Gebruiksaanwijzing PIONEER DDJ-T1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER DDJ-T1. Wij hopen dat dit PIONEER DDJ-T1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER DDJ-T1 te teleladen.


PIONEER DDJ-T1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16569 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER DDJ-T1 (13122 ko)
   PIONEER DDJ-T1 BROCHURE (2618 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER DDJ-T1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software, tips en hulpfuncties om uw gebruik van dit product te veraangenamen. Il punto loop out viene impostato, la riproduzione torna al punto loop in e la riproduzione ciclica ha inizio. Per assegnare funzioni desiderate al pad [NEEDLE SEARCH], per prima cosa premere il pulsante [FUNCTION] per attivare [FUNCTION]. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om bekend te raken met de juiste bediening van uw apparaat. [. . . ] Wanneer er tijdens weergave op de [CUE] knop wordt gedrukt, keert de weergave terug naar het ingestelde cue-punt, wacht daar en gaat in de pauzestand (Back cue; terug naar cue). Wanneer u de [CUE] ingedrukt houdt na terugkeer naar het cue-punt, gaat de weergave door zolang de knop ingedrukt blijft. Wanneer er op een andere knop wordt gedrukt terwijl de [SHIFT] wordt ingedrukt, wordt er een andere functie opgeroepen. Draai aan de [AUTO LOOP (MOVE GRID)] knop terwijl u de [SHIFT] knop ingedrukt houdt: De [Beat Grid] kan worden aangepast. -- Wanneer de [Beat Grid] wordt aangepast, moet u minstens één [BEAT MARKER] aanmaken. -- Wanneer u een [BEAT MARKER] aanmaakt, moet u de hotcue [CUE TYPE] instellen op [Grid]. Druk tijdens weergave op de [IN (IN ADJUST)] knop op de positie waar u de lusweergave wilt laten beginnen (het lus-beginpunt) om het lus-beginpunt in te stellen. het lus-beginpunt kan in meer detail worden ingesteld door tijdens lusweergave op de [IN (IN ADJUST)] knop te drukken en dan de instelknop te gebruiken. -- Bij de fijninstelling van het luspunt zal de [IN (IN ADJUST)] knop snel knipperen en zal de [OUT (OUT ADJUST)] knop uit blijven. -- Om terug te keren naar normale lusweergave, moet u op de [IN (IN ADJUST)] knop drukken. Real-time cue: Wanneer er op de [IN (IN ADJUST)] knop wordt gedrukt tijdens weergave, wordt het cue-punt ingesteld op de positie waar de knop werd ingedrukt. OUT (OUT ADJUST) knop Druk op de [OUT (OUT ADJUST)] knop op de positie waar u de lusweergave wilt laten stoppen (het lus-eindpunt) om het luseindpunt in te stellen. Het lus-eindpunt wordt ingesteld, de weergave keert terug naar het lus-beginpunt en de lus-weergave zal beginnen. het lus-eindpunt kan in meer detail worden ingesteld door tijdens lus-weergave op de [OUT (OUT ADJUST)] knop te drukken en dan de instelknop te gebruiken. Nadat [MOVE MODE] is overgeschakeld naar [Loop Out], kunt u met de instelknop het lus-eindpunt fijnregelen. -- Bij de fijninstelling van het lus-eindpunt zal de [OUT (OUT ADJUST)] knop snel knipperen en zal de [IN (IN ADJUST)] knop uit blijven. -- Om terug te keren naar normale lusweergave, moet u op de [OUT (OUT ADJUST)] knop drukken. Wanneer de [FUNCTION] knop uit is: De [NEEDLE SEARCH] functie kan worden gebruikt. -- Het geluid op de positie waar het [NEEDLE SEARCH]-vlak werd aangeraakt kan gemakkelijk worden weergegeven. Voor nadere aanwijzingen voor het toewijzen van functies, zie Wijzigen van de TRAKTOR voorkeursinstellingen op bladzijde 25. Scratch-afspelen Draai aan de instelknop terwijl u op de bovenkant drukt: Het geluid wordt weergegeven in overeenstemming met de richting en de snelheid van de rotatie. Toonhoogte verbuigen Draai tijdens afspelen aan de buitenring van de instelknop. [. . . ] Is de [BPM] waarde van het fragment voor het deck waarvoor de [MASTER] knop is ingedrukt te verschillend van de [BPM] waarde van het fragment voor het deck waarvoor de [SYNC] knop is ingedrukt?De geluidsweergave wordt onderbroken wanneer Is de ASIO-driver ingesteld terwijl TRAKTOR al was de ASIO-driver is ingesteld. Gebruik als bedieningspaneel voor andere DJ-software De DDJ-T1 geeft ook de bedieningsgegevens voor de toetsen en knoppen door in het MIDI-formaat. Door via een USB-kabel een computer met ingebouwde MIDI-geschikte DJ-software aan te sluiten, kunt u de DJ-software bedienen via dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER DDJ-T1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER DDJ-T1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag