Gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J510. Wij hopen dat dit PIONEER CX-J510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER CX-J510 te teleladen.


PIONEER CX-J510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9979 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER CX-J510 (6154 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER CX-J510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorzorgsmaatregelen Indien zich problemen voordoen 10 Bezoek onze website 10 SD-geheugenkaart 10 Overzicht handleiding 10 Geschikte modellen voor deze upgrade 10 ­ Voor de klanten die de CX-J510 hebben gekocht 10 ­ Voor de klanten die de CNSD-300FM hebben gekocht 11 Punten die door deze upgrade vernieuwd worden 11 ­ Voor klanten die de apparatuur de eerste maal upgraden 11 ­ Voor klanten die de apparatuur reeds voorheen geüpgraded hebben 11 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt 12 Instellingen die gewist en geïnitialiseerd zullen worden door deze upgrade 13 Licentieovereenkomst PIONEER CX-J510, CNSD-300FM 14 VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR TELE ATLAS GEGEVENS 17 ­ Licentievoorwaarden voor de eindgebruiker 17 Over de Database Over de gegevens voor de kaart database 22 9 Hoofdstuk 01 Voorzorgsmaatregelen !Lees de hele handleiding zorgvuldig door voor de programmatuur van uw navigatiesysteem gaat upgraden. Dit pakket is uniek en kan niet op meer dan één toestel geïnstalleerd worden. Indien zich problemen voordoen !Mocht het navigatiesysteem niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan uw dealer of de dichtstbijzijnde Pioneer onderhoudsdienst. [. . . ] TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS EN LEVERANCIERS BIEDEN GEEN GARANTIE DAT DE DATA VOLDOEN AAN UW EISEN OF DAT DE WERKING VAN DE DATA ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES VAN TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS, LEVERANCIERS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS SCHEPT EEN GARANTIE OF VERGROOT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TELE ATLAS, PIONEER, HUN LICENTIEVERLENERS OF LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE EN U MAG NIET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES. DEZE DISCLAIMER IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST EN U ACCEPTEERT DE DATA OP DEZE BASIS. Deze overeenkomst wordt onmiddellijk en automatisch, zonder kennisgeving, beëindigd als u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u de data (inclusief alle documentatie en alle kopieën) in geval van beëindiging van de overeenkomst aan PIONEER en zijn leveranciers retourneert. U stemt ermee in PIONEER, zijn licentieverleners en leveranciers (inclusief hun respectieve licentieverleners, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen, filialen en de respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen, te behoeden en te vrijwaren voor een eventuele aansprakelijkheid, verlies, letsel (inclusief letsel met de dood tot gevolg), eis, actie, kosten, uitgaven of vordering van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten, voortvloeiend uit of in verband met uw schending van een van de voorwaarden in deze overeenkomst. 7 Aanvullende bepalingen uitsluitend met betrekking tot de gegevens van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Ordnance Survey. 1 U mag geen gegevens met betrekking tot copyright, handelsmerk of beperkend onderschrift eigendom van Ordnance Survey verwijderen of onleesbaar maken. 18 Nl Hoofdstuk Licentieovereenkomst 2 Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties van Ordnance Survey, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-schending, verhandelbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent dat Ordnance Survey geen garantie geeft en ook niet ervan uitgaat dat de Tele Atlas ® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië volledig zijn, nauwkeurig en/of up-to-date en het is een essentiële voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden dat u de Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Groot-Brittannië op deze basis accepteert. De gegevens kunnen gegevens van licentieverleners, met inbegrip van Ordnance Survey, bevatten. 3 Wij doen afstand van alle aansprakelijkheid van Ordnance Survey met betrekking tot de Tele Atlas® Multinet® gegevens van GrootBrittannië. 4 Het is verboden om Tele Atlas ® Multinet® gegevens van Groot-Brittannië te gebruiken in een uitgedraaide of gepubliceerde vorm die resulteert in afgeleide producten die vrij worden gedistribueerd of verkocht aan het publiek zonder voorafgaande toestemming van Ordnance Survey. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "© Swisstopo. " i Tele Atlas® MultiNet® gegevens van Nederland. Vanaf de ingangsdatum is de copyright-informatie: "Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006. " 02 van deze overeenkomst worden gehandhaafd. Deze overeenkomst mag uitsluitend door PIONEER worden geamendeerd of gewijzigd. U mag deze overeenkomst of een deel daarvan niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIONEER. U erkent en begrijpt dat de gegevens vatbaar kunnen zijn voor exportbeperkingen en u gaat ermee akkoord zich te houden aan de toepasselijke exportwetgeving. In het geval dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling of gedeelte daarvan uit deze overeenkomst geschrapt en blijft de rest van deze overeenkomst zo veel mogelijk geldig, wettig en uitvoerbaar. Kennisgevingen onder deze overeenkomst dienen per koerier te wordt afgeleverd bij PIONEER, t. a. v. Legal Department, PIONEER EUROPE NV, Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, België. Licentieovereenkomst 12 Diversen. Dit is de exclusieve en volledige overeenkomst tussen de licentieverleners en u met betrekking tot dit onderwerp. Niets in deze overeenkomst schept een joint venture, partnership of hoofdvertegenwoordiging tussen de licentieverlener en u. Deze overeenkomst valt onder de nationale wetgeving van België en u erkent de jurisdictie van België. [. . . ] 1 Tip [Kaart visueel] in het "Instellingen navig. " menu aan. Het "Kaart visuele instellingen" scherm verschijnt. Nl 29 Hoofdstuk 05 2 Wijzigingen in de programmatuur na de upgrade Tip [POI instellingen] aan. 4 Tip uw gewenste optie aan. Weergegeven informatie De letters op het Multi-informatievenster zijn groter gemaakt. Beheer Routelog [Exporteer alle] en [Verwijder alle] toetsen toegevoegd. 1 Tip [Kaart visueel] in het "Instellingen navig. " menu aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER CX-J510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER CX-J510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag