Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-8300SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-8300SD. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-8300SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-8300SD te teleladen.


PIONEER DEH-8300SD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DEH-8300SD INSTALLATION (1537 ko)
   PIONEER DEH-8300SD (574 ko)
   PIONEER DEH-8300SD INSTALLATION (1537 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-8300SD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding CD RDS-ONTVANGER DEH-8300SD Nederlands Inhoud Hartelijk dank voor uw keuze voor dit Pioneer-product. Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met WAARSCHUWING en LET OP gemarkeerd zijn aandachtig. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, bereikbare plaats zodat u hem indien nodig altijd bij de hand hebt. Vóór u begint Informatie over dit toestel 3 Bij problemen 3 Demostand 4 Tegengestelde modus 4 Uitschakeling van het geluid 4 Informatie over deze handleiding 4 Bediening van het toestel Hoofdtoestel 5 Optionele afstandsbediening 5 Basisbediening 6 Gemeenschappelijke bedieningsfuncties voor functie-instellingen, audio-instellingen, begininstellingen en lijsten 7 Tuner 7 Cd/cd-r/cd-rw-discs en externe opslagapparaten (USB, SD) 11 iPod 13 Audio-instellingen 16 Begininstellingen 17 Overige functies 19 Aanvullende informatie Problemen verhelpen 21 Foutmeldingen 21 Aanwijzingen voor het gebruik 23 Compatibiliteit met gecomprimeerde audio (disc, USB, SD) 25 Compatibiliteit met iPod 26 Volgorde van audiobestanden 26 Copyright en handelsmerken 27 Technische gegevens 28 2 Nl Hoofdstuk Vóór u begint 01 Vóór u begint Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten. LET OP Dit product is een laserproduct van klasse 1 zoals geregeld in IEC 60825-1:2007, Safety of laser products (Veiligheid van laserproducten) en bevat een lasermodule van klasse 1M. [. . . ] Aanpassingen die u maakt terwijl een andere curve dan Custom2 is geselecteerd, worden opgeslagen onder Custom1. Als u aanpassingen maakt terwijl de Custom2-curve is geselecteerd, wordt de Custom2-curve bijgewerkt. naar links of naar rechts en selecteer de frequentieband van de equalizer die u wilt aanpassen. U kunt de equalizercurve verhogen of verlagen tussen de waarden +6 en ­6. De waarde wordt op het display getoond. Audio-instellingen 1 1 Audiodisplay Het audiodisplay toont de status van de audioinstellingen. 1 Druk op M. C. om het hoofdmenu weer te geven. 16 Nl Hoofdstuk Bediening van het toestel LOUD (loudness) De loudness-functie compenseert een tekort aan hoge en lage tonen bij lage volumes. Low (laag)--Mid (midden)--High (hoog) Sub W. 1 (subwoofer aan/uit) Dit toestel is voorzien van een in- en uitschakelbare subwooferuitgang. naar links of naar rechts en selecteer de fase-instelling voor de subwooferuitgang. naar links om de tegengestelde fase te selecteren; Reverse verschijnt op het display. naar rechts om de normale fase te selecteren; Normal verschijnt op het display. Sub W. 2 (subwoofer aanpassen) Als de subwooferuitgang is ingeschakeld, kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau van de subwoofer instellen. De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer. omhoog of omlaag om het uitgangsniveau van de subwoofer aan te passen. omhoog of omlaag duwt, verhoogt of verlaagt u het niveau van de subwoofer. HPF (high pass filter aanpassen) Als u wilt dat de luidsprekers voorin of achterin geen lage tonen (uit het frequentiebereik van de subwoofer) weergeven, kunt u het high pass filter (HPF) aanzetten. Alleen frequenties boven het geselecteerde bereik worden weergegeven door de voor- of achterluidsprekers. 50Hz--63Hz--80Hz--100Hz--125Hz SLA (bronniveauregeling) Met de functie SLA (bronniveauregeling) kunt u het volumeniveau van elke signaalbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld. Wanneer FM als signaalbron wordt gebruikt, kunt u niet overschakelen naar SLA. De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan worden. Instelbereik: +4 tot ­4 02 Bediening van het toestel Begininstellingen 1 1 Functiedisplay !ingedrukt totdat het menu met begininstellingen wordt weergegeven. Nl 17 Hoofdstuk 02 Bediening van het toestel 3 Draai aan M. C. [. . . ] 4 W tot 8 W × 4 4 W tot 8 W × 2 + 2 W × 1 Preout maximaal uitgangsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 0 V Equalizer (grafische equalizer met 5 banden): Frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normaal/tegengesteld Bass boost: Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +12 dB tot 0 dB SD Compatibel fysiek formaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-8300SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-8300SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag