het contact uit 12, 17, 30, A0 chanisch proble- en dan weer aan, em of schakel over naar een andere signaalbron en dan weer terug naar de CD-speler. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-P2500R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-P2500R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag