Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-9300SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-9300SD. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-9300SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-9300SD te teleladen.


PIONEER DEH-9300SD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (580 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-9300SD QUICK GUIDE (5543 ko)
   PIONEER DEH-9300SD INSTALLATION (1538 ko)
   PIONEER DEH-9300SD (549 ko)
   PIONEER DEH-9300SD QUICK GUIDE (5543 ko)
   PIONEER DEH-9300SD INSTALLATION (1538 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-9300SD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding CD RDS-ONTVANGER DEH-9300SD Nederlands Inhoud Hartelijk dank voor uw keuze voor dit Pioneer-product. Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met WAARSCHUWING en LET OP gemarkeerd zijn aandachtig. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, bereikbare plaats zodat u hem indien nodig altijd bij de hand hebt. Vóór u begint Informatie over dit toestel 3 Bij problemen 3 Demostand 4 Tegengestelde modus 4 Uitschakeling van het geluid 4 Informatie over deze handleiding 4 Bediening van het toestel Hoofdtoestel 5 Optionele afstandsbediening 5 Basisbediening 6 Gemeenschappelijke bedieningsfuncties voor functie-instellingen, audio-instellingen, begininstellingen en lijsten 6 Tuner 7 Cd/cd-r/cd-rw-discs en externe opslagapparaten (USB, SD) 10 iPod 12 Audio-instellingen 14 Begininstellingen 16 Overige functies 18 Aanvullende informatie Problemen verhelpen 19 Foutmeldingen 19 Aanwijzingen voor het gebruik 21 Compatibiliteit met gecomprimeerde audio (disc, USB, SD) 23 Compatibiliteit met iPod 24 Volgorde van audiobestanden 24 Copyright en handelsmerken 25 Technische gegevens 26 2 Nl Hoofdstuk Vóór u begint 01 Vóór u begint Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten. LET OP Dit product is een laserproduct van klasse 1 zoals geregeld in IEC 60825-1:2007, Safety of laser products (Veiligheid van laserproducten) en bevat een lasermodule van klasse 1M. [. . . ] naar links of naar rechts en selecteer de fase-instelling voor de subwooferuitgang. naar links om de tegengestelde fase te selecteren; Reverse verschijnt op het display. naar rechts om de normale fase te selecteren; Normal verschijnt op het display. Sub W. 2 (subwoofer aanpassen) Als de subwooferuitgang is ingeschakeld, kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau van de subwoofer instellen. De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer. omhoog of omlaag om het uitgangsniveau van de subwoofer aan te passen. omhoog of omlaag duwt, verhoogt of verlaagt u het niveau van de subwoofer. HPF (high pass filter aanpassen) 02 Nl 15 Bediening van het toestel Hoofdstuk 02 Bediening van het toestel Als u wilt dat de luidsprekers voorin of achterin geen lage tonen (uit het frequentiebereik van de subwoofer) weergeven, kunt u het high pass filter (HPF) aanzetten. Alleen frequenties boven het geselecteerde bereik worden weergegeven door de voor- of achterluidsprekers. 50Hz--63Hz--80Hz--100Hz--125Hz SLA (bronniveauregeling) Met de functie SLA (bronniveauregeling) kunt u het volumeniveau van elke signaalbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld. Wanneer FM als signaalbron wordt gebruikt, kunt u niet overschakelen naar SLA. De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan worden. Nadat u de begininstelling geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in. Language select (taalinstelling) Dit toestel beschikt over meerdere displaytalen. English (Engels)--Français (Frans)--Italiano (Italiaans)--Español (Spaans)--Deutsch (Duits)--Nederlands-- (Russisch) Calendar (datum) 1 Duw M. C. naar links of naar rechts en selecteer het deel van de datum dat u wilt instellen. (Bijvoorbeeld 10:36 wordt afgerond naar 11:00. ) EngineTime alert (verstreken tijd) Begininstellingen 1 1 Functiedisplay !ingedrukt totdat het menu met begininstellingen wordt weergegeven. Deze instelling maakt het mogelijk te meten hoeveel tijd verstreken is sinds het toestel werd ingeschakeld. OFF--15Minutes--30Minutes FM step (FM-afstemstap) 16 Nl Hoofdstuk Bediening van het toestel Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt, en 100 kHz als de functie AF of TA is ingeschakeld. Maar soms krijgt u een beter resultaat als ook bij het afstemmen op alternatieve frequenties (AF) een afstemstap van 50 kHz wordt gebruikt. 50kHz (50 kHz)--100kHz (100 kHz) Auto PI (automatisch PI-zoeken) Als deze functie is ingeschakeld, probeert het toestel bij slechte ontvangst automatisch een andere zender met gelijkaardige programma's te vinden, ook als u een voorkeuzezender selecteerde. USB plug&play (Plug en Play) Deze instelling maakt het mogelijk de bron automatisch naar USB/IPOD te laten overschakelen. [. . . ] 4 W tot 8 W × 4 4 W tot 8 W × 2 + 2 W × 1 Preout maximaal uitgangsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 0 V Equalizer (grafische equalizer met 5 banden): Frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normaal/tegengesteld Bass boost: Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +12 dB tot 0 dB SD Compatibel fysiek formaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-9300SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-9300SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag