Gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-1600UBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-1600UBB. Wij hopen dat dit PIONEER DEH-1600UBB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DEH-1600UBB te teleladen.


PIONEER DEH-1600UBB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3452 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DEH-1600UBB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lors de l’installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accessoire) sur le contact d’allumage, ne pas connecter le câble rouge à la borne qui détecte l’utilisation de la clé de contact peut entraîner le déchargement de la batterie. FM SETTING (ajustes de calidad de sonido FM) Puede ajustar el nivel de calidad del sonido para que coincida con las condiciones de las señales de emisión de la señal de banda FM. BSM (memoria de las mejores emisoras) BSM (memoria de las mejores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal. FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4 MW/LW: OFF—LV1—LV2 El ajuste de nivel superior solo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles. [. . . ] Bestanden en fragmenten in de lijst selecteren en afspelen 1 Druk op om over te schakelen naar de lijst met bestands- of fragmentnamen. LOUDNESS (loudness) De loudness-functie compenseert een tekort aan lage tonen en hoge tonen bij een laag volume. W CTRL (subwoofer aanpassen) De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer. HPF SETTING (high pass filter aanpassen) Gebruik deze functie als u alleen naar geluid met hogere frequenties wilt luisteren. Alleen frequenties boven de drempelfrequentie van het high pass filter worden weergegeven. Drempelfrequentie: OFF—50HZ—63HZ— 80HZ—100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Hellingsniveau: –12 — –24 SLA (bronniveauregeling) De functie voorkomt sterke volumewisselingen wanneer de bron wordt overgeschakeld. De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan worden. 12H (12-uurs klok)—24H (24-uurs klok) AUTO PI (automatisch PI-zoeken) Als deze functie is ingeschakeld, probeert het toestel bij slechte ontvangst automatisch een andere zender met gelijkaardige programma’s te vinden, ook als u een voorkeuzezender selecteerde. AUX (externe aansluiting) Schakel deze instelling in als een extern apparaat op dit toestel is aangesloten. MUTE MODE (dempen) Systeemmenu Belangrijk Als het toestel van de accu wordt losgekoppeld, wordt PW SAVE (energiezuinige modus) uitgeschakeld. Deze functie moet u weer inschakelen als het toestel terug met de accu wordt verbonden. Als het voertuig niet van een contactschakelaar met accessoirestand (ACC) is voorzien, is het (afhankelijk van de aansluiting) mogelijk dat het toestel de accu blijft belasten als PW SAVE (energiezuinige modus) is uitgeschakeld. Nl 75 Nederlands <QRD3204-A>75 Black plate (76, 1) Hoofdstuk 02 Gebruik van het toestel Gebruik van het toestel Het geluid van dit toestel kan automatisch worden uitgeschakeld of gedempt wanneer een ander apparaat met uitschakelingsfunctie daarom vraagt met een speciaal signaal. 10dB ATT – Dempen PW SAVE (energiezuinige stand) Met deze functie wordt het energieverbruik van de accu verminderd. Als deze functie is ingeschakeld, kan alleen het bronsignaal worden ingeschakeld. 100 (100 kHz)—50 (50 kHz) SP-P/O MODE (achteruitgang en preout-instelling) Op de uitgang voor de achterluidspreker en de RCA-uitgang van dit toestel kan een luidspreker met volledig bereik of een subwoofer aangesloten worden. W – Selecteer deze stand als op de uitgang voor de achterluidspreker een luidspreker met volledig bereik aangesloten is, en op de RCA-uitgang een subwoofer aangesloten is. W – Selecteer deze stand als op de uitgang voor de achterluidspreker een subwoofer rechtstreeks aangesloten is zonder versterker, en op de RCA-uitgang een subwoofer is aangesloten. REAR/REAR – Selecteer deze stand als op de uitgang voor de achterluidspreker en op de RCA-uitgang een luidspreker met volledig bereik is aangesloten. Als op de uitgang voor de achterluidspreker een luidspreker met volledig bereik is aangesloten en de RCA-uitgang niet gebruikt wordt, kunt u zowel REAR/SUB. Raadpleeg voor meer informatie AUX (externe aansluiting) op bladzijde 75. Een ander display kiezen De gewenste informatie selecteren 1 Druk op DISP om over te schakelen tussen: ! [. . . ] Het toestel kan hoorbare interferentie veroorzaken wanneer u naar de radio luistert. ) M3u speellijst: Niet compatibel MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Niet compatibel Aanwijzingen voor het gebruik Discs en de player Gebruik uitsluitend discs die voorzien zijn van een van onderstaande twee logo’s. 80 Nl <QRD3204-A>80 Black plate (81 , 1) Aanhangsel Aanvullende informatie Aanvullende informatie Bijkomende informatie Alleen de eerste 32 tekens van de bestandsnaam (inclusief de extensie) of mapnaam worden weergegeven. Russische tekst kan alleen op dit toestel worden weergegeven als die met een van de volgende tekensets is gecodeerd: ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DEH-1600UBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DEH-1600UBB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag